DODAJ

Dolny Śląsk szósty w Polsce pod względem wartości umów w ramach RPO

Wrocław
Dolny Śląsk szósty w
tuWroclaw.com
2012-02-06 15:36:27

Samorząd województwa podpisał do końca ubiegłego roku umowy na wykorzystanie prawie 75 proc. środków przyznanych Dolnemu Śląskowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata '07 - '13. W sumie do wydania jest 1,2 mld euro - wszystkie pieniądze muszą zostać zakontraktowane do końca 2013 r. Pod względem wartości podpisanych umów zajmujemy szóste miejsce w Polsce.

1,2 mld euro - to kwota, którą Dolny Śląsk otrzymał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Większość tych pieniędzy, dokładnie 3,7 mld złotych, zostało już rozdysponowanych.

- Zakontraktowaliśmy 74 proc. z całej puli w ramach RPO. Podpisaliśmy ponad 1400 umów o dofinansowanie projektów - mówi Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Łączna wartość podpisanych umów to 6,9 mld zł.

- Czyli dofinansowanie z pieniędzy unijnych w wysokości 3,7 mld złotych pozwoli nam wygenerować inwestycje o prawie dwukrotnie większej łącznej wartości  - dodaje Barbara Kaśnikowska, dyrektor departamentu RPO w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim.

Oprócz już zakontraktowych 74 proc. pieniędzy, kolejne 10 proc. środków z RPO jest zarezerwowane na projekty, które są w trakcie oceny lub zostały już wybrane do dofinansowania, ale nie podpisano jeszcze umowy, a około 12 proc. budżetu przeznaczone zostanie na trwające i planowane w 2012 r. nabory.

W sumie zaangażowanych zostało już 97 proc. pieniędzy z RPO. Kontraktowanie może trwać do grudnia 2013 r. - czasu na wykorzystanie pozostałych 3 proc. jest więc sporo.


Pod względem wartości podpisanych umów Dolny Śląsk plasuje się na szóstym miejscu w kraju (wedle rankingu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Gorzej wypadamy jeśli chodzi o wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji - w tym przypadku zajmujemy dopiero 14 pozycję w Polsce.

- Beneficjentom już wypłaciliśmy 2,02 mld złotych, czyli ponad 40 proc. całego budżetu RPO WD. A Komisja Europejska zwróciła nam prawie 550 mln euro - tłumaczy Barbara Kaśnikowska.

Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, tempo wypłat zależy w głównej mierze od samych beneficjentów, a problemy biorą się z opóźnień w realizacji projektów i wydłużania terminów zakończenia inwestycji. Zdaniem urzędników, do końca 2015 r. (czyli ostatecznego terminu wydatkowania pieniędzy z RPO), powinno udać się wypłacić całość przyznanej naszemu województwu kwoty.

Ruszyły już przygotowania do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Dolny Śląsk ponownie będzie walczył o ponad 1 mld euro na rozwój naszego województwa.

- Będziemy zabiegać o około 1,3 mld euro. Chcemy tymi pieniędzmi dofinansować przede wszystkim badania, naukę, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. Oprócz tego będą to inwestycje w kolej i energetykę - wylicza Jerzy Tutaj.
Autor: Tomek Matejuk