[Wałbrzych] Centrum Pulmonologiczne dla Górników i budynek naukowo-dydaktyczny przy Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego

[Wałbrzych] Centrum Pulmonologiczne dla Górników i budynek naukowo-dydaktyczny przy Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego

Wałbrzych/Stary Zdrój
REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Wałbrzych] Centrum Pulmonologiczne dla Górników i budynek naukowo-dydaktyczny przy Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego

O inwestycji [Wałbrzych] Centrum Pulmonologiczne dla Górników i budynek naukowo-dydaktyczny przy Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego

Rozbudowa Szpitala z utworzeniem Centrum Pulmonologicznego dla Górników oraz budynku naukowo-dydaktycznego w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. I. Centrum Pulmonologiczne dla Górników W założeniach budynek stanowić będą trzy kondygnacje na których mieścić się będą: a) Parter - Apteka szpitalna oraz pomieszczenia administracyjno techniczne (rozdzielnia n/n, pomieszczenia techniczne, magazyny) b) Piętro I - Stacja Dializ obejmująca m.in. ok. trzydzieści pięć stanowisk dializacyjnych wraz z zapleczem technicznym, medycznym i administracyjnym. Częścią zaplecza medycznego powinno być ok. 15 łóżek Oddziału Nefrologicznego stanowiącego integralną część ośrodka dializacyjnego. Na pozostałej powierzchni kondygnacji zlokalizowane będą sale chorych oddziału pulmonologicznego. c) Piętro II - Oddział Pulmonologii w skład którego wchodzić będą sale łóżkowe oraz część zabiegowa mieszcząca gabinety diagnostyczne i terapeutyczne (spirometria, bronchoskopia, gabinet badań czynnościowych, gabinet fizjoterapii ze stanowiskami do inhalacji oraz ćwiczeń oddechowych); Budynek Centrum Pulmonologicznego połączony będzie z istniejącym budynkiem C poprzez galerię napowietrzną. Miejsce w którym należy się połączyć z istniejącym budynkiem „C” wskazane jest w załączniku B3. Teren wokół budynku powinien zostać uzbrojony w miejsca parkingowe oraz drogi dojazdowe. II. Budynek dydaktyczno- naukowy W założeniach budynek stanowić będą trzy kondygnacje na których mieścić się będą: a) Piwnica - pomieszczenia archiwum szpitalnego, b)Piętro I oraz II - piętnaście pomieszczeń samodzielnych o charakterze naukowo – badawczym oraz jedna sala seminaryjno – audiowizualna dla ok. 120-150 osób. Projektując budynek należy także przewidzieć lokalizację pomieszczeń sanitarnych, technicznych, szatnię przy sali seminaryjnej itp. Budynek Dydaktyczno – Naukowy połączony będzie z istniejącym budynkiem C poprzez galerię napowietrzną. Budynek Centrum Pulmonologicznego oraz budynek dydaktyczno-naukowy powinny tworzyć wraz z istniejącą infrastrukturą szpitala jedną całość funkcjonalną obejmującą również możliwość zachowania ciągów komunikacyjnych zabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Inwestor oczekuje stworzenia w przestrzeni obejmującej teren pomiędzy budynkiem C oraz planowanym budynkami Centrum Pulmonologicznego oraz budynkiem dydaktyczno-naukowym możliwości uruchomienia punktu małej gastronomii dla pacjentów i oraz osób odwiedzających wchodzącego integralnie w skład infrastruktury szpitala. Teren wokół budynku powinien zostać uzbrojony w miejsca parkingowe oraz drogi dojazdowe.
Napisz komentarz
Orzech
W Wałbrzychu otwarto nowoczesne centrum medyczne

Blisko 28 mln zł kosztowała budowa i wyposażenie otwartego we wtorek nowoczesnego centrum pulmonologicznego w Wałbrzychu. Obiekt będzie służył górnikom z Wałbrzycha i okolic oraz pacjentom z chorobami płuc z całego Dolnego Śląska.

Więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/ ... ,id,t.html
Orzech
Dobiega końca budowa Centrum Pulmunologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Więcej: http://www.walbrzyszek.com/news,single, ... icle,20105
Orzech
Zarząd województwa dolnoslaskiego przekazał dofinansowanie dla szpitala w Wałbrzychu

Urząd marszałkowski przyznał 2 mln zł dla szpitala w Wałbrzychu. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie centrum pulmonologicznego.

Więcej: http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul ... ,id,t.html
Orzech
Już przenoszę. Za dużo miałem otwartych jednocześnie okienek w przeglądarce :(

Przepraszam za zamieszanie.
REKLAMA