DODAJ

Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstanie w przyszłym roku

Oświata / Szczecin
Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego
Kajtman
2017-04-25 16:17:11
Budynek Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego terenie byłych koszar poradzieckich, w miejscu starej uczelnianej pralni przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie, w okolicach Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.
  • Koszt budowy to ponad 19 mln zł
  • Główny wykonawca – Skanska
  • Termin realizacji – maj 2018 roku.
Pierwsze zajęcia odbędą się w roku jubileuszu 70-lecia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – 1 października 2018 roku. 

W nowym obiekcie kształcić się będą studenci wszystkich wydziałów i kierunków PUM, w tym także studiów anglojęzycznych. Głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni. Program ten zakłada kształcenie studentów z wykorzystaniem m.in. technik symulacji medycznej. 

Obiekt będzie zawierał następujące pomieszczenia:
  • Sale symulacji wysokiej wierności – blok operacyjny, sala intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, symulator ambulansu, sala porodowa, sala opieki pielęgniarskiej
  • Sale symulacji niskiej wierności – z zakresu ALS, z zakresu BLS, pracownie umiejętności technicznych, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, sala do nauki umiejętności chirurgicznych, pracownia USG, pracownia endoskopii, wirtualny pacjent, sale egzaminacyjne w postaci gabinetów lekarskich,
  • Sale seminaryjne/pracownie komputerowe
  • Sterownie – 8 sal
  • Infrastruktura techniczna, m.in. węzeł cieplny, pomieszczenia central wentylacji i klimatyzacji, rozdzielnia elektryczna, serwerownia.
Symulacja medyczna to odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Jest jedną z metod nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Studenci mogą ćwiczyć skomplikowane przypadki, są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Nie jest to środek zastępczy w kontaktach z pacjentem lecz lepsze przygotowanie do takiego kontaktu. Obiekt będzie spełniał wszelkie nowoczesne standardy i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

PUM dołącza tym projektem do najlepszych w świecie ośrodków akademickich kształcących na kierunkach medycznych.

Źródło: materiały prasowe