Co dalej z budową nowego dworca kolejowego Poznań Główny? Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Co dalej z budową nowego dworca kolejowego Poznań Główny?

WIZUALIZACJE
REKLAMA

PKP PLK we współpracy z miastem Poznań zamierzają przebudować dworzec główny w tym mieście. Nowy obiekt ma być wygodny, funkcjonalny i przyjazny dla wszystkich pasażerów – dlatego Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przygotowuje analizy przestrzenne. Koszt całej inwestycji oszacowano na blisko 5 miliardów złotych.

Niestety plany nie zostaną szybko zrealizowane. W tej chwili w budżecie państwa nie ma pieniędzy na realizację tej inwestycji.

Przypomnijmy, w ramach planowanej inwestycji ma powstać zupełnie nowy budynek dworca, w pełni funkcjonalny i nowoczesny. Powstaną nowe tory i perony, zmieni się również układ komunikacyjny.

Nowy dworzec – przejrzysty i czytelny

Nowy gmach ma się gruntownie różnić od obecnego. Przez 150 lat w Poznaniu funkcjonował tzw. dworzec wyspowy. To model, w którym budynek otoczony jest z obu stron peronami i torami. Sprawdzał się on dobrze w czasach, kiedy dworce budowano poza murami miast, obecnie jednak jest przestarzały i niefunkcjonalny, nie pozwala na właściwy rozwój kolei i miasta.

Dlatego też zarówno Miasto, jak i PKP stawiają na zupełnie nowy model dworca – zintegrowany z otoczeniem, zapraszający do Poznania i będący jego wizytówką. Jego budynek ma się znajdować nad wszystkimi peronami, na poziomie mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej. Dzięki temu poruszanie się po nim będzie łatwe i intuicyjne, a pasażerowie bez problemu dotrą na wszystkie perony. Oznacza to, że obecny dworzec – często krytykowany "chlebak" może zostać całkowicie przebudowany lub zburzony.

Infrastruktura kolejowa ma zostać całkowicie przebudowana. Układ torów i peronów ma zostać zaprojektowany od zera, bez powielania starych, niefunkcjonalnych rozwiązań. W planach jest więc 8 peronów – każdy całkowicie przelotowy, z podwójnymi krawędziami. Całość będzie również dostosowana do potrzeb Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz Kolei Dużych Prędkości – tak, by jej pociągi mogły się bez problemu zatrzymywać na najważniejszym miejskim węźle kolejowym.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
REKLAMA
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wszystkie drogi prowadzą na dworzec

Przyszły węzeł przesiadkowy ma być również miejscem, po którym łatwo można się poruszać i do którego można wygodnie dojść i dojechać. Analiza prowadzona przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego oraz przy udziale PKP, wskazuje nowe rozwiązania, pozwalające wykreować bardzo ważne powiązania zarówno z istniejącymi, jak i nowymi częściami miasta – np. z nową siedzibą Teatru Muzycznego czy rozwijającą się zabudową przy ulicy Składowej. Zachowane zostaną kluczowe kierunki dojścia do dworca z centrum, ale pojawią się także nowe – np. wygodne połączenie z terenem MTP.

Nowy dworzec ma być nie tylko zintegrowany z miastem, ale również dobrze powiązany z transportem miejskim. Dodatkowo punkty przesiadek podróżnych, które obecnie są rozproszone, powinny zostać zlokalizowane w jednym, centralnym miejscu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Konkurs i konsultacje społeczne

Miastu zależy na tym, by wykonawca nowego dworca został wybrany w trybie zapewniającym uzyskanie najlepszej jakości. Dlatego – biorąc pod uwagę postulaty wielu organizacji społecznych oraz środowiska architektów – zdecydowano się na zorganizowanie konkursu. Jego regulamin zostanie opracowany wspólnie z przedstawicielami PKP.

Dworzec wraz z jego otoczeniem jest jednak zbyt ważnym budynkiem, by budować go bez konsultacji społecznych. Miasto chce poznać opinię poznanianek i poznaniaków jeszcze przed ogłoszeniem konkursu. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji będą stanowiły wkład do założeń konkursowych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Źródło: UM Poznań, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA