DODAJ

Centrum Administracji,Tarnów

[Tarnów] Centrum Administracji,Tarnów 43579[Tarnów] Centrum Administracji,Tarnów 43576[Tarnów] Centrum Administracji,Tarnów 43578
Lokalizacja nowego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie na terenie połoŜonym w kwartale ulic M.B. Fatimskiej, Cegielnianej, i J. Dwernickiego
sąsiaduje z istniejącą od strony zachodniej zabudową mieszkaniową oraz terenami poprodukcyjnymi ( przekształcanymi w obiekty usługowe) od
południa z zespołem obiektów sakralnych, od wschodu z obiektami sakralnymi jak kościół z plebanią i nieuporządkowaną zabudową mieszkaniową
zaś od północy z zespołem zieleni ogródków działkowych.
Szczegóły - [Tarnów] Centrum Administracji,Tarnów
wykonawcaPolimex-Mostostal S.A.
realizacja inwestycjiI kw. 2015
aga super dziewczyna 04.07.2012, godz. 14:36
Lokalizacja nowego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie na terenie połoŜonym w kwartale ulic M.B. Fatimskiej, Cegielnianej, i J. Dwernickiego
sąsiaduje z istniejącą od strony zachodniej zabudową mieszkaniową oraz terenami poprodukcyjnymi ( przekształcanymi w obiekty usługowe) od
południa z zespołem obiektów sakralnych, od wschodu z obiektami sakralnymi jak kościół z plebanią i nieuporządkowaną zabudową mieszkaniową
zaś od północy z zespołem zieleni ogródków działkowych.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję