Wrocław: I2 Development kupił działkę na Grabiszynie za ponad 30 mln złźródło: UM Wrocławia

Wrocław: I2 Development kupił działkę na Grabiszynie za ponad 30 mln zł

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Wrocławski deweloper planował przejęcie nieruchomości przy alei Hallera i ulicy Grabiszyńskiej od kilku miesięcy. W pierwszym kwartale 2018 roku rozpocznie budowę 400 lokali.
I2 Development zawarł 11 stycznia umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego i własności terenu na Grabiszynie.
Wydanie nieruchomości już nastąpiło – informuje deweloper.
Wartość transakcji wyniosła 30 mln 750 tys. zł brutto i w ramach niej inwestor otrzymał także prawa majątkowe do projektu budowlanego oraz dokumentacji budowlanej związanej z realizowaną inwestycją. 2 mln 460 tys. zł zapłacił już jako zadatek, 5 mln 781 tys. zł przeleje na konto sprzedającego do 13 marca 2018 roku, a pozostałe 22 mln 509 tys. zł przekaże do 31 lipca 2018 r.
Na nieruchomości planowana jest budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych zawierających łącznie około 400 jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to I kwartał 2018 roku – czytamy w raporcie giełdowym.

Plan zakupu działki już od października

Firma zawarła 31 października przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego terenu zlokalizowanego na Grabiszynie.
Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Wrocławia nie wykona przysługującego Gminie Wrocław prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości, nie później jednak niż 31.12.2017 roku – oświadczał deweloper.
Zawarł 16 listopada warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy al. Hallera i ul. Grabiszyńskiej.
REKLAMA
Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do 21 dni od dnia upływu terminu do wykonania przez Gminę Wrocław przysługującego jej prawa pierwokupu lub dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z wykonania tego prawa – informował inwestor.
W grudniu gmina zrezygnowała z prawa pierwokupu, a strony porozumienia miały zawrzeć je do 31 stycznia 2018 roku.

Sprzedaż zabytkowego spichlerza przy Witolda

W listopadzie 2017 roku i2 Development zawarło porozumienie dotyczące sprzedaży nieruchomości przy Księcia Witolda 46, 48-50, na łączną kwotę prawie 40 mln złotych. 28 listopada spółki zależne od i2 Development zawarły umowę sprzedaży działek gruntu (nr 48/3 i 48/4) o łącznej powierzchni 0,1661 ha przy Księcia Witolda 46. Cena sprzedaży to 18 mln 285 tys. zł netto.
W stosunku do drugiej działki przy ul. Księcia Witolda, tj. działki numer 48/6, o powierzchni 0,3225 ha, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Witolda 48-50, Gmina Wrocław nie złożyła jeszcze oświadczenia o niewykonaniu przysługującego jej prawa pierwokupu, nie upłynął także termin do złożenia takiego oświadczenia – informował w komunikacie giełdowym deweloper.
fot. investphoto.pl
W grudniu magistrat zdecydował, że nie odkupi tej nieruchomości od i2 Development. To otworzyło drogę do finalizacji drugiej części transakcji. 20 grudnia 2017 roku spółki zależne od i2 Development zawarły umowę sprzedaży nieruchomości przy ulicy Księcia Witolda numer 48-50 za cenę 20 mln 987 tys. zł netto.
Wydanie przedmiotowej nieruchomości już nastąpiło – informuje deweloper.
Przedstawiciele i2 Development nie zdradzają, komu sprzedali dawny spichlerz, wraz z przylegającymi działkami.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA