GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID dla drogi ekspresowej S1 Bieruń - OświęcimMarek Mróz - CC BY-SA 4.0.pl / Wikimedia Commons - pl.wikipedia.org, / S1 (odcinek w granicach Katowic) - widok w kierunku Tychów

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID dla drogi ekspresowej S1 Bieruń - Oświęcim

Orzech
Orzech
REKLAMA

Do Wojewody Śląskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1. Dotyczy on trasy o długości ok. 2,9 km od węzła Bieruń do węzła Oświęcim oraz 4 km dróg niższych kategorii.

30 listopada 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z firmą Strabag na realizację S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Wartość umowy to ponad 212 mln zł.

W ramach kontraktu powstanie prawie 7 km nowych dróg. Zostanie wybudowany również węzeł Bieruń oraz pięć obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Powstanie odcinek drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km, a także droga klasy Z (zbiorcza) - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km.

Kalendarium:

- 1 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dziennika Urzędowego UE 

- 4 czerwca 2021 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej 

- 12 sierpnia 2021 r. - otwarcie ofert 

- 4 października 2021 r. - wybór oferty 

- 30 listopada 2021 r. - podpisanie umowy  

- grudzień 2024 r. - umowny termin zakończenia

S1 od Mysłowic do Bielska-Białej to 40 km nowej drogi

REKLAMA

Obecnie wszystkie cztery odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej mają podpisane umowy na realizację, a łączna wartość tych umów to niemalże 2,3 mld zł. Umowny termin zakończenia budowy S1 Bieruń - Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r. Odcinek Oświęcim - Dankowice powinien zostać ukończony w sierpniu 2023 r., a odcinek Dankowice - Suchy Potok w listopadzie 2023 r. 

Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej, wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

S1 Mysłowice - Bieruń

4 lipca 2022 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex na zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód, 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka to II kwartał 2023 r. Wartość umowy to prawie 489,2 mln zł.

S1 Oświęcim - Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę odcinka o długości około 15,2 km GDDKiA podpisała 14 maja 2020 r. Ten odcinek wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil. Wartość umowy to ponad 989,7 mln zł.

W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

S1 Dankowice - Bielsko-Biała

Umowę z konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia na projekt i budowę GDDKiA podpisała 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to ponad 586,7 mln zł. Długość odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok to prawie 12 km. Wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA