REKLAMA

Opinie o Biurowiec Starostwa Powiatowego, ul. Tadeusza Kościuszki 131 (rozbudowa) (37)

Napisz komentarz
Orzech
Orzech
+3
Orzech
1.02.2013 - Dobre wkomponowanie w otoczenie:

60689_1000x.jpg
Orzech
Nocne widoki:

367356.jpg
Foto: Wacław Grabowski - http://wroclaw.hydral.com.pl
Jan Augustynowski
08 grudnia 2009, autor: Maciek Raińczuk

Władze wrocławskiej Platformy Obywatelskiej zarzucają staroście wrocławskiemu Andrzejowi Wąsikowi zbytnią rozrzutność przy budowie nowej siedziby powiatu. - Jest jedno miejsce, gdzie się nie oszczędza. Złote klamki, aluminium, piękny budynek. To powiat ziemski wrocławski - mówi Jacek Protasiewicz z PO.

W poniedziałek władze powiatu przeniosły się z gmachu przy Podwalu na ul. Kościuszki 129.W tym samym czasie, we wrocławskim biurze Platformy obywatelskiej, Jacek Protasiewicz, przewodniczący PO w naszym mieście wraz z radnymi powiatowymi partii ostro skrytykowali starostę Andrzeja Wąsika.- Wtedy, kiedy drogi są dziurawe, kiedy remonty są odkładane, starosta powiatu Andrzej Wąsik postanowił zbudować nowy siedzibę - grzmiał Jacek Protasiewicz. - Zadłuża powiat wrocławski z poziomu 0% do poziomu 50% po to, żeby zbudować sobie wygodniejszy gabinet. Robi to jeszcze najdroższej jak to tylko możliwe, bo kiedy rozpoczęli cała inwestycje, ceny były najwyższe.

Radny Andrzej Jamrozik poinformował, że w 2007 roku zadłużenie wynosiło 0%, zaś pod rządami nowej ekipy wzrosło o 35 milionów złotych, co przy budżecie niecałych 75 mln, stanowi 50%. Przypomniał też, że gdy sięgnie ono 60% i osiągnie górny limit, wtedy trzeba będzie wprowadzić zarząd komisaryczny. - Ten budynek zdaniem naszym, ale również fachowców, jest 10 milionów tańszy niż koszt budowy - mówił radny. - Teoretycznie, jeżeli byśmy chcieli ten budynek sprzedać, to jego wartość jest o jedną trzecią niższa. Jest droższy jeszcze o wartość gruntu, czyli również kilkanaście milionów złotych - kończył.Przewodniczący Jacek Protasiewicz mówi o tym, że Platforma od samego początku oprotestowywała tę decyzje i głosowała przeciwko niej, a do tego apelowała, prosiła i namawiała. - To wszystko jest w protokołach - mówi szef wrocławskiej PO. - Pan starosta był na te argumenty głuchy, dlatego od przyszłego roku rozpoczynamy kampanię informacyjną skierowana do mieszkańców powiatu, gdzie wykażemy w liczbach i obrazkach na co nie zostały przeznaczone pieniądze, a na co poszły np. na nowa siedzibę.Starosta Andrzej Wąsik wyjaśnia, że to wszystko dlatego, bo w przyszłym rok odbędą się wybory samorządowe. Na propozycję wynajmowania siedziby sugerowaną przez PO jako lepsze rozwiązanie odpowiada, że równowartość wydanych na nową siedzibę pieniędzy starczyłaby jedynie na 7 lat najmu. - Nie jestem fachowcem, ale posługuje się opiniami rzeczoznawców - mówił nam starosta. - Przez 3 lata PO nie przedstawiła żadnego pomysłu, są na okrągło przeciw wszystkiemu, ale już się do tego przyzwyczaiłem. Jestem wdzięczny za reklamowanie mnie. Robią mi kampanię wyborczą. Dziwi mnie jednakże postawa radnego Jamrozika, będącego członkiem zarządu za poprzedniej kadencji i był wtedy za budową nowej siedziby - kończy Andrzej Wąsik.

Źródło: http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,po- ... 6-951.html
Charlie
03 grudnia 2009, autor: Maciek Raińczuk

7 grudnia Starostwo Powiatu przeniesie swoją siedzibę z Podwala na Kościuszki. W nowym budynku znajdzie się m.in. specjalnie zaprojektowana sala Wydziału Komunikacji wyposażona w 16 okienek obsługi klienta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na parterze nowego budynku powiatu znajdzie się Biuro Obsługi, w którym petenci będą mogli zasięgnąć informacji w każdej sprawie, a także zostawić korespondencje do poszczególnych wydziałów i komórek starostwa. Poza tym na najniższej kondygnacji siedziby umiejscowiony zostanie Wydział Komunikacji, gdzie do dyspozycji interesantów oddanych zostanie 16 stanowisk, w których będzie można załatwić sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, czy udzielania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym. W znajdującej się na parterze kasie klienci uiszczą opłaty: skarbowe, z tytułu opłat komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy, karty wędkarskiej, dziennika budowy.

Sekretariat Zarządu Powiatu Wrocławskiego znajdziemy na pierwszym piętrze. To tu możemy umówić się na spotkanie ze Starostą, Wicestarostą lub Sekretarzem Powiatu, ale także zasięgnąć informacji na temat prac Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie się również Zespół ds. Promocji Powiatu, w którym jego pracownicy udzielą zainteresowanym szczegółowych informacji na temat Powiatu. Na wniosek zainteresowanych wydane zostaną materiały promocyjne. Oprócz tego na tym samym poziomie swoją siedzibę będzie miał Wydział Architektury i Budownictwa. To tam załatwimy wydawanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę obiektów oraz zaświadczenia o samodzielności lokali.

Na drugim piętrze znajdzie się Biuro Rady Powiatu i siedziby: Wydziału Dróg i Transportu, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Organizacyjnego oraz Powiatowy Rzecznik Ochrony Praw Konsumentów

Dwa poziomy wyżej umiejscowiony zostanie Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w którym załatwimy m.in. sprawy dotyczące kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, czy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Oprócz Starostwa w budynku przy ul Kościuszki 129, swoją siedzibę będą miały również: Powiatowy Zakład Katastralny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Źródło: http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,now ... 6-917.html
anubis
autor Joanna Brodowska


Od 7 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu będzie miało nową siedzibę, która znajduje przy ul. Kościuszki 129. W nowo wybudowanym budynku zastosowano szereg rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy warunków obsługi klienta.

Dotychczasowa siedziba starostwa mieściła się na dwóch piętrach budynku nie będących własnością powiatu. Istotnym problemem był brak bezpłatnych miejsc do parkowania w najbliższym otoczeniu budynku oraz ograniczony dostęp do płatnych miejsc parkowania. Problem ten często sygnalizowali sami klienci i pracownicy urzędu, którzy każdego dnia tracili czas na poszukiwaniu wolnego miejsca do zaparkowania, parkując niejednokrotnie w miejscach znacznie odległych od budynku starostwa. Urząd, mimo szczerych chęci, nie był w stanie rozwiązać tego problemu, z uwagi na charakter i miejsce lokalizacji starostwa (bezpośrednie centrum Wrocławia i zamknięta przestrzeń urbanizacyjna). W nowej siedzibie zagospodarowano ponad 70 bezpłatnych miejsc parkingowych dla klientów i pracowników urzędu.

Klienci urzędu zwracali również uwagę na mało komfortowe warunki obsługi. Klienci Wydziału Komunikacji, który obsługuje najwięcej interesantów, skarżyli się na niewystarczającą w stosunku do potrzeb liczbę okienek, przy których mogli załatwiać swoje sprawy. Problem dostrzegano, ale ograniczenia przestrzenne uniemożliwiły zorganizowanie dodatkowych stanowisk pracy. Biorąc pod uwagę stały wzrost użytkowników pojazdów, obsługa klientów Wydziału Komunikacji w obecnej siedzibie stanowiłaby z roku na rok coraz większy problem, powodując narastające kolejki osób oczekujących na załatwienie swojej sprawy. Aby zapobiec takiej sytuacji, w nowej siedzibie zaprojektowano salę obsługi Wydziału Komunikacji wyposażoną w 16 okienek obsługi klienta.

Budynek, w którym znajdowała się dotychczasowa siedziba urzędu wymaga radykalnego remontu i modernizacji, jednakże ze względu na fakt, że administratorem budynku jest prokuratura, starostwo powiatowe miało ograniczony wpływ na ogólny wizerunek estetyczny urzędu. Problemem jest przede wszystkim zły stan techniczny budynku. Jakość istniejącej linii elektrycznej powodowała liczne awarie, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania urzędu. Ponadto budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, toalet dla niepełnosprawnych). Nowy budynek rozwiązuje te problemy w sposób kompleksowy.

W nowej siedzibie starostwa wprowadzono również szereg udogodnień zwiększających komfort obsługi klientów. Na parterze budynku mieścić się będzie Biuro Obsługi, gdzie interesanci otrzymają dokładne informacje oraz będą mogli zostawić korespondencję, bez potrzeby odwiedzania poszczególnych wydziałów.

Przy ul. Kościuszki 129 swoją siedzibę będą miały również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zakład Katastralny (od 1.02.2010) oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jest to duże udogodnienie zwłaszcza dla tych klientów, którzy załatwiając sprawy w różnych instytucjach jednocześnie (np. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Zakład Katastralny), musieli wcześniej odwiedzać dwa różne miejsca we Wrocławiu.

W dotychczasowej siedzibie dużym problemem było wygospodarowanie wolnej przestrzeni na nowe stanowiska pracy. Wobec rosnącej liczby zadań nakładanych na powiat przez ustawodawcę, będzie istniała konieczność zatrudniania nowych osób. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne, organizacja nowych stanowisk pracy, spełniających powszechnie przyjęte normy i standardy była niemożliwa. W pokojach o małym metrażu pracowało po kilku pracowników. W takich warunkach trudno było zapewnić przyzwoite warunki obsługi klientów. Problem ten był szczególnie dotkliwy w przypadku klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, których sprawy, ze względu na swój szczególny charakter, wymagały zachowania dyskrecji i indywidualnej rozmowy z pracownikami centrum. Obecność osób trzecich w pokoju zdecydowanie utrudniała takie profesjonalne podejście do klienta.

Istotnym problemem, sygnalizowanym również niejednokrotnie przez organy kontrolne, był brak archiwum zakładowego starostwa w dotychczasowej siedzibie. Wobec braku pomieszczeń, które można byłoby zagospodarować na ten cel, dokumentacja archiwalna przechowywana była w pokojach, a w przypadku Wydziału Architektury i Budownictwa – nawet na korytarzach budynku. W nowej siedzibie starostwa zagospodarowano na ten cel znaczną część pomieszczeń podziemnych, spełniających kryteria i normy przewidziane przez ustawodawcę.

31485-budynekpowiatu.jpg

31485-budynekpowiatu2.jpg

31485-mapadojazddobudynku.jpg
fot. Joanna Brodowska

Źródło: http://www.wroclaw-powiat.wfp.pl/news.php?id=31485
anubis
Znany jest już termin przeprowadzki urzędników wrocławskiego starostwa.

Od 7 grudnia biura, które dotychczas funkcjonowały przy Podwalu 28, będą działały w budynku przy ul. Kościuszki 129.

http://www.gazetawroclawska.pl/aktualno ... ,id,t.html
Jacques
I w końcu kawałek porządnej architektury + dobra jakość wykonania
Charlie
Szybko poszło! Oby wszystko szło w takim tempie.
Jacques
Kurcze, własnym oczom nie wierzę :o
alsen strasse 67
14.11

254_1000x.jpg

255_1000x.jpg

256_1000x.jpg

257_1000x.jpg

258_1000x.jpg

259_1000x.jpg

260_1000x.jpg

261_1000x.jpg
anubis
Urzędnicy szykują się do przeprowadzki

MAG
2009-10-01 20:51:52, aktualizacja: 2009-10-01 20:51:52

Kończy się budowa nowego gmachu wrocławskiego starostwa powiatowego we Wrocławiu. W grudniu urząd przeniesie wszystkie swoje wydziały z budynku przy Podwalu na ulicę Kościuszki 129.

Nowa siedziba stanęła tuż obok dawnej bazy i dyrekcji PKS. Budowa, która pochłonęła 35 mln zł, ma się skończyć jeszcze w tym miesiącu. Nowy budy-nek ma 7 tys. mkw. powierzchni. Urzędnicy przenoszą się, bo przy Podwalu było zbyt ciasno. Straci tylko starosta Andrzej Wąsik. Dziś jego gabinet ma 14 mkw. Nowy będzie o 2 mkw. mniejszy.

4ac4f9f5df108_k1.jpg
Nowa siedziba stanęła tuż obok dawnej bazy i dyrekcji PKS (© Paweł Relikowski)

Źródło: http://www.polskatimes.pl/gazetawroclaw ... ,id,t.html
anubis
PICT0046.JPG

PICT0045[1].JPG

PICT0043.JPG

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.inter-system.com.pl/index.ph ... zacje&r=13
Jan Augustynowski
Nasze zeszłoroczne podatki :)
m...k
Już kończą? Jak to dobrze że kryzys się ich nie ima :D
Chaber
Widać już elewację

powiatowy2.jpg

powiatowy.jpg
alsen strasse 67
22.03

[galeria:2z2fyixj]http://wroclaw.hydral.com.pl/foto/271/271474.jpg[/galeria:2z2fyixj] [galeria:2z2fyixj]http://wroclaw.hydral.com.pl/foto/271/271475.jpg[/galeria:2z2fyixj]
[galeria:2z2fyixj]http://wroclaw.hydral.com.pl/foto/271/271477.jpg[/galeria:2z2fyixj] [galeria:2z2fyixj]http://wroclaw.hydral.com.pl/foto/271/271479.jpg[/galeria:2z2fyixj]

zdjęcia: MarcinTB z "hydrala"
bura
e62dd21678cc3ee4.jpg
alsen strasse 67
25.01


P1060919.jpg

P1060920.jpg

P1060921.jpg

P1060923.jpg

P1060924.jpg
REKLAMA