DODAJ

Wrocław: Na styku Oporowa i Muchoboru Wielkiego powstanie nowy cmentarz. Prace powoli ruszają

Budynki użyteczności publicznej / Wrocław
Wrocław: Na styku Oporowa
Tomasz Matejuk
2018-03-01 16:33:32
Na ogromnym, niezagospodarowanym terenie przy ulicy Awicenny, niedaleko stacji kolejowej Wrocław-Zachód i Poczty Polskiej, ma powstać wielki cmentarz. Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji.

O planach budowy nowego cmentarza przy ulicy Awicenny mówi się we Wrocławiu od wielu lat. Całe przedsięwzięcie powoli nabiera rozpędu.

Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu w lutym ogłosił bowiem przetarg na wykonanie ogrodzenia terenu oraz dokończenie budowy drogi dojazdowej do bramy nekropolii. Na wykonanie prac wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 7 miesięcy od podpisania umowy.

– Budowa cmentarza przy ulicy Awicenny jest rozłożona na kilka etapów z uwagi na jego wielkość  około 50 hektarów. Zarząd Inwestycji Miejskich wykonał już odcinek dojazdu do terenu od strony ul. Awicenny, który jednocześnie będzie funkcjonował jako dojazd do placu budowy. W 2018 roku wykonane zostanie ogrodzenie – tłumaczy nam Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu.

Na ogrodzonym terenie będą zamontowane tzw. piezometry – punkty pomiarowe poziomu wód gruntowych. 

– Będą sprawdzane wahania lustra wody gruntowej – w przypadku projektowania cmentarzy  jest to bardzo istotny element poprawnej realizacji miejsc pochówku. W kolejnych latach budowane będzie uzbrojenie podziemne zaczynając od systemu drenażu, sieci elektrycznych i wody dla potrzeb użytkowych – dodaje Małgorzata Szafran.

Jak wynika z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta, I etap budowy nowego cmentarza ma potrwać do 2022 roku, a koszt przedsięwzięcia to prawie 78 mln złotych.

Prawie 90 tysięcy grobów

Zgodnie z przedstawionymi kilka lat temu planami, na cmentarzu będzie mogło być pochowanych dokładnie 86 693 osób. Z tej liczby 16 716 mają stanowić urny, pozostałe miejsca – groby. Przewidziano też budowę parkingu na 240 samochodów.

Nekropolia, wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą, zajmie ponad 30 hektarów. Z tego ponad 15 hektarów zostanie przeznaczonych na powierzchnię grzebalną, blisko 10 ha pokryje zieleń, a 2,5 hektara zajmą cmentarne alejki. 

Wspomniane 30 hektarów dotyczy jedynie terenu samego cmentarza i nie uwzględnia elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych na zewnątrz od linii ogrodzenia cmentarza. Te elementy zagospodarowania to drogi dojazdowe i zbiorcze z chodnikami i  ścieżkami rowerowymi, a także parkingi i miejsca postojowe oraz  ciągi piesze i ścieżki rowerowe wokół cmentarza. 

Powstanie też plac przedwejściowy z budynkami usługowymi i kładki nad rzeką Ślęzą. Jedna z nich umożliwi przedostanie się z Cmentarza Grabiszyńskiego na Cmentarz-Oporów.