DODAJ

Centralny Port Lotniczy w Kielcach?

świętokrzyskie
Centralny Port Lotniczy w
RynekInfrastruktury
2013-03-19 11:14:46

Kielce chcą wybudować Centralny Port Lotniczy. Miasto zgłosiło projekt do Ministerstwa Skarbu Państwa, starając się o dofinansowanie z programu „Inwestycje dla Polski”. Dla serwisu „Rynekinfrastruktury.pl” sprawę komentuje Ryszard Muciek, prezes zarządu Portu Lotniczego Kielce.
Program "Inwestycje Polskie" szansą dla Kielc?


 


Pismem z dnia 31 stycznia 2013 minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski zwrócił się do prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego i marszałka województwa Adama Jarubasa z informacją o uruchamianiu rządowego programu „Inwestycje Polskie”.


 


Z pisma wynika, że minister zaprasza samorządy do zgłaszania wniosków które mogłyby wejść do tego programu dzięki współfinansowaniu przez BGK i spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe. Z pisma wynika też że program skupi się na inwestycjach „mogących przyczynić się do wzrostu gospodarczego w przyszłości”.


 


Program preferował będzie inwestycje w „infrastrukturę komunalną, energetyczną, gazową, transportową i przesyłową”. Dnia 22 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały Strategię Rozwoju Transportu (SRT) do 2020 r.


 


Przepustowość na wyczerpaniu


 


W treści uchwały czytamy również: „Przepustowość głównych polskich lotnisk uległa w minionej dekadzie istotnemu zwiększeniu w wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych. Przepustowość terminali polskich lotnisk w 2011 r. wyniosła 26,5 mln pasażerów i była wykorzystywana w 82%. Biorąc pod uwagę dalsze prognozy ruchu lotniczego, wskazujące na jego dynamiczny wzrost oraz jednocześnie dosyć długi proces inwestycyjny związany z budową składników infrastruktury, istotnie wpływających na jej przepustowość (np. terminale pasażerskie, drogi startowe), wskaźnik ten jest krytyczny dla efektywnego funkcjonowania sieci portów lotniczych w Polsce.”


 


Mając na uwadze obydwa powyższe dokumenty, prezydent miasta Kielce zdecydował wystąpić z propozycją budowy w Obicach portu lotniczego mającego szanse na wpisanie się w potrzeby jakie wkrótce mają stanąć przed transportem lotniczym w Polsce.


 


Lotnisko to szansa na rozwój regionu


 


Władze miasta Kielce od kilku lat zabiegają o zapewnienie w przyszłości mieszkańcom regionu dostępu do transportu lotniczego, dającego szanse na uczestniczenie w rozwoju gospodarczym na porównywalnym do innych regionów Polski poziomie.


 


Działanie to jest odpowiedzią na zauważalnie dyskryminującą politykę władz centralnych w sprawach dotyczących całej infrastruktury transportowej regionu Świętokrzyskiego.


 


Składając do MSP w dniu 12.03.2013 r. wniosek dotyczący możliwości budowy w Obicach CPL, Prezydent Miasta Kielc zwrócił uwagę na fakt, że przygotowywany przez nas projekt jest w ostatniej fazie działań przygotowawczych, przedrealizacyjnych.


 


To doskonałe miejsce pod budowę CPL


 


Biorąc pod uwagę jak długotrwałe i trudne są wstępne procedury uważamy, że zapewnienie w ciągu najbliższych kilku lat na terenie Polski innego obszaru o powierzchni ponad 2.000 ha pod potrzeby dużego portu lotniczego i jego otoczenia jest niemożliwe. W piśmie do MSP wskazano również że projekt jest przygotowywany w sposób gwarantujący mu duże możliwości rozwoju w wielu kierunkach, jeżeli wystąpią takie potrzeby.


 


Proponując tę lokalizację jako przyszły CPL, wskazano listę niezbędnych inwestycji które musiałyby mu towarzyszyć. Inwestycje te gdyby zostały zrealizowane nie tylko umożliwiłyby lokalizację CPL w Obicach, ale również doprowadziłyby do znacznego wyrównania nasycenia infrastrukturą regionu świętokrzyskiego w stosunku do reszty kraju.