DODAJ

Kamienica na Wyspie Słodowej pozostanie w rękach miasta

Kamienice i zabytki / Wrocław
Kamienica na Wyspie Słodowej
Mariusz Bartodziej
2017-08-18 16:08:25
Wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż kamienicy na Wyspie Słodowej 7. Obie oferty odrzucono.


Do przetargu stanęła poznańska spółka Pro Design (to firma, która w starej drukarni w Poznaniu stworzyła centrum Concordia Design), a także spółka UBM Nowy Targ z Warszawy (UBM ma na koncie m.in. budowę biurowca Pegaz przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu).

Jak mówiła nam Maja Wysocka z biura prasowego magistratu, obie oferty były wyższe od ceny wywoławczej, która wynosiła 6 mln 741 tys. złotych.

Złożona koncepcja wypełnia preferowany program zagospodarowania nieruchomości, uwzględniając dotychczasowy sposób wykorzystywania Wyspy i w tym zakresie spełnia wymogi wynikające z ogłoszenia przetargowego. Jednak przedstawiona oferta nie dawała możliwości pełnej oceny, czy wszystkie funkcje wskazane w warunkach postępowania będą realizowane, zastrzeżenia budziła zwłaszcza koncepcja przestrzenna – argumentują urzędnicy odrzucenie oferty Pro Design Sp. z o. o.

Drugą ofertę magistrat zdecydowanie odrzucił ze względu na planowane przyszłe przeznaczenie kamienicy.

Oferent przedstawił projekt budynku hotelowego, przewidujący rozbudowę istniejącego  budynku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z funkcją uzupełniającą, kongresową, wystawienniczą i gastronomiczną. Taki sposób wykorzystania nieruchomości nie jest zgodny z preferowanym sposobem zagospodarowania – informuje.

fot. Kacper Mironowicz


Miejsce dla mieszkańców

Urzędnicy przypomnieli też o zastrzeżonej już wcześniej funkcji, jaką powinna spełniać kamienica.

Preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwartym charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne – tłumaczą.

Magistrat wyraża chęć, by kamienica była miejscem dostępnym dla mieszkańców, a Wyspa Słodowa zachowała swój otwarty, publiczny charakter.

Mając również na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, komisja rekomenduje ponowne ogłoszenie przetargu – zapowiada.

fot. Kacper Mironowicz