[Wałbrzych] Inwestycje drogowe na Piaskowej Górze

[Wałbrzych] Inwestycje drogowe na Piaskowej Górze

REKLAMA

O inwestycji [Wałbrzych] Inwestycje drogowe na Piaskowej Górze

I etap zadania, zrealizowany w latach 2006 – 2007, obejmował remont ul. Głównej na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 35 (ul. Wrocławska) do skrzyżowania z ul. Duracza, wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, jezdnia, chodniki i zieleń przydrożna).
II etap zadania obejmowal przebudowę skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną i ul. Kusocińskiego wraz z przebudową infrastruktury technicznej.
Generalnym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Konsorcjum firm:
Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. mająca siedzibę we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 98, oraz Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta7
za cenę kontraktową brutto 7 856 538,65 zł (za roboty budowlane).

więcej na stronie:

http://www.walbrzych.info/?wczytaj=wiadomosci&kategoria=News&show=5971

Opinie o [Wałbrzych] Inwestycje drogowe na Piaskowej Górze

Napisz komentarz
Tsamb
ul. Makuszyńskiego

71130_1000x.jpg71131_1000x.jpg71133_1000x.jpg


ul. Sokołowskiego

71134_1000x.jpg71135_1000x.jpg71136_1000x.jpg71137_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Godfath3r
Remont ul. Broniewskiego rozpoczął się 26 marca 2012 r. i trwał 4 miesiące.

Roboty wykonano zgodnie z umową w terminie do 31 lipca 2012r. Wartość robót budowlanych wyniosła: 2 408 995,18 zł. Gmina na to zadanie pozyskała z programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ok. 400 000 zł. W przypadku ewentualnych oszczędności wartość dofinansowania może ulec zwiększeniu.

pokaz-artykul.png
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Orzech
Drogowe remonty w Wałbrzychu

Ulica Broniewskiego w Wałbrzychu równa jak stół na całej długości.

To efekt gruntownego remontu, który właśnie się zakończył w centrum dzielnicy Piaskowa Góra. Oprócz nowej jezdni, są tam nowe chodniki, latarnie i zatoki autobusowe.

POSŁUCHAJ: http://www.prw.pl/articles/view/23709/d ... walbrzychu
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA