Impart w nowej odsłonieźródło: Impart

Impart w nowej odsłonie

https://img.investmap.pl/user/3/35945_%s.jpg
Hermiona
REKLAMA
Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 16 lutego 2021 roku ogłosiło przetarg na przebudowę i remont części pomieszczeń parteru i elewacji budynku przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu. W ogłoszeniu znajdziemy następujący zakres prac: „Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane, które nie wprowadzają zmian w zagospodarowaniu terenu i zewnętrznej infrastrukturze technicznej, za wyjątkiem demontażu wtórnego zadaszenia nad wejściem do budynku, a także nie obejmują wykonania żadnych robót ziemnych. W ramach zamierzenia budowlanego, zostanie zrekomponowany i odtworzony układ podwójnego wejścia głównego do budynku na elewacji północnej wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz przestrzenią holu. Dodatkowo przebudowane zostanie pomieszczenie po dawnej bramie przejazdowej na parterze, w której zostanie wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi nowe pomieszczenie biurowe, przy zachowaniu istniejącej kraty stalowej. Ponadto zostanie przebudowana wewnętrzna klatka schodowa łącząca parter z pierwszym piętrem a cała strefa wejściowa zostanie dostosowana dla potrzeb  osób z niepełnosprawnościami oraz wydzielona strefa pożarowa samorządowej instytucji kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław. W efekcie prowadzonych prac budowlanych powstanie nowa strefa wejściowa służąca celom administracji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i usługom SKW.  Powierzchnia użytkowa objęta przebudową i remontem: • niski parter –15.81m2 • wysoki parter -356,82 m2 Zakres zaprojektowanych rozwiązań obejmuje w szczególności następujące elementy elewacji frontowej: • demontaż zewnętrznego zadaszenia nad wejściem w części nadziemnej, • demontaż donic betonowych przy wejściu do budynku, • odtworzenie historycznego układu podwójnego wejścia wraz z wykonaniem schodów wewnętrznych, • montaż stolarki drzwiowej i wymiana stolarki okiennej, • demontaż zewnętrznych progów wejściowych w grubości muru zewnętrznego budynku wraz z niwelacją rzędnych, • rozbiórka wtórych zamurowań, obudów i wydzieleń, • montaż dwóch fasad w przejeździe bramnym, • przeniesienie i remont istniejącej kraty stalowej w przejeździe bramnym, • remont elewacji z piaskowca: czyszczenie oraz naprawa, • reprofilacja, uzupełnienie okładzin z piaskowca, usunięcie elementów luźnych i uszkodzonych, odtworzenie brakujących elementów, • montaż nowych okładzin z piaskowca, • czyszczenie elewacji, usunięcie odspojonych i luźno związanych fragmentów tynku, wyrównanie płaszczyzn tynków, • wykonanie lub uzupełnienie tynków z malowaniem, • demontaż wtórnych i zbędnych elementów, • wykonanie napisów zewnętrznych na budynku, • demontaż, remont i relokacja tablic urzędowych, informacyjnych i pamiątkowych, • odtworzenie historycznych streczyn na lukarnach, • montaż jednostki zewnętrznej chłodzenia w obudowie ażurowej, • remont i przebudowa przestrzeni strefy wejściowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont i przebudowa przejazdu bramnego, • demontaż wtórnych i zbędnych elementów wyposażenia, • wykonanie izolacji pionowej i poziomej, • wykonanie wtórych zamurowań, obudów i wydzieleni, • remont elewacji z piaskowca: czyszczenie, naprawa, reprofilacja, uzupełnienie okładzin z piaskowca, usunięcie elementów luźnych i uszkodzonych, odtworzenie brakujących, • czyszczenie elewacji i wyrównanie tynków, • naprawa, uzupełnienie, odtworzenie sztukaterii i gzymsów, • montaż nowych okładzin z granitu śląskiego drobnoziarnistego na istniejących schodach wewnętrznych, • montaż wewnętrznych parapetów, • przemurowanie wnęk, wykucie nowych otworów, • montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami, • montaż rampy dla osób z niepełnosprawnościami, • montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej, • montaż zabezpieczeń pożarowych zgodnie z ekspertyzą ppoż, • montaż sufitów podwieszanych i wykonanie obudów, • montaż nowych okładzin ściennych, • wykonanie lub uzupełnienie tynków z malowaniem, • wykonanie nowego biegu schodów wewnętrznych – klatka schodowa A, • renowacja metalowych balustrad i kraty, • wymiana wyłazu na kanalizacji deszczowej w przejeździe bramnym na nowy szczelny, • wykonanie nowych posadzek cienkowarstwowych, betonowych, dekoracyjnych (industrialnych), • przeniesienie istniejącego neonu wewnętrznego, • wykonanie przebudowy pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi instalacji, elektrycznej, teletechnicznej i instalacji sanitarnych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną,• montaż wyposażenia dla dostosowania budynku do potrzeb osób dysfunkcyjnych, oraz w ramach każdego z ww. elementów wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Najnowsze artykuły

Stacja Warszawa Główna niemal gotowa [ZDJĘCIA]
Z Warszawy Głównej podróżni skorzystają od 14 marca. Stacja po ponad 20 latach zapewni obsługę pocią...
Wrocław: Nowe ekologiczne osiedle Allium od Inwestgrupy
Już od starożytności "Allium" kojarzył się ze zdrowiem i pozytywnym odziaływaniem na człowieka. Taki...
Kraków: Urzędnicy kompletują koncepcje przebiegu linii tramwajowej do Wieliczki
Jest przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji linii tramwajowej na osiedle Rżąka i dalej d...
Amerykański koncern Honeywell otworzy zakład produkcyjny w Chorzowie
W kwietniu bieżącego roku Honeywell planuje otworzyć w Polsce, w Chorzowie zakład produkujący urządz...
Spyrosoft S.A. zwiększa zatrudnienie w swojej centrali we Wrocławiu
Wielki sukces polskiej firmy Syprosoft S.A. z Wrocławia. We wtorek 2 marca prestiżowy, brytyjski dzi...
Kraków: Miasto ma w planach wybudowanie nowej kładki na Żabińcu
Nie jest to jeszcze czas na wbicie pierwszej łopaty, lecz na przygotowanie projektu i uzyskanie pozw...
Zielony Zajączków – grunty dla ekoentuzjastów od M3 Invest
Coraz więcej osób poszukuje cichej i spokojnej okolicy do zamieszkania. Ze względu na zanieczyszczen...
Postępują prace na budowie nowej trasy tramwajowej przez Popowice [FILM]
Trwa realizacja pierwszego etapu budowy nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblow...
W Krakowie wybudowane zostanie nowe centrum logistyczne City Logistics Kraków I
European Logistics Investment (ELI), dynamicznie rozwijająca się platforma logistyczna w Polsce, raz...
TikTok otwiera biuro w Warszawie. Zatrudni kilkadziesiąt osób
Jedna z największych i najbardziej znanych platform społecznościowych do publikowania krótkich filmó...