DODAJ

Grupa ROBYG: zakup ziemi na warszawskim Mokotowie za ponad 13 mln zł

Warszawa
Grupa ROBYG: zakup ziemi
Kajtman
2016-05-02 11:54:29
Grupa ROBYG sfinalizowała zakup kolejnych dwóch działek w Warszawie – w dzielnicy Mokotów, przy ul. Antoniewskiej – o łącznej powierzchni 1,8 ha. Wartość transakcji przekracza 13 mln złotych. Zakupione tereny umożliwią wybudowanie ponad 300 lokali mieszkalnych. Obecnie w portfolio grupy na Mokotowie realizowana jest już inwestycja Green Mokotów, gdzie powstanie ok. 900 lokali.

„Jednym z głównych założeń polityki realizowanej przez zarząd Grupy ROBYG jest rozbudowa banku ziemi, która umożliwia stały rozwój potencjału spółki oraz swobodne prowadzenie działalności deweloperskiej. Zakup dwóch działek na Mokotowie, które umożliwią wybudowanie ok. 350 lokali mieszkalnych to także kolejny krok, który przybliża Grupę ROBYG do realizacji planu inwestycyjnego w celu umocnienia pozycji spółki na polskim rynku deweloperów giełdowych. Plan zakłada ponad 5000 przekazań w latach 2016 i 2017, a w samym 2016 roku – przy utrzymujących się tendencjach na rynku – kontraktację ok. 2600 lokali w Warszawie oraz Gdańsku. Nowa nieruchomość na Mokotowie umożliwi stworzenie osiedla z sektora popularnego. Spółka – wypełniając tę niszę – będzie mogła tym samym skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby nabywców szukających mieszkań w tej części miasta” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG osiągnęła w 2015 roku przychody w wysokości 480 mln zł (615 mln zł przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć). Zysk ekonomiczny netto spółki wyniósł ponad 100 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 82 mln zł, co oznacza wzrost o 75% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Ponadto Grupa ROBYG opublikowała prognozy finansowe na 2016 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy ROBYG i około 1200 w ramach projektów joint venture.

ROBYG SA planuje przeznaczyć ponad 52 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2015 rok – czyli 0,20 zł na akcję co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Grupy. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi obecnie ponad 6% wartości rynkowej akcji ROBYG SA.

ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – weszła w skład indeksu giełdowego mWIG40 po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2016. Ponadto Grupa ROBYG została włączona do indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.