DODAJ

Kolejny kwartał wzrostu

Wrocław
Kolejny kwartał wzrostu
Kajtman
2015-11-16 18:45:44
Dziewięciokrotnym wzrostem przychodów oraz bardzo wyraźną poprawą wyniku netto zakończył trzeci kwartał 2015 r. Vantage Development. Wiodący wrocławski deweloper liczy na udaną końcówkę roku.

W okresie lipiec-wrzesień 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vantage Development przekroczyły 44,6 mln zł, a wynik netto sięgnął 2,3 mln zł. Oznacza to bardzo wyraźną poprawę wyników w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, który zamknął się przychodami na poziomie 4,8 mln zł oraz stratą netto w wysokości 664 tys. zł.  

Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy na początku roku, harmonogram zamykania naszych inwestycji powoduje, że większość tegorocznej sprzedaży i zysku realizowana jest w ostatnich sześciu miesiącach. Wyniki za trzeci kwartał potwierdzają to założenie. Do naszych klientów trafiło 165 lokali, co pozwoliło nam zaksięgować rekordowe w naszej historii przychody – mówi Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development. 

Trzeci kwartał 2015 r. przyniósł również 70-procentowy wzrost przychodów z działalności komercyjnej (wynajem powierzchni biurowej i handlowej) Vantage Development. 

Segment ten nadal stanowi poniżej 10% naszej całkowitej sprzedaży, jednak zapewnia atrakcyjną rentowność – wyjaśnia Dariusz Pawlukowicz.

Równolegle z finalizowaniem zawartych wcześniej umów, podpisywane były nowe, dające potencjał do wzrostu wyników Vantage Development w kolejnych okresach. W trakcie 9 miesięcy 2015 roku Grupa sprzedała 447 lokali (w tym 133 na podstawie jednorazowej transakcji z firmą FSMnW Wrocław Sp. z o.o.), co oznacza podwojenie sprzedaży w stosunku do wyniku zanotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Przewidywanie terminy zamknięcia poszczególnych etapów naszych inwestycji oraz liczba podpisywanych nowych umów powodują, że optymistycznie patrzymy zarówno na wyniki ostatniego kwartału, jak i 2016 r. – mówi członek zarządu Vantage Development.

Narastająco po 9 miesiącach 2015 r. skonsolidowane przychody Vantage Development sięgnęły 65,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 742 tys. zł. Analogiczny okres roku ubiegłego spółka zamknęła stratą na poziomie 2,9 mln zł przy przychodach w wysokości 33,2 mln zł.