DODAJ

Dwie przebudowane drogi wojewódzkie do odbioru

świętokrzyskie
Dwie przebudowane drogi wojewódzkie
RynekInfrastruktury
2013-11-14 11:16:06

W Ostrowcu Świętokrzyskim i Mircu odbędzie się odbiór przebudowanych dróg wojewódzkich nr 754 i 744. W uroczystości oddania ich do użytku weźmie udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i Jan Maćkowiak, członek zarządu województwa.

Pierwsza inwestycja polegała na przebudowie miejsc przełomowych na drodze wojewódzkiej nr 754 na odcinku ulicy Radwana w Ostrowcu. Koszt prac to 380 tys. zł. W ramach realizacji inwestycji sfrezowano zdegradowaną warstwę nawierzchni, położono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego.


 


Wykonano też warstwę wiążącą z betonu asfaltowego w celu odbudowania usuniętej warstwy i wzmocnienia istniejącej konstrukcji. Ułożono też nową warstwę ścieralną. Ponadto, na tym odcinku DW-754 wykonano ściek deszczowy z dwóch rzędów kostki betonowej, nowy krawężnik i chodnik.


 


Drugie zadanie polegało na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 Radom – Wierzbic – Starachowice na długości prawie 3,5 km. Prace polegały na przebudowie konstrukcji jezdni oraz poboczy. Wykonano także zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne, wyremontowano płytę mostu i odtworzono nową nawierzchnię.


 


W okolicy zabudowań, na DW-744 pojawiły się chodniki. Ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego konieczne było również wykonanie, na części przebudowanej drogi, rowów krytych w celu odwodnienia drogi i okolicznych terenów. Wartość tej inwestycji to ponad 5 mln zł.