DODAJ

Miasto inwestuje w edukację. Powstają nowe szkoły i przedszkola

Wrocław
Miasto inwestuje w edukację.
Tomasz Matejuk
2016-08-25 12:01:50
Niemal 160 milionów złotych  to koszt inwestycji edukacyjnych, prowadzonych aktualnie przez wrocławski magistrat. Dzięki tym przedsięwzięciom, liczba miejsc w przedszkolach i szkołach w stolicy Dolnego Śląska wzrośnie o ponad 4,5 tysiąca.

Od 1 września uczniowie zaczną naukę w nowym budynku szkoły podstawowej nr 53. Zespół szkolno-przedszkolny nr 11 został rozbudowany o 10 oddziałów szkolnych, dzięki czemu powstało 250 nowych miejsc. Koszt inwestycji to około 4,7 mln złotych.

 Budynek przy ul. Strachocińskiej/Wykladowej jest aktualnie wyposażany w niezbędne sprzęty. Prowadzone są też prace nad zielenią i małą architekturą  wyjaśnia Anna Bytońska, z biura prasowego magistratu.

Nowy budynek przy ulicy Strachocińskiej to jedna z wielu inwestycji oświatowych prowadzonych przez magistrat.

 Miasto obecnie buduje lub rozbudowuje przedszkola (ul. Piotrkowska, Zwycięska, Okulickiego, Suwalska, Kłodzka, Główna), szkoły podstawowe (ul. Strachocińska, Stanisławowska, Rumiankowa, Kłodzka, Główna) i ponadgimnazjalne (ul. Jacka Kuronia)  wylicza Anna Bytońska.

UM Wrocławia


Więcej miejsc w przedszkolach

Przy ulicy Piotrkowskiej za 6,3 mln złotych powstało 8-oddziałowe przedszkole z 200 miejscami.

Osiem oddziałów przedszkolnych na 200 miejsc powstało także w przebudowanym budynku przy ul. Zwycięskiej 8a. Koszt tej inwestycji to 5,6 mln złotych. 

Tyle samo miejsc znajdzie się także w 8-oddziałowym przedszkolu przy ulicy Okulickiego 2a. Zakończenie budowy, która pochłonie około 5,2 mln złotych ma nastąpić w listopadzie 2017 roku.

Nowe budynki szkolne

Trwa także inwestycja przy ulicy Stanisławowskiej. Przebudowywany jest tam istniejący blok sportowy i budowana nowa część bloku sportowego wraz z nową częścią dydaktyczną, mieszczącą 12 sal lekcyjnych. Pojemność szkoły zwiększy się o 300 miejsc, inwestycja potrwa do czerwca 2017 roku, a jej koszt to około 14,5 mln złotych.

Nowy zespół szkolno-przedszkolny powstaje z kolei przy ulicy Kłodzkiej – w jego skład wejdzie szkoła na 750 uczniów i przedszkole na 200 miejsc. Obiekt będzie gotowy w czerwcu 2017 roku, a jego budowa pochłonie 31 mln złotych. 

fot. investphoto.pl

Jeszcze większy zespół (szkoła na 1200 uczniów i przedszkole na 200 miejsc) rośnie przy ulicy Głównej. Ta inwestycja, której koszt to 42 mln złotych, potrwa do maja przyszłego roku.

Liceum z boiskiem na dachu

Nowej siedziby wreszcie doczeka się także V Liceum Ogólnokształcące. Przy ulicy Jacka Kuronia, na terenie dawnego kąpieliska, rośnie obiekt z kompleksem rekreacyjno-sportowym dla 600 uczniów. Na dachu sali gimnastycznej powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Inwestycja potrwa do lipca 2017 roku i pochłonie około 36,4 mln złotych.

fot. Kajtman

Dwie inwestycje z opóźnieniem

Przy dwóch prowadzonych przez miasto inwestycjach edukacyjnych pojawiły się problemy. Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 10 przy ulicy Rumiankowej o 12 oddziałów szkolnych miała zakończyć się w lipcu 2016 roku.

 Z uwagi na niemożność udostępnienia pełnego terenu do realizacji inwestycji konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej w celu kontynuowania zadania. Aktualnie Zarząd Inwestycji Miejskich jest w trakcie uzgadniania aneksu do umowy, przedłużającego termin realizacji inwestycji do października 2016 roku  informują urzędnicy.

Dzięki tej inwestycji powstanie 300 nowych miejsc, a jej koszt to około 7,8 mln złotych.

Z kolei rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 12 przy ulicy Suwalskiej o przedszkole 7-oddziałowe powinna zakończyć się w czerwcu 2017 roku.

 ZIM odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą w maju bieżącego roku, ze względu na brak zaangażowania wykonawcy w realizację robót. Z ogłoszeniem nowego przetargu ZIM czeka na wejście w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ inwestycja została zgłoszona do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych – tłumaczą przedstawiciele magistratu.

Liczba miejsc po rozbudowie zwiększy się o 175, a koszt inwestycji to około 4,3 mln złotych.

UM Wrocławia


Wakacyjne remonty

Oprócz dużych inwestycji, miasto co roku prowadzi w szkołach "remonty wakacyjne".

W tym roku za kwotę kilku milionów wyremontowane zostaną m.in.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Zemska – I etap remontu sanitariatów
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Sołtysowicka – remont fragmentu drogi wraz z placem w rejonie przedszkola
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Składowa – malowanie korytarzy i wymiana drzwi wewnętrznych
 • Zespół Szkół nr 9 ul. Krajewskiego – przebudowa części sali na III piętrze na potrzeby sanitariatu
 • Zespół Szkół nr 11 ul. Grochowa – remont sanitariatu i korytarzy
 • Przedszkole nr 93 ul. Grochowa – remont dachu z dociepleniem
 • Przedszkole nr 104 ul. Niedźwiedzia – remont sanitariatów
 • Przedszkole nr 146 ul. J. Hauke-Bosaka – remont tarasu
 • Przedszkole nr 126 ul. Jugosłowiańska – remont bloku żywienia
 • Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska – remont dachu nad atrium wraz z wykonaniem odwodnienia
 • Szkoła Podstawowa nr 72 ul. Trwała – remont i docieplenie dachu
 • Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Traugutta – wymiana nawierzchni na boisku
 • Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska – wymiana części instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia zewnętrznego
 • Gimnazjum nr 13 – wymiana instalacji hydrantowej
 • Gimnazjum nr 13 – wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku wraz z przeglądem kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej 
 • Zespół Szkół nr 24 – wymiana instalacji hydrantowej, wymiana instalacji elektrycznej, dostosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych 
 • Lotnicze Zakłady Naukowe – remont drogi wjazdowej oraz wewnętrznej drogi pożarowej.