[Szczecin] Rewitalizacja szczecińskich bulwarów

[Szczecin] Rewitalizacja szczecińskich bulwarów

REKLAMA
inwestorMiasto Szczecin
realizacjaIII kw. 2012

O inwestycji [Szczecin] Rewitalizacja szczecińskich bulwarów

Prestiżowe szczecińskie bulwary znów odżyją tj. zostaną wyremontowane. Rewitalizacja nabrzeży, czyli projekt „Promenada z widokiem na Odrę - Przebudowa szczecińskich bulwarów” zakłada kompleksową przebudowę do 2012 roku trzech bulwarów: Elbląskiego, Piastowskiego i Gdyńskiego. Po remoncie bulwary będą przystosowane do uprawiania turystyki wodnej, uzupełniając braki miejsc do postoju jednostek pływających. Koszt całej inwestycji to ponad 44 mln złotych, z czego 22 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opinie o [Szczecin] Rewitalizacja szczecińskich bulwarów

Napisz komentarz
Anna Maria
Prestiżowe szczecińskie bulwary znów odżyją tj. zostaną wyremontowane. Rewitalizacja nabrzeży, czyli projekt „Promenada z widokiem na Odrę - Przebudowa szczecińskich bulwarów” zakłada kompleksową przebudowę do 2012 roku trzech bulwarów: Elbląskiego, Piastowskiego i Gdyńskiego. Po remoncie bulwary będą przystosowane do uprawiania turystyki wodnej, uzupełniając braki miejsc do postoju jednostek pływających. Projekt rewitalizacji bulwarów wykonało szczecińskie Biuro Projektowo-Inżynierskie Redan. Koszt całej inwestycji to ponad 44 mln złotych, z czego 22 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9090.fullsize.jpg

W pierwszej kolejności ruszyła przebudowa Bulwaru Elbląskiego, która zakończy się w III kwartale 2011 roku. Przebudowa Bulwaru Elbląskiego zakłada naprawę uszkodzonego nabrzeża, które jest obecnie wyłączone z eksploatacji i niedostępne dla mieszkańców miasta i turystów. Przebudowane nabrzeże będzie miało charakter postojowy dla jednostek sportowych i turystycznych oraz statków białej floty. Modernizacja 117-metrowego bulwaru obejmuje m.in.: wbudowanie wyposażenia nabrzeża (drabinki wyjściowe, pachoły cumownicze, sprzęt ratowniczy) oraz budowę schodów zejściowych.

Na Bulwarze Piastowskim 932 metrów planuje się wykonać kompleksową przebudowę zagospodarowania terenu (układ komunikacyjny, zmiana organizacji ruchu) przebudowę nabrzeża wraz z budową nowej infrastruktury (zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę) - na potrzeby jednostek pływających oraz przystosowanie turystyczne i poprawę bezpieczeństwa, oraz estetyzację otoczenia. Po przebudowie Bulwar Piastowski będzie zamknięty dla samochodów. Na nabrzeżu pojawi się m.in.: deptak, elementy małej architektury (ławeczki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci) oraz kafejki. Poza tym w ramach rewitalizacji nabrzeża będą również przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji z piaskowca.

Projekt Bulwaru Gdyńskiego 524 metrów zakłada wymianę nawierzchni, przebudowa części hydrotechnicznej, budowę infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających, uzbrojenie terenu w energię elektryczną i wodę oraz przystosowanie pod potrzeby turystyczne, poprawę bezpieczeństwa i estetyzację otoczenia. Na terenie tym powstanie też bosmanat, w którym znajdą się m.in.: toalety, prysznice i pralnia.

Wszystkie bulwary zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Prestiżowe szczecińskie bulwary znów odżyją tj. zostaną wyremontowane. Rewitalizacja nabrzeży, czyli projekt „Promenada z widokiem na Odrę - Przebudowa szczecińskich bulwarów” zakłada kompleksową przebudowę do 2012 roku trzech bulwarów: Elbląskiego, Piastowskiego i Gdyńskiego. Po remoncie bulwary będą przystosowane do uprawiania turystyki wodnej, uzupełniając braki miejsc do postoju jednostek pływających. Koszt całej inwestycji to ponad 44 mln złotych, z czego 22 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA