DODAJ

Budynek banku na rynku zmieni właściciela. Urzędnicy obawiają się przebudowy obiektu

Biura / Wrocław
Budynek banku na rynku
Mariusz Bartodziej
2017-12-14 23:39:32
Przedstawiciele Banku Zachodniego WBK potwierdzają, że przeniosą swoją siedzibę z Rynku na Szczepin. W budynku, który sprzedadzą, mogą powstać mieszkania. Magistrat chce jednak zachować oryginalny układ pomieszczeń.

Bank Zachodni WBK prowadzi proces sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 9/11. Naszym celem jest stworzenie jednego miejsca pracy dla wszystkich zatrudnionych z kilku dotychczasowych placówek we Wrocławiu – wyjaśnia Ewa Krawczyk z biura prasowego BZ WBK.

Pracownicy mają przenieść się do budynku zlokalizowanego przy ul. Robotniczej 11. Według planów inwestora, budowa obiektu zakończy się w pierwszej połowie 2018 roku.

Nowy biurowiec to nowoczesny, ekologiczny budynek, w którym stworzono przyjazne środowisko pracy ze strefami relaksu, wieloma przestrzeniami socjalnymi, salkami konferencyjnymi, phone boxami i nowoczesnymi rozwiązaniami meblowymi oraz technologicznymi – mówi Krawczyk.

fot. Masonary


Zapobiec realizacji mieszkań

Rada miasta podjęła 19 października uchwałę w sprawie "przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zbiegu zachodniej pierzei Rynku i północnej pierzei pl. Solnego". Chodzi konkretnie o własność BZ WBK. MPZP z 2003 roku przewiduje utworzenie w niej usług centrotwórczych, a od drugiej kondygnacji wzwyż – mieszkań.

Obecnie obowiązujące zapisy są efektem dawno już opracowanego planu miejscowego dla bardzo dużej części Starego Miasta. Nie były przygotowywane szczegółowo dla tego obiektu, a dla dużych partii zabudowy, w tym kamienic położonych w zachodniej pierzei Rynku, w których funkcja mieszkalna wciąż istnieje – tłumaczy Małgorzata Szafran z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Urzędnicy twierdzą, że nowy właściciel biurowca nie powinien zrealizować w nim mieszkań, ponieważ może się to wiązać z koniecznością przebudowy jego wnętrza.

Budynek banku autorstwa Heinricha Rumpa jest cennym obiektem z okresu modernizmu, zaprojektowanym jako biurowiec Miejskiej Kasy Oszczędności. Jego wnętrze  jest warte utrzymania, przede wszystkim ze względu na zachowanie oryginalnego układu pomieszczeń oraz jego wyposażenie, między innymi charakterystyczną, jedyną we Wrocławiu, windę "paternoster" – wyjaśnia Małgorzata Szafran.

Chodzi o windę bez drzwi, która jeździ ze stałą, niewielką prędkością, nie zatrzymując się na poszczególnych piętrach.

Przystąpienie ma zatem wykluczyć możliwość tak rozległego wprowadzenia funkcji mieszkaniowej oraz dopuścić inne sposoby wykorzystania obiektu – dodaje Szafran.

Investphoto.pl


Rejestr zabytków i konsultacje społeczne

By zwiększyć ochronę budynku, magistrat chce wpisać go do rejestru zabytków. Sprawę bada dolnośląski konserwator zabytków.

Mieszkańcy mają czas do 28 grudnia, by zgłaszać swoje uwagi do nowego MPZP dla budynku znajdującego się przy rogu Rynku i pl. Solnego w Biurze Rozwoju Wrocławia. 

Po zebraniu wniosków zostanie opracowany projekt planu miejscowego, który będzie opiniowany oraz uzgadniany przez właściwe organy – informuje Małgorzata Szafran.

Następnie zostanie upubliczniony i poddany konsultacjom społecznym. Urzędnicy planują organizację dyskusji publicznej.

Po zebraniu i rozpatrzeniu uwag dotyczących rozwiązań zawartych w projekcie planu, zostanie on skierowany do Rady Miejskiej w celu uchwalenia – mówi Szafran.