DODAJ

Braniborska

Braniborska 492349Braniborska 492347Braniborska 492345
Braniborska 468504Braniborska 468505Braniborska 468506Braniborska 468502
MAPAWrocław
Braniborska 10E
m2
m2
rzut A-11 2 pokoje 49,90 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-12 2 pokoje 47,10 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-13 2 pokoje 37,60 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-14 2 pokoje 37,60 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-15 2 pokoje 37,59 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-17 2 pokoje 39,61 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-18 2 pokoje 38,83 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-19 2 pokoje 42,81 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-21 2 pokoje 49,90 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-22 2 pokoje 47,10 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-23 2 pokoje 37,60 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-24 2 pokoje 37,60 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-25 2 pokoje 37,59 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-27 2 pokoje 39,61 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-28 2 pokoje 38,83 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-29 2 pokoje 42,81 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-31 2 pokoje 49,90 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-32 2 pokoje 47,10 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-33 2 pokoje 37,60 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-34 2 pokoje 37,60 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-35 2 pokoje 37,59 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-37 2 pokoje 39,61 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-38 2 pokoje 38,83 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-39 2 pokoje 42,81 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-41 2 pokoje 49,90 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-42 2 pokoje 47,10 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-43 2 pokoje 37,60 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-44 2 pokoje 37,60 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-45 2 pokoje 37,59 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-47 2 pokoje 39,61 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-48 2 pokoje 38,83 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-49 2 pokoje 42,81 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-51 2 pokoje 49,90 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-52 2 pokoje 47,10 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-53 2 pokoje 37,60 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-54 2 pokoje 37,60 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-55 2 pokoje 37,59 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-57 2 pokoje 39,61 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-58 2 pokoje 38,83 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-59 2 pokoje 42,81 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-61 2 pokoje 49,90 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-62 2 pokoje 47,10 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-63 2 pokoje 37,60 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-64 2 pokoje 37,60 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-65 2 pokoje 37,59 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-67 2 pokoje 39,61 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-68 2 pokoje 38,83 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-69 2 pokoje 42,81 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-71 2 pokoje 49,90 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-73 2 pokoje 37,78 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-74 2 pokoje 37,78 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-75 2 pokoje 37,78 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-77 2 pokoje 39,61 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-78 2 pokoje 38,85 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-79 2 pokoje 42,81 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-81 2 pokoje 49,90 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-87 2 pokoje 39,85 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-88 2 pokoje 38,85 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-89 2 pokoje 42,81 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-91 2 pokoje 49,90 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-93 2 pokoje 37,78 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-94 2 pokoje 37,78 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-95 2 pokoje 37,78 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-97 2 pokoje 39,85 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-98 2 pokoje 38,85 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-99 2 pokoje 42,81 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-11 3 pokoje 64,28 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-12 2 pokoje 35,49 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-13 2 pokoje 35,49 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-14 2 pokoje 35,49 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-15 3 pokoje 50,30 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-16 2 pokoje 38,57 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-21 3 pokoje 64,28 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-22 2 pokoje 35,49 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-23 2 pokoje 35,49 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-24 2 pokoje 35,49 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-25 2 pokoje 50,30 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-26 2 pokoje 38,57 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-31 3 pokoje 64,28 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-32 2 pokoje 35,49 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-33 2 pokoje 35,49 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-34 2 pokoje 35,49 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-35 3 pokoje 50,30 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-36 2 pokoje 38,57 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-41 3 pokoje 64,28 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-42 2 pokoje 35,49 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-43 2 pokoje 35,49 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-44 2 pokoje 35,49 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-45 3 pokoje 50,30 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-46 2 pokoje 38,57 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-51 3 pokoje 64,28 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-52 2 pokoje 35,49 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-53 2 pokoje 35,49 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-54 2 pokoje 35,49 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-55 3 pokoje 50,30 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-56 2 pokoje 38,57 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-61 3 pokoje 64,28 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-62 2 pokoje 35,49 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-63 2 pokoje 35,49 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-64 2 pokoje 35,49 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-65 3 pokoje 50,30 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-66 2 pokoje 38,57 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-72 2 pokoje 35,65 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-73 2 pokoje 35,65 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-74 2 pokoje 35,65 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-75 3 pokoje 50,41 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-76 2 pokoje 38,74 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-83 2 pokoje 35,65 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-84 2 pokoje 35,65 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-85 3 pokoje 50,41 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-86 2 pokoje 38,74 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-91 3 pokoje 64,40 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-93 2 pokoje 35,65 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-94 2 pokoje 35,65 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-95 3 pokoje 50,41 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-96 2 pokoje 38,74 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-21 2 pokoje 45,77 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-22 2 pokoje 34,70 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-23 2 pokoje 34,62 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-24 2 pokoje 45,94 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-31 2 pokoje 45,77 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-32 2 pokoje 34,70 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-33 2 pokoje 34,62 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-34 2 pokoje 45,94 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-41 2 pokoje 45,77 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-42 2 pokoje 34,70 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-43 2 pokoje 34,62 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-44 2 pokoje 45,94 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-51 2 pokoje 45,77 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-52 2 pokoje 34,70 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-53 2 pokoje 34,62 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-54 2 pokoje 45,94 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-61 2 pokoje 45,77 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-62 2 pokoje 34,70 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-63 2 pokoje 34,62 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-64 2 pokoje 45,94 m2 6 piętro
zapytaj
rzut C-71 2 pokoje 45,84 m2 7 piętro
zapytaj
rzut C-72 2 pokoje 34,82 m2 7 piętro
zapytaj
rzut C-73 2 pokoje 34,81 m2 7 piętro
zapytaj
rzut C-74 2 pokoje 46,02 m2 7 piętro
zapytaj
rzut C-81 2 pokoje 45,84 m2 8 piętro
zapytaj
rzut C-82 2 pokoje 34,82 m2 8 piętro
zapytaj
rzut C-83 2 pokoje 34,81 m2 8 piętro
zapytaj
rzut C-84 2 pokoje 46,02 m2 8 piętro
zapytaj
rzut C-91 2 pokoje 45,84 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-92 2 pokoje 34,82 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-93 2 pokoje 34,81 m2 9 piętro
zapytaj
rzut C-94 2 pokoje 46,02 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-11 1 pokój 29,20 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-16 2 pokoje 43,78 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-21 1 pokój 29,10 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-22 3 pokoje 55,36 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-23 2 pokoje 38,52 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-24 2 pokoje 48,11 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-25 3 pokoje 54,18 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-26 2 pokoje 43,78 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-31 2 pokoje 29,10 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-32 3 pokoje 55,36 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-33 2 pokoje 38,52 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-34 2 pokoje 48,11 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-35 3 pokoje 54,18 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-36 2 pokoje 43,78 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-41 2 pokoje 29,10 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-42 3 pokoje 55,36 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-43 2 pokoje 38,52 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-44 2 pokoje 48,11 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-45 3 pokoje 54,18 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-46 2 pokoje 43,78 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-51 1 pokój 29,10 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-52 3 pokoje 55,36 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-53 2 pokoje 38,52 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-54 2 pokoje 48,11 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-56 2 pokoje 43,78 m2 5 piętro
zapytaj
rzut D-61 1 pokój 29,10 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-62 3 pokoje 55,36 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-63 2 pokoje 38,52 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-64 2 pokoje 48,11 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-66 2 pokoje 43,78 m2 6 piętro
zapytaj
rzut D-71 1 pokój 29,35 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-72 3 pokoje 55,57 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-73 2 pokoje 38,68 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-74 2 pokoje 48,23 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-76 2 pokoje 43,78 m2 7 piętro
zapytaj
rzut D-81 1 pokój 29,35 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-82 3 pokoje 55,57 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-83 2 pokoje 38,68 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-84 2 pokoje 48,23 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-86 2 pokoje 43,78 m2 8 piętro
zapytaj
rzut D-91 1 pokój 29,35 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-92 3 pokoje 55,57 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-93 2 pokoje 38,68 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-94 2 pokoje 48,23 m2 9 piętro
zapytaj
rzut D-96 2 pokoje 43,78 m2 9 piętro
zapytaj
m2
m2
rzut U-01 - 170,95 m2 parter
zapytaj
rzut U-02 - 144,87 m2 parter
zapytaj
rzut U-03 - 104,10 m2 parter
zapytaj
rzut U-04 - 180,15 m2 parter
zapytaj
rzut U-05 - 126,24 m2 parter
zapytaj
rzut U-06 - 214,85 m2 parter
zapytaj
rzut U-07 - 175,46 m2 parter
zapytaj
Braniborska zaprojektowana jest z myślą o maksymalnej funkcjonalności i dbałości o detale. Wyróżnia się atrakcyjną architekturą i wysokiej jakości wykończeniem. Czysta forma białej elewacji wzbogacona wyraźną strukturą o geometrycznych wzorach tworzy spójną i nowoczesną bryłę budynku. Rytmiczne podziały pionowe i poziome w połączeniu ze szkłem nadają elewacji lekkości. Budynek doskonale wpisuje się w wizję urbanistyczną Śródmieścia Świebodzkiego, dzielnicy zaprojektowanej w oparciu o ideę miasta krótkich odległości, w którym mieszkańcy mają dostęp do gęstej sieci komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej we wszystkich kierunkach miasta, a istotne obiekty takie jak restauracje, sklepy czy kluby znajdują się wzdłuż głównych ulic. Budowa Śródmieścia Świebodzkiego zakłada nie tylko nową zabudową mieszkaniowo-usługową i infrastrukturę komunikacyjną, ale również nowe, przestronne tereny zielone, które nadadzą dzielnicy życia i stworzą przestrzeń do odpoczynku dla mieszkańców.
Szczegóły - Braniborska
inwestorGrupa PROFIT Development
projektantQ2Studio Sp. z o.o. Sp.k.
realizacja inwestycjiIV kw. 2022
rodzaj zabudowyblok
Kajtman 29.09.2020, godz. 11:50
Braniborska 492345Braniborska 492346Braniborska 492347Braniborska 492348Braniborska 492349
odpowiedz
Filip Heliasz 08.03.2020, godz. 20:20
Braniborska 468502Braniborska 468503Braniborska 468504Braniborska 468505Braniborska 468506
odpowiedz
Filip Heliasz 08.01.2020, godz. 19:56
Braniborska 460281
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 07.10.2019, godz. 14:46
Braniborska 447322Braniborska 447323
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję