DODAJ

Kołobrzeg: Skanska montuje estakadę na trasie do portu

zachodniopomorskie
Kołobrzeg: Skanska montuje estakadę
RynekInfrastruktury
2014-04-28 10:53:04

Do portu w Kołobrzegu będzie prowadzić nowa estakada, budowana przez firmę Skanska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu poprawy dostępności portu Kołobrzeg od strony lądu. Aktualnie trwa montaż konstrukcji głównego mostu.


 


Po wykonaniu szeregu robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury, wykonawca przystępuje do bardziej spektakularnej części realizacji, czyli montażu przyszłego mostu łukowego. Projekt zakłada powstanie 104-metrowego mostu oraz dwóch estakad o łącznej długości 203 m. Dzięki nowej infrastrukturze możliwy będzie transport na teren portu także ładunków o dużych gabarytach.


 


Do tej pory na budowie wykonano wszystkie roboty palowe, podpory mostu głównego oraz estakad. Zakończono też prace związane z budową dwóch murów oporowych oraz prace związane z montażem rusztowania, deskowaniem i zbrojeniem przyszłej estakady.


 


Obecnie na budowie trwa montaż stalowego rusztu mostu głównego. Ponadto, realizowane są prace przygotowawcze do sprężenia jednej z estakad przy jednoczesnym wykonywaniu robót zbrojarskich. – W najbliższym czasie planujemy zakończenie przebudowy ul. Solnej, a w kolejnych miesiącach będziemy prowadzić roboty zasadnicze oraz prace wykończeniowe w zakresie drogowym i mostowym – mówi Piotr Wieczorek, kierownik robót mostowych firmy Skanska.


 


Przed wykonawcą stoi teraz zadanie związanie ze scaleniem stalowego rusztu oraz montażem łuków mostu głównego. Ponadto, kolejny etap prac przewiduje betonowanie drugiej estakady od strony ulicy Portowej oraz wykonanie żelbetowych schodów.


 


Realizacja inwestycji polega na budowie nowego odcinka ulicy o długości 800 m, biegnącego od ulicy Portowej do Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej. Elementem projektu jest budowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą oraz dwóch estakad.