Całkowita wartość transakcji na europejskim rynku nieruchomości handlowych w 1 kw. 2012 r. wyniosła 3,8 mld EUR, 60% mniej niż w 1 kw. 2011 r.

Całkowita wartość transakcji na europejskim rynku nieruchomości handlowych w 1 kw. 2012 r. wyniosła 3,8 mld EUR, 60% mniej niż w 1 kw. 2011 r.

Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Zgodnie z danymi Jones Lang LaSalle, po okresie ożywienia inwestycyjnego w 2011 r., 1 kw. 2012 r. przyniósł ze sobą spadek aktywności na rynku nieruchomości handlowych w Europie.


Według szacunków Jones Lang LaSalle, w 1 kw. 2012 r. całkowita wartość transakcji na europejskim rynku nieruchomości handlowych wyniosła około 3,8 mld EUR. Oznacza to znaczny spadek w porównaniu z 9,9 mld EUR zarejestrowanymi w tym sektorze rynku w 1 kw. 2011 r. oraz 8,4 mld EUR w 4 kw. ubiegłego roku. Powodem tak znaczących różnic jest brak dużych, spektakularnych transakcji porównywalnych do tych, które miały miejsce w 2011 r. W samym 1 kw. 2011 r. odnotowano pięć transakcji, każda o wartości ponad 500 mln EUR, w tym sprzedaż Trafford Centre o wartości około 1,8 mld EUR, natomiast w 4 kw. 2011 r. za około 824 mln EUR sprzedano inwestycję Galleria w St. Petersburgu.


Mimo zarejestrowanego niższego wolumenu transakcji w nieruchomości handlowe w Europie, największą  aktywność odnotowano w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nabycie przez Allianz pozostałych 45% udziałów w centrum handlowym Europa Passage w Hamburgu od HSH Nordbank za około 200 mln EUR było główną transakcją na rynku niemieckim. Największą transakcją handlową w Wielkiej Brytanii było nabycie centrum handlowego Ocean Terminal w Edynburgu przez Resolution od Forth Ports (reprezentowanego przez Jones Lang LaSalle) za 108 mln EUR.

 

REKLAMA

Shelley Matthews, Dyrektor Działu Inwestycji na Rynku Nieruchomości Handlowych w Europie skomentowała: “Jest wiele czynników wpływających na spadek aktywności inwestycyjnej. Utrzymująca się niepewność gospodarcza rzutuje na dostępność finansowania, w tym w szczególności nowych kredytów. To, w połączeniu z bardziej powściągliwym podejściem ze strony inwestorów, znajduje swoje odzwierciedlenie w mniejszej liczbie transakcji. Dodatkowo na niską wartość inwestycji w nieruchomości zarejestrowaną w 1 kw. 2012 r. wpłynął fakt, iż w związku z narastającą niepewnością spowodowaną spadkiem koniunktury gospodarczej strefy euro, w wielu krajach Europy toczące się procesy inwestycyjne zostały spowolnione, a liczba nowych transakcji rozpoczętych w 2 poł. 2011 r. znacznie zmalała. Spodziewamy się jednak, iż  wartość transakcji inwestycyjnych zacznie wzrastać już od 2 kw. 2012 r. Trend ten będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach 2012 r., w tym w szczególności w Niemczech, Polsce oraz krajach skandynawskich z uwagi na silne podstawy gospodarcze i głębokość rynku inwestycyjnego w tych krajach.”

 

Agnieszka Kołat, Dyrektor w Dziale Inwestycji na Rynku Nieruchomości Handlowych w Jones Lang LaSalle w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dodała: “W pierwszym kwartale 2012 r. rynek inwestycyjny w Polsce odnotował bardzo wysokie obroty przekraczające 728 mln EUR. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym (312 mln EUR), był to poziom ponad dwa razy wyższy. Odnotowany rezultat to w głównej mierze zasługa trzech dużych transakcji, w tym dwóch dotyczących nieruchomości handlowych. Transakcjami tymi były: zakup 77% Kompleksu Złote Tarasy przez partnerów AXA Real Estate i CBRE Property Fund Central Europe LP (PFCE), w którym Unibail – Rodamco jest partnerem, od ING Real Estate za raportowaną wartość 475 mln EUR oraz Centrum Handlowego Alfa w Olsztynie przez spółkę Rockspring od funduszu Arka za około 84 mln EUR. Na rynku handlowym miała miejsce jeszcze jedna transakcja – Blackstone zakupił od Rank Progress Galerię Tęcza w Kaliszu za około 37 mln EUR. W pierwszym kwartale 2012 r. stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości handlowe kształtowały się na poziomie 6,00% i spadły do poziomu 5.75% w drugim kwartale. Prognozujemy, iż w perspektywie krótkoterminowej pozostaną one stabilne.”

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA