Piła ma nową arterię komunikacyjną

Piła ma nową arterię komunikacyjną

wielkopolskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Za kwotę około 7,141 mln zł w Pile powstała ulica Philipsa. Poza walorami komunikacyjnymi, nowa droga jest także kolejnym etapem aktywizacji terenów gospodarczych miasta, podnoszącym atrakcyjność Piły w skali regionu oraz jakość życia lokalnej społeczności.

Ulica Philipsa to istotny element budowy docelowego układu ulicznego miasta w powiązaniu z siecią dróg regionalnych. Projekt obejmujący budowę ulicy został ujęty w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla Wielkopolskiego RPO nalata 2007-2013.

 

Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy zawartej 29 maja 2013 roku między zarządem województwa wielkopolskiego a gminą Piła. Całkowita wartość projektu wyniosła 7,141 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 3,664 mln zł.

 

Projekt obejmował budowę ulicy Philipsa w Pile, drogi gminnej od ulicy Podchorążych do istniejącego odcinka ulicy Philipsa nie podlegającego przebudowie, wraz z nowym przebiegiem odcinków ulicy Podchorążych i części dawnej alei Wyzwolenia z odwodnieniem i oświetleniem.

 

W ramach budowy powstały dwa ronda z aleją Powstańców Wielkopolskich i ulicą Kossaka, skrzyżowanie zwykłe z ulicą Chodkiewicza, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, dwie zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz zieleń przyuliczna.

REKLAMA

 

Inwestycję wykonały lokalne pilskie firmy, a głównym wykonawcą była spółka Pol-Dróg Piła. Dla ruchu ulicznego ulicę Philipsa udostępniono już w listopadzie 2012 roku. W pierwszej połowie 2013 roku kontynuowano i ukończono prace w zakresie chodników, ścieżki rowerowej i zieleni. W toku jest rozliczenie projektu.

 

Ulica Philipsa przebiega przez tereny aktywności gospodarczej oraz komunikacyjnie wiąże drogi o zróżnicowanej randze, w tym trasy krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Wobec tego faktu, oddziaływanie projektu jest istotne zarówno dla miasta, subregionu pilskiego oraz całego regionu.

 

W dłuższej perspektywie czasowej poprawienie dostępności do terenów aktywności gospodarczej przełoży się na powstawanie nowych miejsc pracy. Ponadto, ulica usprawnia pasażerski i towarowy transport drogowy, w tym tranzytowy i turystyczny.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA