Centrum Biotechnologii

Centrum Biotechnologii

Oświata/Kraków/Podgórze/Dębniki
REKLAMA
inwestorUniwersytet Jagielloński
projektantLesław Manecki
realizacjaI kw. 2023
wykonawcaBudimex S.A.

O inwestycji Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) to projekt utworzenia przez największe uczelnie Krakowa (UJ i UR) wspólnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu, powodującego zwiększenie konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej, a także zacieśnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Małopolskie Centrum Biotechnologii będzie tworzyć 6 ośrodków o zróżnicowanych, ale komplementarnych tematykach badawczych. Obszary działalności naukowej MCB (biotechnologia, bezpieczeństwo żywności, genomika, nutrigenomika oraz bioinformatyka) wchodzą w skład grupy tematycznej Bio, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce”. Budowa nowych, unikalnych w skali światowej specjalistycznych laboratoriów (standard GLP oraz GMP) m.in. w zakresie hodowli komórek skóry dla celów terapeutycznych oraz hodowli wirusów i bakterii w 3 skali zagrożenia biologicznego, niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków pracy naukowców. Nowoczesna aparatura pozwoli prowadzić badania w nowych obszarach nauki, które dotychczas, ze względu na brak wyposażenia były niedostępne (np. badania neuroadaptowalnych technologii czy opracowywanie nowoczesnych metod bioremediacji uwzględniających zastosowanie mikroorganizmów glebowych). Ponadto, budowa i wyposażenie nowych pomieszczeń laboratoryjnych przyczynią się do jakościowej poprawy realizowanych prac badawczych, poszerzenia zakresu prowadzonych projektów we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, biotechnologicznym, przetwórstwa żywności, medycyny i ochrony zdrowia (powstający Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki stanie się filarem NuGO – europejskiej sieci doskonałości ds. nutrigenomiki). Działalność Małopolskiego Centrum Biotechnologii przyczyni się do zwiększenia wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie jest związane z dotychczasową działalnością naukową obu uczelni wyższych (Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego) i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej a także pacjentów poprzez możliwość przeprowadzenia badań. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku i zostanie zakończona w połowie 2013 roku. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 91 861 829,53 PLN.
Napisz komentarz
Damian Daraż
2.07.2022
+6
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Damian Daraż
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Damian Daraż
20.04.2016
UJ otworzył nowe laboratorium (ZDJĘCIA)
W środę odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Maxa Planka w
jednostce badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowskie
Laboratorium Maxa Planka tworzyć będzie międzynarodowy zespół badawczy
stale współpracujący z najlepszymi naukowcami w skali światowej, pod
kierownictwem dr Sebastiana Glatta.  Prowadzone tu badania poruszają
tematykę m.in. z zakresu biologii strukturalnej i molekularnej,
biochemii białek, biofizyki czy biologii komórki i mają na celu
zrozumienie specyficznych mechanizmów syntezy białek.

http://lovekrakow.pl/galerie/zdjecie/id/56265#photo

0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA