DODAJ

Braniborska

Braniborska 492345Braniborska 492347Braniborska 492346
Braniborska 512033Braniborska 512029Braniborska 512030Braniborska 512031
MAPAWrocław, Szczepin
Braniborska 10E
m2
m2
rzut A-11 2 pokoje 49,90 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-12 2 pokoje 47,10 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-13 2 pokoje 37,60 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-14 2 pokoje 37,60 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-15 2 pokoje 37,59 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-16 3 pokoje 60,27 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-19 2 pokoje 42,81 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-21 2 pokoje 49,90 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-22 2 pokoje 47,10 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-23 2 pokoje 37,60 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-24 2 pokoje 37,60 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-25 2 pokoje 37,59 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-26 3 pokoje 60,27 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-27 2 pokoje 39,61 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-29 2 pokoje 42,81 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-31 2 pokoje 49,90 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-32 2 pokoje 47,10 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-33 2 pokoje 37,60 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-34 2 pokoje 37,60 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-35 2 pokoje 37,59 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-36 3 pokoje 60,27 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-39 2 pokoje 42,81 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-41 2 pokoje 49,90 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-42 2 pokoje 47,10 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-43 2 pokoje 37,60 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-44 2 pokoje 37,60 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-45 2 pokoje 37,59 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-46 3 pokoje 60,27 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-47 2 pokoje 39,61 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-48 2 pokoje 38,83 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-49 2 pokoje 42,81 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-51 2 pokoje 49,90 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-53 2 pokoje 37,60 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-54 2 pokoje 37,60 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-55 2 pokoje 37,59 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-57 2 pokoje 39,61 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-58 2 pokoje 38,83 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-59 2 pokoje 42,81 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-61 2 pokoje 49,90 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-64 2 pokoje 37,60 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-67 2 pokoje 39,61 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-68 2 pokoje 38,83 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-69 2 pokoje 42,81 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-71 2 pokoje 49,90 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-73 2 pokoje 37,78 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-74 2 pokoje 37,78 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-75 2 pokoje 37,78 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-77 2 pokoje 39,61 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-78 2 pokoje 38,85 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-79 2 pokoje 42,81 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-81 2 pokoje 49,90 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-87 2 pokoje 39,85 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-88 2 pokoje 38,85 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-89 2 pokoje 42,81 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-91 2 pokoje 49,90 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-93 2 pokoje 37,78 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-94 2 pokoje 37,78 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-95 2 pokoje 37,78 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-97 2 pokoje 39,85 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-98 2 pokoje 38,85 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-99 2 pokoje 42,81 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-11 3 pokoje 64,28 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-12 2 pokoje 35,49 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-13 2 pokoje 35,49 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-14 2 pokoje 35,49 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-15 3 pokoje 50,30 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-16 2 pokoje 38,57 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-21 3 pokoje 64,28 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-22 2 pokoje 35,49 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-24 2 pokoje 35,49 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-25 2 pokoje 50,30 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-33 2 pokoje 35,49 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-35 3 pokoje 50,30 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-36 2 pokoje 38,57 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-41 3 pokoje 64,28 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-42 2 pokoje 35,49 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-45 3 pokoje 50,30 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-46 2 pokoje 38,57 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-51 3 pokoje 64,28 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-52 2 pokoje 35,49 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-53 2 pokoje 35,49 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-54 2 pokoje 35,49 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-55 3 pokoje 50,30 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-56 2 pokoje 38,57 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-62 2 pokoje 35,49 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-63 2 pokoje 35,49 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-65 3 pokoje 50,30 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-66 2 pokoje 38,57 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-72 2 pokoje 35,65 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-73 2 pokoje 35,65 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-74 2 pokoje 35,65 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-75 3 pokoje 50,41 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-76 2 pokoje 38,74 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-86 2 pokoje 38,74 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-93 2 pokoje 35,65 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-94 2 pokoje 35,65 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-96 2 pokoje 38,74 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-21 2 pokoje 45,77 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-24 2 pokoje 45,94 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-31 2 pokoje 45,77 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-33 2 pokoje 34,62 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-41 2 pokoje 45,77 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-44 2 pokoje 45,94 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-51 2 pokoje 45,77 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-53 2 pokoje 34,62 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-54 2 pokoje 45,94 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-61 2 pokoje 45,77 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-62 2 pokoje 34,70 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-63 2 pokoje 34,62 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-64 2 pokoje 45,94 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-71 2 pokoje 45,84 m2 7 piętro
zapytaj
rzut C-72 2 pokoje 34,82 m2 7 piętro
zapytaj
rzut C-73 2 pokoje 34,81 m2 7 piętro
zapytaj
rzut C-81 2 pokoje 45,84 m2 8 piętro
zapytaj
rzut C-82 2 pokoje 34,82 m2 8 piętro
zapytaj
rzut C-83 2 pokoje 34,81 m2 8 piętro
zapytaj
rzut C-91 2 pokoje 45,84 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-92 2 pokoje 34,82 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-93 2 pokoje 34,81 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-94 2 pokoje 46,02 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-12 3 pokoje 55,36 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-13 2 pokoje 38,52 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-14 2 pokoje 48,11 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-15 3 pokoje 54,18 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-16 2 pokoje 43,78 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-22 3 pokoje 55,36 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-24 2 pokoje 48,11 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-25 3 pokoje 54,18 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-35 3 pokoje 54,18 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-42 3 pokoje 55,36 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-44 2 pokoje 48,11 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-45 3 pokoje 54,18 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-46 2 pokoje 43,78 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-52 3 pokoje 55,36 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-54 2 pokoje 48,11 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-56 2 pokoje 43,78 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-62 3 pokoje 55,36 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-63 2 pokoje 38,52 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-64 2 pokoje 48,11 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-66 2 pokoje 43,78 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-71 1 pokój 29,35 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-73 2 pokoje 38,68 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-74 2 pokoje 48,23 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-82 3 pokoje 55,57 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-83 2 pokoje 38,68 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-84 2 pokoje 48,23 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-91 1 pokój 29,35 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-92 3 pokoje 55,57 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-93 2 pokoje 38,68 m2 9 piętro
zapytaj
m2
m2
rzut U-01 - 170,95 m2 parter
zapytaj
rzut U-02 - 144,87 m2 parter
zapytaj
Braniborska zaprojektowana jest z myślą o maksymalnej funkcjonalności i dbałości o detale. Wyróżnia się atrakcyjną architekturą i wysokiej jakości wykończeniem. Czysta forma białej elewacji wzbogacona wyraźną strukturą o geometrycznych wzorach tworzy spójną i nowoczesną bryłę budynku. Rytmiczne podziały pionowe i poziome w połączeniu ze szkłem nadają elewacji lekkości. Budynek doskonale wpisuje się w wizję urbanistyczną Śródmieścia Świebodzkiego, dzielnicy zaprojektowanej w oparciu o ideę miasta krótkich odległości, w którym mieszkańcy mają dostęp do gęstej sieci komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej we wszystkich kierunkach miasta, a istotne obiekty takie jak restauracje, sklepy czy kluby znajdują się wzdłuż głównych ulic. Budowa Śródmieścia Świebodzkiego zakłada nie tylko nową zabudową mieszkaniowo-usługową i infrastrukturę komunikacyjną, ale również nowe, przestronne tereny zielone, które nadadzą dzielnicy życia i stworzą przestrzeń do odpoczynku dla mieszkańców.
Szczegóły - Braniborska
inwestorGrupa PROFIT Development
projektantQ2Studio Sp. z o.o. Sp.k.
realizacja inwestycjiIV kw. 2022
rodzaj zabudowyblok
Jakub Zazula Zazula 31.03.2021, godz. 16:34
Braniborska 512019Braniborska 512020Braniborska 512021Braniborska 512022Braniborska 512023Braniborska 512024Braniborska 512025Braniborska 512026Braniborska 512027Braniborska 512028Braniborska 512029Braniborska 512030Braniborska 512031Braniborska 512032Braniborska 512033
odpowiedz
Jakub Zazula Zazula 09.03.2021, godz. 17:51
Braniborska 509619Braniborska 509620Braniborska 509621Braniborska 509622Braniborska 509623Braniborska 509624Braniborska 509625Braniborska 509626Braniborska 509627Braniborska 509628Braniborska 509629Braniborska 509630Braniborska 509631Braniborska 509632Braniborska 509633Braniborska 509634Braniborska 509635Braniborska 509636Braniborska 509637Braniborska 509638Braniborska 509639Braniborska 509640Braniborska 509641Braniborska 509642Braniborska 509643Braniborska 509644Braniborska 509645Braniborska 509646Braniborska 509647Braniborska 509648Braniborska 509649Braniborska 509650Braniborska 509651Braniborska 509652Braniborska 509653Braniborska 509654Braniborska 509655Braniborska 509656Braniborska 509657Braniborska 509658Braniborska 509659Braniborska 509660Braniborska 509661Braniborska 509662Braniborska 509663Braniborska 509664Braniborska 509665Braniborska 509666Braniborska 509667Braniborska 509668Braniborska 509669Braniborska 509670Braniborska 509671Braniborska 509672Braniborska 509673Braniborska 509674Braniborska 509675Braniborska 509676Braniborska 509677Braniborska 509678
odpowiedz
Jakub Zazula Zazula 18.02.2021, godz. 17:33
Braniborska 507025Braniborska 507026Braniborska 507027Braniborska 507028Braniborska 507029Braniborska 507030Braniborska 507031Braniborska 507032Braniborska 507033Braniborska 507034Braniborska 507035Braniborska 507036
odpowiedz
Jakub Zazula Zazula 20.01.2021, godz. 12:13
Braniborska 504240Braniborska 504241Braniborska 504242Braniborska 504243Braniborska 504244Braniborska 504245Braniborska 504246Braniborska 504247Braniborska 504248Braniborska 504249Braniborska 504250Braniborska 504251Braniborska 504252Braniborska 504253Braniborska 504254Braniborska 504255Braniborska 504256Braniborska 504257Braniborska 504258Braniborska 504259Braniborska 504260Braniborska 504261Braniborska 504262Braniborska 504263Braniborska 504264Braniborska 504265Braniborska 504266
odpowiedz
Jakub Zazula Zazula 28.12.2020, godz. 10:56
Braniborska 501721Braniborska 501722Braniborska 501723Braniborska 501724Braniborska 501725
odpowiedz
Jakub Zazula Zazula 27.11.2020, godz. 11:53
Braniborska 498580Braniborska 498581Braniborska 498582Braniborska 498583Braniborska 498584Braniborska 498585
odpowiedz
Jakub Zazula Zazula 24.11.2020, godz. 10:29
Najnowszy film o okolicach inwestycji

https://www.youtube.com/watch?v=g59UacFYWwE
odpowiedz
Kajtman 29.09.2020, godz. 11:50
Braniborska 492345Braniborska 492346Braniborska 492347Braniborska 492348Braniborska 492349
odpowiedz
Filip Heliasz 08.03.2020, godz. 20:20
Braniborska 468502Braniborska 468503Braniborska 468504Braniborska 468505Braniborska 468506
odpowiedz
Filip Heliasz 08.01.2020, godz. 19:56
Braniborska 460281
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję