Grupa Inpro zanotowała w I kwartale 2012 roku znaczny wzrost zysku z działalności operacyjnej

Grupa Inpro zanotowała w I kwartale 2012 roku znaczny wzrost zysku z działalności operacyjnej

Gdańsk
REKLAMA

Grupa Kapitałowa Inpro w I kwartale 2012 r. wypracowała skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej EBIT na poziomie 2,99 mln zł, przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży w wysokości 26,42 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 2,1 mln zł wobec straty 336 tys. powstałej w analogicznym okresie roku ubiegłego.


Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej EBIT wygenerowany w I kwartale 2012 roku przez Grupę Kapitałową Inpro wzrósł o ponad 300% do 2,99 mln zł w stosunku do wyniku uzyskanego w I kwartale 2011 roku, kiedy to wypracowano 746 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku wyniosły 26,42 mln zł i wzrosły o 44% w stosunku do 18,35 mln zł w analizowanym okresie roku ubiegłego.


Bardzo dobre wyniki w I kwartale 2012 roku odnotowała również Spółka Inpro S.A., która wypracowała 3,29 mln zł zysku z działalności operacyjnej, czyli o 115 % więcej niż w I kwartale 2011 roku, kiedy to uzyskała 1,53 mln zł. Spółka odnotowała w I kwartale 2012 roku 70% wzrost przychodów netto ze sprzedaży, generując 26,05 mln zł wobec 15,29 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 

„Wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale br. potwierdzają bardzo mocną i stabilną pozycję całej Grupy Kapitałowej. Przychód wypracowany w pierwszych 3 miesiącach 2012 roku jest dla nas satysfakcjonujący, ponieważ zgodnie z przyjętym planem realizacji inwestycji, w tym okresie ani Inpro, ani spółka zależna Domesta nie zakończyły żadnego projektu. Wygenerowane przez Grupę przychody dotyczyły tych lokali, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie w poprzednich okresach sprawozdawczych, a nie zostały wtedy w całości wydane klientom.” – argumentuje Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inpro w I kwartale 2012 roku znaczący wpływ miały dwie inwestycje: Wróbla Staw domy wielorodzinne oraz budynek C na osiedlu Trzy Żagle.

W pierwszych trzech miesiącach br. Spółka Inpro S.A. w tych inwestycjach oddała do użytkowania lokale mieszkalne, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie w poprzednich okresach sprawozdawczych, ale nie zostały wtedy w całości wydane klientom z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Skutkowało to powiększeniem wartości przychodów w I kwartale br.

Przeważająca część obrotów Grupy Kapitałowej Inpro przypadać będzie na kolejne, a szczególnie dwa ostatnie kwartały 2012 roku, kiedy to zgodnie z harmonogramem zrealizowane zostaną następujące projekty:

REKLAMA

  • Osiedle Leszczynowe - budynki nr 7 i nr 8 -  odpowiednio II i IV kwartał 2012 r.

  • Osiedle Jabłoniowa - budynki A, B, C, D, E oraz F, G, H - odpowiednio III i IV kwartał 2012 r.

  • Kwartał Kamienic - III kwartał 2012 r.

  • Wróbla Staw domy - etap B oraz bliźniaki etapu C - odpowiednio III i IV kwartał 2012 r.

  • City Park - budynki A i B - IV kwartał 2012 r.

  • Golf Park - część etapu B - IV kwartał 2012 r.

Prognozowany przychód łączny z wyżej wymieniowych projektów, który zostanie zaksięgowany w 2012 r., wyniesie około 120 mln zł.

W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro podpisała łącznie 98 umów przedwstępnych na sprzedaż netto (107 umów brutto). Spółka Inpro S.A. podpisała 85 umów przedwstępnych na sprzedaż netto (94 umowy brutto). W analogicznym okresie 2011 roku Spółka zawarła 102 umowy netto, a w okresie trzech pierwszych miesięcy 2010 roku - 62 umowy netto. W marcu 2012 roku Inpro SA podpisała 48 umów netto, czyli o 30% więcej niż łącznie w dwóch poprzednich miesiącach (37 umów). Największym zainteresowaniem cieszyły się dwie inwestycje - City Park ze względu na atrakcyjną lokalizację oraz Osiedle Jabłoniowa z uwagi na konkurencyjne ceny. Spółka zależna - Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. zawarła w I kwartale 2012 r. 13 umów przedwstępnych na sprzedaż.


W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro wprowadziła do sprzedaży łącznie 167 lokali:


  • budynek D na Osiedlu City Park w Gdańsku z 84 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi

  • budynki I i J na Osiedlu Jabłoniowa w Gdańsku z 48 mieszkaniami

  • budynek nr 9 na Osiedlu Leszczynowym z 33 mieszkaniami

Zgodnie z założeniami, wyżej wymienione projekty będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w kolejnych latach.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA