[Wałbrzych] Dom Pomocy Społecznej, ul. Osiedle Górnicze / Andersa

Wałbrzych/Rusinowa
REKLAMA
inwestorGmina Wałbrzych
realizacjaIV kw. 2013

O inwestycji [Wałbrzych] Dom Pomocy Społecznej, ul. Osiedle Górnicze / Andersa

W Wałbrzychu powstaje Dom Pomocy Społecznej. Na Osiedlu Górniczym prowadzona jest już termomodernizacja budynku po PSP 31, który będzie adoptowany na DPS. Liczba mieszkańców Wałbrzycha w domach opieki społecznej stale rośnie. Koszt pobytu 180 mieszkańców Wałbrzycha w 2011 r. wyniósł ok. 4 000 000 zł. Co roku ok. 50-70 osób stara się o przyjęcie do ośrodka opieki. W mieście funkcjonuje jeden powiatowy DPS, w którym przebywa około 30 mieszkańców Wałbrzycha. Poza miastem umieszczonych jest ok. 150 osób.

Do końca 2013 r. do użytku zostanie oddany pierwszy miejski Dom Pomocy Społecznej na Osiedlu Górniczym dla ok. 50 mieszkańców. W nowej placówce znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób. Obecnie w budynku prowadzone są prace termomodernizacyjne. Wykonywany jest remont dachu wraz z jego dociepleniem oraz wykonywana jest instalacja odgromowa na budynku. Z powodu bardzo złego stanu technicznego części budynku konieczne było zlecenie dodatkowych robót, nie ujętych w dokumentacji. W sumie koszt inwestycji wynosi ponad 230 000 zł. Trwają także prace projektowe w celu przystosowania budynku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.
Napisz komentarz
kn11
[Wałbrzych] Dom pomocy społecznej - ul.Osiedle górnicze

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Niniejsze Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót: 1) roboty ogólnobudowlane, w tym m. in.: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - roboty fundamentowe, - roboty murowe, - wykonanie klatki schodowej i szybu windowego, - wykonanie schodów żelbetowych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty elewacyjne, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, - roboty posadzkarskie, - wykonanie tynków, - wykonanie okładzin wewnętrznych, - wykonanie malatury, - roboty wykończeniowe, - pozostałe roboty ogólnobudowlane. 2) roboty instalacyjne, w tym m.in.: - przebudowa kanalizacji deszczowej, - wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, - wykonanie instalacji hydrantowej, - wykonanie kanalizacji sanitarnej, - wykonanie instalacji c.o., - wykonanie instalacji gazowej, - wykonanie kotłowni gazowej powiązanej z układem solarnym, - pozostałe roboty instalacyjne. 3) roboty elektryczne, w tym m. in: - zasilanie WLZ, - wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, - wykonanie instalacji p. poż., - wykonanie oddymiania klatki schodowej, - instalacja logiczna, komputerowa, wideodomofonowa, - pozostałe roboty elektryczne, - instalacje przyzywowe. 4) zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie miejsc parkingowych, - wykonanie dojścia pieszego, drogi wewnętrznej pożarowej, placyku gospodarczego z miejscem na pojemniki z odpadkami, - tereny zielone, - pozostałe roboty związane z zagospodarowaniem ternu


URZĄD MIEJSKI
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pl. MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH
Tel./fax. (074) 66 55 153, 66 55 155 NIP: 886-25-84-003
informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.::
„Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba firm wykluczonych: 2
Liczba ofert odrzuconych: 2
Wybrano następującą ofertę:
numer oferty: 2
firma (nazwa): TWS Grupa Budowlana Sp. z o.o.
adres: ul. Orkana 132
58-307 Wałbrzych
Cena wybranej oferty: 2 810 954,19 zł (brutto)

Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta o najniższej cenie.
Tsamb
W Wałbrzychu powstaje nowy Dom Pomocy Społecznej. Będzie mieścił się w budynku, gdzie dotychczas siedzibę miała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31.

Gdy budynek decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha przestał pełnić funkcji szkoły wkroczyły do niego firmy budowlane i rozpoczęła się gruntowna przebudowa. Z powodu złego stanu technicznego budynku konieczne

c_661_430_16777215_01___images_stories_wiadomosci_2012.11_1-15_1113_dps-01.jpg.jpg

pokaz-artykul.png
Tsamb
W Wałbrzychu powstaje Dom Pomocy Społecznej. Na Osiedlu Górniczym prowadzona jest już termomodernizacja budynku po PSP 31, który będzie adoptowany na DPS.
Liczba mieszkańców Wałbrzycha w domach opieki społecznej stale rośnie.Koszt pobytu 180 mieszkańców Wałbrzycha w 2011r. wyniósł ok. 4 000 000 zł. Co roku ok. 50-70 osób stara się o przyjęcie do ośrodka opieki. W mieście funkcjonuje jeden powiatowy DPS , w którym przebywa około 30 mieszkańców Wałbrzycha. Poza miastem umieszczonych jest ok. 150 osób.

Do końca 2013r. do użytku zostanie oddany pierwszy miejski Dom Pomocy Społecznej na Osiedlu Górniczym dla ok. 50 mieszkańców. W nowej placówce znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób.Obecnie w budynku prowadzone są prace termomodernizacyjne. Wykonywany jest remont dachu wraz z jego dociepleniem oraz wykonywana jest instalacja odgromowa na budynku. Z powodu bardzo złego stanu technicznego części budynku konieczne było zlecenie dodatkowych robót, nie ujętych w dokumentacji. W sumie koszt inwestycji wynosi ponad 230 000 zł. Trwają także prace projektowe w celu przystosowania budynku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.

Adaptacja tego budynku zakłada stworzenie:

- 10 pokoi czteroosobowych,
- 4 pokoje trzyosobowe
- 2 pokoje dwuosobowe

Przy każdy pokoju będzie toaleta z łazienką, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• jadalni
• gabinet medycznej pomocy doraźnej
• pomieszczenie do terapii i rehabilitacji
• pokój gościnny
• pomieszczenia techniczne

Posiłki dla mieszkańców ośrodka dostarczane będą w formie cateringu. Sala gimnastyczna zostanie przeznaczona na sale terapeutyczne oraz magazyn. Planuje się budowę dźwigu osobowego dostosowanego do osób niepełnosprawnych . Zagospodarowany zostanie również teren wokół obiektu – parkingi, tereny zielone.

Prezydent Wałbrzycha Romana Szełemej dodaje, że także budynek na ul. Andersa po PSP nr 2 zostanie adaptowany na Dom Pomocy Społecznej. – Obecnie analizujemy finansowanie tej inwestycji. Jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, m.in. z tzw. „funduszu norweskiego”
REKLAMA