DODAJ

Kto wybuduje Park Mamuta na wrocławskim Oporowie?

Sport i rekreacja / Wrocław
Kto wybuduje Park Mamuta
Orzech
2017-10-07 10:18:51
Ze względu na ceny jakie zaoferowały polskie firmy w dwóch dotychczasowych, nierozstrzygniętych przetargach, wrocławski Park Mamuta (projekt realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego) wybuduje najprawdopodobniej firma z Niemiec.

materiały projektanta


Park, który będzie zlokalizowany na Oporowie jest najdłuzej czekającym na wykonanie pomysłem, który wygrał w ramach WBO (Park Wspólnotowy "Ślężański Mamut" to jeden ze zwycięskich projektów WBO 2014. Miał zostać zrealizowany do 2015 roku). Do dwóch pierwszych przetargów stawali chętni, jednak oferty za wykonanie placu zabaw w kształcie mamuta były jednak tak drogie, że nie starczyłoby środków finansowych na budowę reszty parku.

materiały projektanta


Oferty polskich wykonawców, dwu, a nawet trzykrotnie przewyższały oferty firm z Niemiec. Urzędnicy zapewniają jednak, że trzeci przetarg nie opóźni i tak już mocno napiętego harmonogramu realizacji Parku Mamuta.

materiały projektanta


W nowym, trzecim już przetargu na realizację tego projektu do przetargu mogą stanąć firmy z całej Europy, a sama struktura konkursu podzielona została na 3 części. Firmy będą mogły zgłosić się do wykonania konkretnego zadania na przykład do: porządkowania terenu, wytyczanie dróg i ścieżek lub budowy samego Mamuta. 

Na realizację całego Parku Mamuta miasto przeznaczyło łącznie kwotę  1,5 mln zł.

Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty do końca roku. Termin oddania do użytku parku planowany jest na połowę 2018 roku.

mat. inwestora


O Parku Wspólnotowym "Ślężański Mamut"

Przypomnijmy: Park Mamuta został wybrany we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim w 2014 roku. Zagłosowało na niego ponad 5200 osób, a na jego realizację przeznaczono 1,5 mln zł. Liderem projektu jest Tomasz Stefanicki.

W koncepcji parku Mamuta przyjęto zasadę patchworkingu, czyli gniazdowego wprowadzania atrakcji rekreacyjnych. Wynika to z chaotycznego rozmieszczenia działek, dzierżawionych przez osoby prywatne w okresie składania wniosku do WBO oraz ograniczonego czasu na realizację projektu. W tej sytuacji konieczne jest etapowanie inwestycji i zagospodarowanie terenu metodą krok po kroku.

Poza pracami porządkowymi, w pierwszym etapie przewiduje się skupienie uwagi na kilku miejscach strategicznych. Należą do nich trzy miejsca wypoczynku i trzy strefy wejściowe: od ul. Solskiego (strefa A), na przedłużeniu oporowskiej lipowej alejki (strefa B) oraz przy sięgaczu na wysokości numeru Bukowskiego 160 (strefa C).

Najbardziej rozwinięta ma być strefa A, zwana Polaną Marzanny – niewielki zakątek z instalacjami ziemno-roślinnymi w typie land art. Zaplanowano je na bazie pagórków pozostałych po przeszkodach dla rowerów terenowych, jako artystyczne wprowadzenie do parku i jego ślężańskich wątków.

Na wschód od tego miejsca mają się znaleźć trzy główne atrakcje parku:

MAMU-SAD – łączka w otoczeniu dawnego sadu, przeznaczona do gier plenerowych (bule, badminton, ławki i stoliki do gier planszowych). Wokół niej przewidziano owocowe "mamucie łakocie", dostępne prosto z drzewa dla osób wypoczywających w tym miejscu,

CROSS-MUT – łąka z siedziskami oraz zespołem urządzeń rekreacyjno-sprawnościowych, do rodzinnego spędzania czasu. Mają one popularyzować proste formy ćwiczeń, adresowanych do różnych grup wiekowych i różnych typów sprawności fizycznej,

ŚLĘŻAŃSKI MAMUT, nazwany przez mieszkańców Cioskiem – mega-konstrukcja zabawowa wysokości 4,5-6 m, przeznaczona dla starszych dzieci i młodzieży. Będzie to ikona parku, usytuowana w samym środku terenu, dostępna zarówno dla mieszkańców osiedla, jak i dla osób nadchodzących od strony parku Grabiszyńskiego.

mat. inwestora

mat. inwestora

Dokumentację projektową Parku Mamuta przygotowała wrocławska firma Bartosz Żmuda Creoprojekt. Inwestorem w imieniu gminy Wrocław jest Zarząd Zieleni Miejskiej.