Złożono pierwszy wniosek o decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzkoźródło: GDDKiA

Złożono pierwszy wniosek o decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko

Orzech
Orzech
REKLAMA
W piątek, 4 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice).
Otrzymanie DŚU jest niezbędne i wymagane w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
GDDKiA
Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został także dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, który jest jednym z niezbędnych elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez RDOŚ, przed wydaniem decyzji środowiskowej. Jest to specjalne opracowanie, w którym dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód i dokument w którym zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).
REKLAMA
GDDKiA
Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego, itp.
Wszyscy zainteresowani oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, mają możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzona przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.

Komentarze (3)

Napisz komentarz
M.Borecki(gość)
pięknie
Biniu(gość)
Uwierzę jak zbudują ale info rzeczywiście pozytywne!!
Raff(gość)
Budować jak najbardziej
REKLAMA