Lepsza podróż z Trzebieży do Polic

Lepsza podróż z Trzebieży do Polic

zachodniopomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Odebrano już pierwszy etap prac na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 114 z Trzebieży do Uniemyśla. Podczas uroczystego odbioru marszałek województwa zachodniopomorskiego potwierdził, że wywiązał się z danego mieszkańcom zobowiązania i w miarę posiadanych środków droga będzie remontowana.

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 od początku budziła emocje. Mieszkańcy sprzeciwiali się etapowaniu prac, do którego zmusił nas wysoki, sięgający 30 mln zł koszt zadania, a kierowcy pomstowali na utrudnienia w ruchu drogowym. Dziś możemy przekazać dwie wiadomości: utrudnienia na odcinku Golice – Uniemyśl za nami, za to trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość na trasie Uniemyśl – Trzebież – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

 

– Udało nam się wygospodarować dodatkowe pieniądze z oszczędności poprzetargowych. Tym samym wywiązałem się z obietnicy danej Sejmikowi i pani sołtys Trzebieży, a przede wszystkim – mieszkańcom – dodał marszałek.

 

Na wrześniowej sesji sejmiku województwa środki na przebudowę DW-114 mają zostać zwiększone o kwotę 8,458 mln zł. 7,623 mln zł pochodzi z oszczędności z zadań realizowanych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego, a prawie 835 tys. zł to darowizna Zarządu Morskiego Portu Police.

 

Przebudowa odebranego 6 września odcinka o długości 7 km z Polic do Uniemyśla kosztowała 23,8 mln zł, z czego 3,4 mln zł pochodzi z budżetu województwa, a 20,4 mln zł to dofinansowanie w ramach RPO.

REKLAMA

 

Realizacja pierwszego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 114 zakładała między innymi wykonanie robót nawierzchniowych, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, rozbudowę ronda, remont dwóch mostów.

 

Ponadto, rozebrano istniejący most nad rzeką Łarpią w Policach i wybudowano nowy poszerzony obiekt. Wykonano również powierzchniowy system odwodnienia dróg na odcinkach miejskich oraz zbudowano kanalizację deszczową.

 

Do zakończenia całego zadania pozostało wykonanie drugiego etapu na 3,5-kilometrowym odcinku z Uniemyśla do Trzebieży. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 7 października. Realizacja tego etapu zostanie ukończona w IV kwartale przyszłego roku i pochłonie około 8,7 mln zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA