[Toruń] Toruński Park Technologiczny

REKLAMA

O inwestycji [Toruń] Toruński Park Technologiczny

Toruński Park Technologiczny (TPT) jest projektem realizowanym z inicjatywy i przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.). Toruński Park działa w ramach TARR S.A. jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka. Formalnie został powołany 1 maja 2005 roku. Należy do Konsorcjum Parków Technologicznych w Polsce.

W lipcu 2005 r. zakończono pierwszy etap związany z utworzeniem Toruńskiego Parku Technologicznego, polegający na budowie Centrum Transferu Technologii (CTT), które ma stanowić „serce” całego Parku. Etap ten został współfinansowany ze środków programu Phare SSG 2001. Według ostatnich danych na terenie TPT działalność prowadzi 27 firm zatrudniających łącznie ponad 180 osób. Od końca 2004 roku TARR S.A., przy współpracy z Gminą Miasta Toruń, realizuje kolejny etap tworzenia TPT, współfinansowany przez Fundusze Strukturalne w ramach SPO WKP Działanie nr 1.3. Projekt polega na uzbrojeniu ponad 10 ha wchodzących w skład Parku w infrastrukturę techniczną, niezbędną do rozpoczęcia inwestycji przez firmy chcące inwestować na terenie miasta Torunia. Projekt obejmuje budowę dróg, instalacji elektrycznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wodociągowej i deszczowej oraz rekultywację terenu. Łączny koszt planowanych inwestycji wynosi 6,5 mln PLN. Kompleksowa oferta inwestycyjna gruntów będzie gotowa w III kwartale 2007 r. Toruński Park Technologiczny realizuje wiele projektów, ukierunkowanych na wpieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie innowacji i transferu technologii.

Opinie o [Toruń] Toruński Park Technologiczny

Napisz komentarz
Orzech
Toruński Park Technologiczny (TPT) jest projektem realizowanym z inicjatywy i przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.). Toruński Park działa w ramach TARR S.A. jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka. Formalnie został powołany 1 maja 2005 roku. Należy do Konsorcjum Parków Technologicznych w Polsce.

W lipcu 2005 r. zakończono pierwszy etap związany z utworzeniem Toruńskiego Parku Technologicznego, polegający na budowie Centrum Transferu Technologii (CTT), które ma stanowić „serce” całego Parku. Etap ten został współfinansowany ze środków programu Phare SSG 2001. Według ostatnich danych na terenie TPT działalność prowadzi 27 firm zatrudniających łącznie ponad 180 osób. Od końca 2004 roku TARR S.A., przy współpracy
z Gminą Miasta Toruń, realizuje kolejny etap tworzenia TPT, współfinansowany przez Fundusze Strukturalne w ramach SPO WKP Działanie nr 1.3. Projekt polega na uzbrojeniu ponad 10 ha wchodzących w skład Parku w infrastrukturę techniczną, niezbędną do rozpoczęcia inwestycji przez firmy chcące inwestować na terenie miasta Torunia. Projekt obejmuje budowę dróg, instalacji elektrycznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wodociągowej i deszczowej oraz rekultywację terenu. Łączny koszt planowanych inwestycji wynosi 6,5 mln PLN. Kompleksowa oferta inwestycyjna gruntów będzie gotowa w III kwartale 2007 r. Toruński Park Technologiczny realizuje wiele projektów, ukierunkowanych na wpieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie innowacji i transferu technologii.


Więcej informacji:  http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora ... czne/torun
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA