Sektor handlowy i regionalne rynki biurowe na celowniku inwestorów w 2015 r.

Sektor handlowy i regionalne rynki biurowe na celowniku inwestorów w 2015 r.

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Według najnowszego raportu firmy Savills, aktywność inwestorów w Polsce w 2014 r. pozostała na wysokim poziomie, osiągając na koniec roku wolumen transakcji inwestycyjnych w wysokości 3,1 mld euro. Rynek zdominowały transakcje w sektorze biurowym, podczas gdy wolumen transakcji magazynowych był po raz pierwszy w historii wyższy niż w sektorze handlowym. Międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości prognozuje, że sytuacja ta ulegnie zmianie w roku bieżącym.

 

Michał Ćwikliński, dyrektor zarządzający w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Savills w Polsce, mówi: “W roku 2014 r. zdecydowanie dominowały inwestycje w sektorach biurowym i magazynowym. W tym roku oczekujemy znacznie wyższej aktywności w sektorze handlowym oraz na regionalnych rynkach biurowych”.

 

Savills przewiduje, że aktywność inwestorów w sektorze biurowym będzie nadal wysoka. W związku z ograniczoną podażą najlepszych aktywów, popyt inwestycyjny przesunie się jednak w kierunku rynków regionalnych, podczas gdy w Warszawie inwestorzy będą kupować biurowce klasy A w gorszych lokalizacjach oraz nieruchomości biurowe klasy B w najlepszych lokalizacjach. W 2015 r. nastąpi znaczny wzrost aktywności inwestorów w sektorze handlowym, który w kolejnych latach nabierze prawdopodobnie jeszcze szybszego tempa. Przewidywany wolumen transakcji w sektorze handlowym może być większy niż 1.5 mln euro na koniec roku. W sektorze magazynowym, aktywność inwestorów pozostanie na wysokim poziomie, niemniej jednak w związku z brakiem dostępnych produktów inwestycyjnych do kupna, wolumen transakcji w tym sektorze będzie prawdopodobnie niższy niż w zeszłym roku.

 

Savills podkreśla, że rynek inwestycyjny w Polsce jest nadal zdominowany przez inwestorów zagranicznych. Niemniej jednak, rok 2014 był rekordowy dla krajowych inwestorów, którzy dokonali łącznie transakcji stanowiących około 12% całkowitego wolumenu inwestycyjnego, co wskazuje na 50% wzrost w porównaniu z rokiem 2013.

REKLAMA

 

Kamil Kowa, dyrektor Działu Wycen i Doradztwa Savills w Polsce, dodaje: “2014 był rokiem rekordowym dla inwestorów krajowych. Wolumen transakcji był najwyższy w historii, a co więcej po raz pierwszy polski inwestor dokonał transakcji powyżej 100 mln euro w sektorze magazynowym.”

 

Savills przewiduje, że aktywność krajowych inwestorów będzie nadal rosła w 2015 r. Oczekuje też wzrostu liczby transakcji portfeli inwestycji oraz joint-venture we wszystkich sektorach rynku nieruchomości.

 

Savills podaje, że stopy zwrotu dla najlepszych nieruchomości biurowych zlokalizowanych w centrum Warszawy pozostają stabilne na poziomie 6,00%, a dla nieruchomości biurowych zlokalizowanych poza centrum Warszawy oraz w miastach regionalnych o najbardziej ugruntowanej pozycji rynku biurowego, w przedziale 7,25%-7,50%. Stopy zwrotu dla najlepszych centrów handlowych kształtują się na poziomie 5,75% dla Warszawy i około 6,00% dla najlepszych centrów handlowych w miastach regionalnych. W miastach mniejszej wielkości, stopy zwrotu dla najlepszych centrów handlowych kształtują się na poziomie 7,25%-7,75%. Dla nieruchomości magazynowych, stopy zwrotu kształtują się na poziomie 7,25% dla obiektów wynajętych w całości jednemu najemcy na długi okres czasu oraz około 7,75%-8,25% dla parków magazynowych wynajmowanych wielu najemcom.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA