Rusza rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu źródło: 3XA Sp. z o.o.

Rusza rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

WIZUALIZACJE
REKLAMA
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu rozstrzygnęło przetarg na rozbudowę swojej siedziby, znajdującej się przy ul. Kościuszki 131. Inwestycja obejmie rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego.
Przedsięwzięcie planowane było od kilku lat, ze względu na stale rosnącą liczbę mieszkańców powiatu wrocławskiego i coraz większe problemy z kolejkami i płynną obsługą klientów. W tej chwili powiat wrocławski składa się z 9 gmin i już prawie 200 tys. mieszkańców.
Po 12 latach funkcjonowania starostwa w nowej siedzibie przy ul. Kościuszki 131, przyszedł czas na kolejny etap  rozbudowę.
W przetargu złożono łącznie 8 ofert. Wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o. z Wrocławia, które za wykonanie wszystkich prac zaproponowało cenę w wysokości 26 mln 874 tys. 270 zł.
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

 Musimy nazwać rzeczy po imieniu, doszliśmy do momentu, w którym rozbudowa siedziby staje się dziś nieuniknioną koniecznością, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych, znajdujących się w budynku – zapewnia starosta Roman Potocki.  Nasz powiat rozwija się w błyskawicznym tempie, z roku na rok przybywa nam coraz więcej mieszkańców, podmiotów gospodarczych i tym samym klientów urzędu. Widać to po statystykach wydawanych decyzji i pozwoleń. Tylko w zakresie liczby rejestrowanych pojazdów na przestrzeni ostatnich 5 lat, mamy blisko 24 %-owy wzrost wydanych decyzji. Podobnie sytuacja wygląda w obszarze dokumentacji architektoniczno-budowlanej, czy geodezyjnej. Musimy pamiętać, że za każdą sprawą stoi klient, który zasługuje na komfortową obsługę i liczy na szybki czas załatwienia sprawy. Wobec ograniczonych warunków lokalowych, coraz trudniej jest nam zapewnić wysokie standardy tej obsługi. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie siedziby  dodaje starosta.
3XA Sp. z o.o.
W ramach rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu powstanie nowe, pięciokondygnacyjne skrzydło, w którym znajdą się sale konferencyjne, sala obsługi dla klientów wydziału komunikacji, sale jednostek starostwa do spraw społecznych, a także biuro obsługi zarządu powiatu. W salach konferencyjnych przewidziano miejsce do szkoleń i konferencji oraz spotkań z udziałem mieszkańców powiatu i różnych organizacji, jak np. sołectw, koła gospodyń wiejskich czy klubów sportowych.
3XA Sp. z o.o.
– W ramach prac zostanie dobudowane nowe skrzydło "C" budynku, w którym znajdą się m.in. sale konferencyjne, obsługa Zarządu Powiatu Wrocławskiego oraz profesjonalna sala obsługi klientów Wydziału Komunikacji i klientów jednostek, zajmujących się sprawami społecznymi mieszkańców powiatu. Poprzez przeniesienie części wydziałów i komórek do budynku C, zdecydowanie poprawi się  jakość i komfort pracy wydziałów w budynku "A" i "B", których zadaniem jest bezpośrednia obsługa klienta lub jednostek organizacyjnych, m.in.: Wydziałów: Architektury i Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Ochrony Środowiska oraz Dróg i Transportu i Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – mówi zastępca przewodniczącej zespołu Beata Kopff-Żurawska, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa.
3XA Sp. z o.o.
– Poza zwiększeniem powierzchni biurowych i sal obsługi klienta,  zaplanowaliśmy także zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń, konferencji i innych projektów, z udziałem mieszkańców i partnerów powiatu, w tym również przedstawicieli różnych jednostek i organizacji  społeczno-zawodowych w powiecie (np. sołectwa, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, itp.) – dodaje przewodnicząca zespołu, dyrektor Beata Pierzchała.
REKLAMA
3XA Sp. z o.o.
3XA Sp. z o.o.
Pozytywnym efektem inwestycji będzie również poprawa funkcjonalności oraz estetyki terenu przynależnego do siedziby Starostwa, pełniącego funkcję parkingu. Budynek, jak i jego otoczenie zewnętrzne, będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dysfunkcją wzroku czy słuchu, a także dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3XA Sp. z o.o.
Realizacja inwestycji pozwoli ponadto na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła ciepła, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i tym samym do poprawy stanu środowiska, a także zdrowia i warunków życia okolicznych mieszkańców. 

Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ma potrwać 18 miesięcy. Projekt architektoniczny wykonała pracownia 3XA Sp. z o.o. z Wrocławia.
Obecny wygląd siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przed rozbudową:
fot. alsen strasse 67
fot. alsen strasse 67
fot. alsen strasse 67
fot. alsen strasse 67
fot. alsen strasse 67
fot. alsen strasse 67
fot. alsen strasse 67

Komentarze (1)

Napisz komentarz
sgt(gość)
Oby wydział komunikacji doczekał się jakiegoś cywilizowania
REKLAMA