W Krakowie trwa przebudowa i rozbudowa budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii fot. Damian Daraż

W Krakowie trwa przebudowa i rozbudowa budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii

ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
REKLAMA

Przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie trwa przebudowa i rozbudowa budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB). Inwestorem jest Uniwersytet Jagielloński. Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada KMB Studio a generalnym wykonawcą jest firma Budimex S.A.

MCB to projekt utworzenia przez największe uczelnie Krakowa (Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Przyrodnicznego) wspólnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu, powodującego zwiększenie konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej, a także zacieśnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Małopolskie Centrum Biotechnologii będzie tworzyć 6 ośrodków o zróżnicowanych, ale komplementarnych tematykach badawczych.

Obszary działalności naukowej MCB (biotechnologia, bezpieczeństwo żywności, genomika, nutrigenomika oraz bioinformatyka) wchodzą w skład grupy tematycznej Bio, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce”. Budowa nowych, unikalnych w skali światowej specjalistycznych laboratoriów (standard GLP oraz GMP) m.in. w zakresie hodowli komórek skóry dla celów terapeutycznych oraz hodowli wirusów i bakterii w 3 skali zagrożenia biologicznego, niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków pracy naukowców. Nowoczesna aparatura pozwoli prowadzić badania w nowych obszarach nauki, które dotychczas, ze względu na brak wyposażenia były niedostępne (np. badania neuroadaptowalnych technologii czy opracowywanie nowoczesnych metod bioremediacji uwzględniających zastosowanie mikroorganizmów glebowych). Ponadto, budowa i wyposażenie nowych pomieszczeń laboratoryjnych przyczynią się do jakościowej poprawy realizowanych prac badawczych, poszerzenia zakresu prowadzonych projektów we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, biotechnologicznym, przetwórstwa żywności, medycyny i ochrony zdrowia (powstający Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki stanie się filarem NuGO – europejskiej sieci doskonałości ds. nutrigenomiki).

fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
REKLAMA
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż

Działalność Małopolskiego Centrum Biotechnologii przyczyni się do zwiększenia wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie jest związane z dotychczasową działalnością naukową obu uczelni wyższych (Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego) i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej a także pacjentów poprzez możliwość przeprowadzenia badań.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2021 r. roku i zostanie zakończona w styczniu 2023 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA