150 mln zł na budowę lotniska w Modlinie

150 mln zł na budowę lotniska w Modlinie

Warszawa
REKLAMA

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin pozyskał 150 mln zł na finansowanie inwestycji. Będzie to możliwe za sprawą emisji obligacji. 10 stycznia 2012 r. w urzędzie marszałkowskim wspólnicy spółki, członkowie zarządu oraz przedstawiciele Banku Pekao SA podpisali umowę wsparcia realizacji projektu „Uruchomienie Lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację Portu Lotniczego Warszawa-Modlin”.

Województwo zobowiązało się do podnoszenia kapitału zakładowego portu Lotniczego poprzez objęcie nowych udziałów, w przypadku gdy Spółka nie będzie w stanie samodzielnie zgromadzić odpowiednich środków na wykup obligacji.

 

– Lotnisko w Modlinie to jedna z najważniejszych inwestycji na Mazowszu. Do tej pory województwo objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na kwotę blisko 100 mln zł, a teraz zabezpieczyło na ten cel kolejne 200 mln zł – podkreślił wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Umowę w sprawie emisji obligacji spółka i bank Pekao podpisały 28 października 2011 r. W ten sposób Port Lotniczy Warszawa-Modlin pozyska środki na finansowanie prowadzonej inwestycji mającej na celu powstanie lotniska komunikacyjnego. Zgodnie z umową obligacje mają być wykupione do końca września 2020 roku. Proces pozyskiwania finansowania trwał około roku. Brały w nim udział trzy instytucje finansowe zainteresowane emisją obligacji dla Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

 

REKLAMA

Lotnisko, zwłaszcza tak dobrze usytuowane jak nasze, jest długoterminową, ale opłacalną inwestycją, więc zamierzamy w terminie realizować swoje zobowiązania finansowe - stwierdził Piotr Okienczyc, prezes spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin.

 

Udziałowcami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc.), Samorząd Województwa Mazowieckiego ( 30,37 proc.), Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (30,39 proc.) oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ( 4,81 proc.).

 

Wartość projektu pod nazwą „Uruchomienia lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury związanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie" wynosi 331,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFRR) to kwota 64,7 mln zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 11,4 mln zł, natomiast środki zainwestowane przez spółkę to 255,6 mln zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA