DODAJ

Miasto nie odkupi nieruchomości na Grabiszynie

Mieszkania i domy / Wrocław
Miasto nie odkupi nieruchomości
Mariusz Bartodziej
2017-12-22 21:10:55
I2 Development planuje budowę około czterystu lokali przy alei Hallera i ulicy Grabiszyńskiej. Za nieruchomości zapłaci ponad 30 mln zł brutto.

Gmina Wrocław zrezygnowała z przysługującego jej prawa pierwokupu (działek – przyp. red.) – czytamy w opublikowanym raporcie.

Strony mają podpisać porozumienie do 31 stycznia 2018 roku.


Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do 21 dni od dnia upływu terminu do wykonania przez Gminę Wrocław przysługującego jej prawa pierwokupu lub dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z wykonania tego prawa – informował deweloper.

400 nowych lokali na Grabiszynie


Firma zawarła 31 października przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego terenu zlokalizowanego na Grabiszynie. Deweloper zapłaci za nią 30 mln 750 tys. zł brutto.

W ramach ceny sprzedaży, sprzedający przeniesie na kupującego także autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego oraz dokumentacji budowlanej związanej z inwestycją realizowaną na nieruchomości – czytamy w raporcie giełdowym dewelopera.

I2 Development planuje budowę dwóch budynków mieszkalno-usługowych, w których znajdzie się około 400 lokali do sprzedaży.

Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Wrocławia nie wykona przysługującego Gminie Wrocław prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości, nie później jednak niż 31.12.2017 roku – komunikuje deweloper.

Rozpoczęcie prac i wprowadzenie inwestycji do sprzedaży planowane jest na I kwartał 2018 roku.

UM Wrocławia


W planach jeszcze inwestycje na Nadodrzu

I2 Development zamierza zrealizować kolejne mieszkania także przy ulicy Śrutowej.

Spółka zależna od emitenta, i2 Development Sp. z o.o. Pomorska 44 Sp. k. uzyskała zaświadczenie o ostateczności decyzji prezydenta Wrocławia, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na inwestycji realizowanej przy ulicy Śrutowej – poinformował 12 grudnia deweloper.

Ma tam powstać sześciokondygnacyjny budynek z lokalami o łącznej powierzchni użytkowej 1804,22 mkw.

Prawomocne pozwolenie na budowę umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektów do sprzedaży. W ocenie spółki inwestycja wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych – dodaje i2 Development.

Inwestor kilkukrotnie próbował uzyskać pozwolenie na budowę. Już w kwietniu 2016 roku starał się o zgodę na postawienie budynku wielorodzinnego, o kubaturze blisko 9 tys. metrów sześciennych, na działkach nr 43/13, 43/15, 43/18 i 44/18. Wniosek wycofał po trzech miesiącach.

Z kolejnym projektem wrócił już po kilku dniach, ale we wrześniu spotkał się z odmową ze strony urzędników. W marcu 2017 roku starał się o pozwolenie na rozbiórkę garaży, stojących na sąsiedniej działce nr 44/1. Pozytywną odpowiedź otrzymał 26 maja. W międzyczasie inwestor złożył trzeci wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostał bez rozpatrzenia. Wreszcie 21 czerwca rozpoczął starania o zgodę na realizację budynku wielorodzinnego z garażem i lokalem usługowym, o łącznej kubaturze 11,6 tys. metrów sześciennych, przy ulicy Śrutowej, na działkach nr 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/18, 43/20, 44/17, 44/18, 48 oraz 49. Pozwolenie dostał 15 listopada.

Nieruchomość pod nową inwestycję i2 Development wylicytowało w listopadzie 2015 roku na miejskim przetargu za 1 mln 324 tys. zł.

UM Wrocławia


Spółka zależna od dewelopera, i2 Development Sp. z o.o. Kaszubska Sp.k., uzyskała 16 listopada zgodę na realizację siedmiokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Kaszubskiej. Znajdzie się w nim 49 kawalerek o powierzchni od 23 do 41 mkw.

Pozwolenie na budowę umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektu do sprzedaży. W ocenie spółki inwestycja wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych – czytamy w raporcie opublikowanym przez i2 Development.

Na początku kwietnia deweloper ogłosił, że kupił nieruchomość na Nadodrzu za 1,375 mln zł, na której ma zrealizować inwestycję mieszkalno-usługową. Plan zakładał rozpoczęcie budowy na przełomie III i IV kwartału 2017 roku.

UM Wrocławia