DODAJ

Lokum Deweloper zaprezentował wyniki finansowe po III kw. 2017 r.

Wrocław
Lokum Deweloper zaprezentował wyniki
Orzech
2017-11-08 18:42:24
Grupa Lokum Deweloper osiągnęła po III kw. 2017 r. 65 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku netto (rok wcześniej było to odpowiednio 106,6 mln zł i 22,3 mln zł). Niższe wyniki r./r. związane są z harmonogramem realizacji tegorocznych inwestycji. Większość rozpoznań lokali w wyniku 2017 r. przypadnie na IV kw. W wynikach trzech kwartałów br. rozpoznano 189 lokali, wobec 328 w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na koniec września potencjał rozpoznań na rok 2017 (679 lokali) został zrealizowany w 93% (lokale rozpoznane w wyniku, bądź lokale objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi w inwestycjach zakończonych w 2017 r.). Grupa osiągnęła rekordowo wysoką sprzedaż lokali – przez pierwsze trzy kwartały br. podpisała 651 umów deweloperskich i przedwstępnych (+55% r/r).

Realizujemy cele zgodnie z naszym tegorocznym planem i wcześniejszymi zapowiedziami. W IV kwartale przekażemy największą liczbę lokali, co znajdzie odzwierciedlenie w całorocznych wynikach finansowych Spółki – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper. – Zwiększamy sprzedaż, która przekładać się będzie na wyniki przyszłych okresów. Po trzech kwartałach br. sprzedaliśmy już 651 lokali, czyli tyle, ile w całym 2016 r. Wzrost ten jest efektem rosnącej skali działalności Lokum Deweloper, zarówno na dotychczasowym rynku wrocławskim, jak i krakowskim – dodaje.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku w inwestycjach możliwych do przekazania – umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi objętych zostało 630 lokali. Oznacza to, że na koniec września potencjał przekazań na 2017 rok został zrealizowany w 93%. Ten sam wskaźnik dla lokali przewidzianych do przekazania w 2018 roku wynosi 47%.

Na koniec września Lokum Deweloper posiadał w ofercie 810 lokali w swoich krakowskich i wrocławskich inwestycjach (wobec 914 na koniec czerwca). W IV kwartale planowane jest wprowadzenie do sprzedaży kolejnego etapu Lokum di Trevi – ponad 200 lokali. Liczba lokali w realizacji (1767) jest bliska rekordowych poziomów dla spółki.

Grupa Lokum Deweloper utrzymuje silną pozycję finansową. Na koniec września br. dysponowała prawie 74 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, a zadłużenie finansowe netto Grupy wynosiło 86,8 mln zł. Większość zadłużenia finansowego stanowiły wyemitowane obligacje (serii A, C i D), o łącznej wartości nominalnej 145 mln zł, przy czym obligacje serii A o wartości nominalnej 30 mln zł, zgodnie z warunkami emisji, zostały wykupione 17 października 2017 r.

Źródło: materiały prasowe