DODAJ

Projekty Gaz-Systemu uzyskały status "Projektu o znaczeniu wspólnotowym"

zachodniopomorskie
Projekty Gaz-Systemu uzyskały status
RynekInfrastruktury
2013-10-18 16:50:26

14 października Komisja Europejska opublikowała pierwszą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany zostanie status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI – Project of Common Interest). Na liście znalazły się projekty Gaz-Systemu.


 


Lista PCI jest etapem w pracach Komisji w ramach Rozporządzenia (WE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych, którego zadaniem jest wsparcie projektów infrastrukturalnych podnoszących integrację rynkową oraz bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.


 


Projekty infrastrukturalne Gaz-System zostały poddane analizie i ocenie, a następnie uzyskały status priorytetowych w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych. Pierwszą z nich jest gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które obejmuje zachodnią nitkę korytarza Północ-Południe w Polsce wraz z połączeniem międzysystemowym Polska – Czechy oraz wschodnią nitkę korytarza Północ-Południe w Polsce wraz z połączeniem międzysystemowym Polska – Słowacja.


 


Drugą jest natomiast plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP), czyli połączenie międzysystemowe Polska – Litwa; Gazociąg Baltc Pipe; rozbudowa terminalu LNG w Świnoujście; rozbudowa punktów wejścia na gazociągu jamalskim we Lwówku i Włocławku.


 


Jak informuje Gaz-System, uzyskanie statusu projektów o znaczeniu wspólnotowym jest potwierdzeniem znaczenia, jakie realizowane przez Gaz-System inwestycje infrastrukturalne mają dla budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej, a także ich wkładu w podnoszenie bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.


 


W uzasadnionych przypadkach projekty o znaczeniu wspólnotowym będą mogły uzyskać unijne wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). CEF, w nowej perspektywie budżetowej UE przypadającej na lata 2014-2020, będzie narzędziem Komisji Europejskiej służącym dofinansowaniu projektów realizujących nadrzędne cele polityki energetycznej UE.