Wzrasta aktywność inwestorów w Polsce

Wzrasta aktywność inwestorów w Polsce

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

W najnowszym raporcie Market in Minutes Savills podkreśla, że ​​choć w pierwszym kwartale wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce (600 mln EUR) była niższa od wartości w tym samym kwartale w roku 2012 (728 mln EUR), to liczba transakcji w tym okresie wzrosła z 6 do 15 rok do roku. Międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości prognozuje, że wartość transakcji inwestycyjnych na koniec roku może przekroczyć 2,5 mld EUR i zbliży się do poziomu z 2012 r., który wynosił wówczas 2,7 mld EUR i był najwyższy od 2006 roku.

 

Brian Burgess, dyrektor zarządzający Savills Polska, mówi: "Łączna wartość inwestycji w pierwszym kwartale 2013 roku jest niższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale w rzeczywistości liczba zrealizowanych transakcji inwestycyjnych wzrosła. Biorąc pod uwagę rosnącą aktywność inwestycyjną, zwiększyliśmy naszą prognozę wartości inwestycji za pierwszą połowę roku z 1 mld EUR do 1,5 mld EUR i oczekujemy, że całkowita wartość transakcji w 2013 roku przekroczy 2,5 mld EUR."

 

Według Savills, ​​dynamicznie rozwijający się sektor handlowy w Polsce nadal przyciąga duże zainteresowanie krajowych i międzynarodowych inwestorów. Podmioty zagraniczne są zainteresowane przede wszystkim największymi centrami handlowymi o wysokich obrotach, zlokalizowanymi w głównych i regionalnych miastach.

 

Według danych Savills, najlepsze obiekty handlowe sprzedawane są obecnie przy stopie zwrotu około 5,75% dla centralnie położonych warszawskich centrów handlowych, 6,00% dla wiodących centrów handlowych w miastach regionalnych i 7,50% dla dominujących centrów w mniejszych miastach regionalnych i w pozostałych miejscowościach. Do największych transakcji na rynku w ostatnim czasie należał zakup trzech centrów handlowych w Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim i Tarnowie z portfolio Echo przez London & Cambridge Properties o łącznej wartości 67 mln EUR. W tej transakcji kupującemu doradzała agencja Savills. Inną dużą transakcją był zakup Galerii Leszno o powierzchni 33 400 mkw. przez Blackstone, dzięki czemu portfolio centrów handlowych tego inwestora przekroczyło w Polsce 240 000 mkw.  

 

REKLAMA

Sektor biurowy nadal przeważa w transakcjach inwestycyjnych w Polsce w pierwszej połowie 2013 roku, odpowiadając za 71% ogólnego wolumenu transakcji. Savills odnotował, że nabywcy nadal postrzegają najlepsze budynki w Warszawie, szczególnie w centralnym obszarze biznesu, jako bezpieczne aktywa gwarantujące stabilny dochód, z ograniczonym ryzykiem, przy możliwej do osiągnięcia rentowności na poziomie 6,00%. Niemniej jednak, Savills spodziewa się większej aktywności na regionalnych rynkach biurowych w Polsce, jako następstwa poszukiwania przez inwestorów alternatywnych aktywów poza Warszawą w celu dywersyfikacji swoich portfeli.

 

Chociaż do tej pory w 2013 roku odnotowano tylko dwie transakcje zawarte na regionalnym rynku biurowym, analitycy Savills przewidują, że rosnący udział sektorów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC), IT i sektora badań i rozwoju w miastach regionalnych, spowoduje wzrost zainteresowania inwestorów. Ponadto, długoterminowe umowy najmu zawierane przez najemców z tych sektorów w miastach regionalnych, stanowią dodatkowy argument przemawiający za atrakcyjnością tych rynków dla potencjalnych inwestorów.

 

Michał Ćwikliński, dyrektor Działu Inwestycyjnego Savills Polska, mówi: "Mimo, że Warszawa jest wciąż głównym celem inwestorów, oczekujemy zwiększonej aktywności na regionalnych rynkach biurowych, ponieważ zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy szukają alternatywy dla warszawskich nieruchomości biurowych. Chociaż sektor biurowy nadal dominuje, aktywność inwestycyjna w sektorze handlowym wyniosła niemal 50% wolumenu transakcji w Polsce w ostatniej dekadzie i apetyt na centra handlowe w całym kraju jest nadal wysoki."

 

W pierwszym kwartale 2013 roku, Savills odnotował dalszą dominację międzynarodowych kupujących w całkowitym wolumenie inwestycji w Polsce. Nabywcy z USA byli odpowiedzialni za 29,5% wolumenu transakcji w tym okresie, drugie miejsce zajęli nabywcy krajowi (28%), a za nimi byli niemieccy inwestorzy (25%). Według prognozy Savills, amerykańscy i niemieccy inwestorzy będą przewodzić przez resztę 2013 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA