Park Mamuta ma być gotowy dopiero pod koniec roku. Winna linia wysokiego napięciaźródło: parkmamuta.pl

Park Mamuta ma być gotowy dopiero pod koniec roku. Winna linia wysokiego napięcia

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
W 2014 roku wrocławianie zdecydowali, że chcą, aby na Oporowie powstał Park Mamuta. Inwestycja do dziś jednak nie została zrealizowana. Urzędnicy tłumaczą, że najpierw Tauron musi przebudować biegnącą tamtędy linię wysokiego napięcia.
Park Wspólnotowy "Ślężański Mamut" to jeden ze zwycięskich projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z 2014 roku. Na to przedsięwzięcie zagłosowało ponad 5,2 tys. wrocławian, co było drugim najlepszym wynikiem w tamtej edycji WBO.
Realizacja tego projektu znacznie się jednak opóźnia. Do dziś Park Mamuta nie powstał. 
Jesteśmy na końcówce uzgodnień dokumentacji technicznej. Przy czym te dokumentacyjne działania, a później realizację, musimy zgrywać z działaniami firmy Tauron, która będzie przebudowywała linie napięcia. Ta inwestycja jest konieczna, aby z terenu parku mogli korzystać ludzie – tłumaczy Bartłomiej Świerczewski, dyrektor biura ds. partycypacji społecznej we wrocławskim magistracie.W grudniu zeszłego roku zapytanie w tej sprawie złożył u prezydenta Wrocławia Sebastian Lorenc, miejski radny, który chciał wiedzieć, jakie są przyczyny tak znacznego opóźnienia w realizacji projektu.

– Zgodnie z harmonogramem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zadanie to powinno być zakończone najdalej w IV kwartale 2015 roku. Niestety do dzisiaj jego realizacja, poza ograniczonymi działaniami formalnymi, nawet się nie rozpoczęła – podkreśla radny.Miasto: czekamy na prace Tauronu

Rajcy odpowiedział Jacek Sutryk, dyrektor departamentu spraw społecznych w magistracie.
REKLAMA
– Na terenie parku przebiega linia wysokiego napięcia. Dopiero jej modernizacja przez firmę Tauron umożliwi realizację parku "Ślężański Mamut". W 2016 roku gminie Wrocław udało się porozumieć z Tauronem, aby ta dostosował swoją linię do parametrów bezpieczeństwa wymaganych dla terenów rekreacyjnych, co jednak poprzedzone musiało być audytem, wykonaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem pozwolenia na budowę – wylicza Sutryk.

Dopiero po zrealizowaniu tych działań nastąpi realizacja prac w terenie. 

– Obecnie Tauron jest w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja prac w terenie planowana jest do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Równolegle Zarząd Zieleni Miejskiej, który jest odpowiedzialny za realizację inwestycji w ramach WBO, dopiero po wykonaniu przez Tauron dokumentacji technicznej na swój zakres, mógł sfinalizować uzgodnienie dokumentacji dla parku, która była gotowa już  listopadzie 2015 roku – wyjaśnia Jacek Sutryk.

Obecnie ZZM proceduje pozwolenie na budowę dla tej inwestycji, której rozpoczęcie w terenie planowane jest wiosną 2017 roku.

Ale jest to ściśle uzależnione od sprzyjającej pogody (z uwagi na fakt, że to teren przylegający do rzeki Ślęza) oraz skutecznej realizacji prac przez Tauron. Koniec prac w Parku Mamuta jest planowany na ostatni kwartał 2017 roku – wyjaśnia urzędnik.Ile pieniędzy już wydano?

Na razie miasto podpisało dwie umowy, związane z realizacją tego projektu. Pierwsza dotyczyła przygotowania koncepcji parku, opiewała na ponad 34 tys. złotych, a protokół odbioru podpisano w kwietniu 2015 roku.

Druga umowa dotyczyła dokumentacji projektowej dla tej inwestycji i opiewała na prawie 170 tys. złotych. Umowa wciąż jest jednak nierozliczona, a środki przeniesiono na 2017 rok.

– Wszystkie niewykorzystane środki w kwocie 1 295 820 złotych zostały zabezpieczone w budżecie Zarządu Zieleni Miejskiej na 2017 rok, aby możliwe było wyłonienie wykonawcy i realizacja zamierzenia do wyczerpania pełnej puli przeznaczonej na zadanie w ramach WBO 2014, czyli 1,5 mln złotych – zapewnia Jacek Sutryk.Park Mamuta, czyli plac zabaw, siłownia i grillowisko
Park Mamuta powstanie na zaniedbanym pasie łąk nad Ślęzą, tuż przy parku Grabiszyńskim.
Mają pojawić się tam atrakcje nawiązujące do odnalezionych w tym miejscu szczątków mamuta oraz ślężańskich legend. Centralnym punktem będzie mamucia trawka z figurą mamuta, będącą jednocześnie urządzeniem do zabaw dla dzieci.
Zaplanowano też utworzenie mitycznego gaju z wkomponowanymi w pagórki postaciami z legend, polany mamuciego steku – ogólnodostępnego i wyposażonego grillowiska, gaju profesorów – amfiteatralnego miejsca poświęconego oporowskim naukowcom, czy ptasiego gaju – koloni mieszkalnej dla jerzyków zawieszonej na nieużywanych słupach elektrycznych. W parku znajdzie się też terenowa siłownia i bulodrom.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA