Inwestycja mieszkaniowa Develia S.A. przy ul. T. Brzozy

Inwestycja mieszkaniowa Develia S.A. przy ul. T. Brzozy

Mieszkania/Wrocław/Tadeusza Brzozy
REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje Inwestycja mieszkaniowa Develia S.A. przy ul. T. Brzozy

inwestorDEVELIA S.A.

O inwestycji Inwestycja mieszkaniowa Develia S.A. przy ul. T. Brzozy

7 listopada 2023 r., spółka zależna od Emitenta, Develia Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako Kupujący, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od Gminy Wrocław, tj. podmiotu niepowiązanego z Emitentem, jako Sprzedającej, własność nieruchomości położonych przy ul. Tadeusza Brzozy we Wrocławiu, stanowiących działki numer 62/64 (niezabudowana), 190/33 (niezabudowana), 190/36 (niezabudowana), 26/9 i 26/12 (zabudowane) dalej zwane łącznie: Nieruchomością. Cena netto za Nieruchomość została określona na kwotę 35.200.000,00 zł. 
Spółka zamierza na Nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 300 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to 4 (czwarty) kwartał 2024r.
Napisz komentarz
Orzech
+1
REKLAMA