[Wałbrzych] NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) Sp. z o.o.

REKLAMA

O inwestycji [Wałbrzych] NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) Sp. z o.o.

NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o. o. zakład specjalizujący się w przekładniach kierownic.

więcej na stronie:

http://www.nssp.com.pl/

http://www.invest-park.com.pl/?n=258&lang=pl

http://wikimapia.org/6441278/pl/NSK-STEERING-SYSTEMS-EUROPE-POLSKA-Sp-z-o-o

Opinie o [Wałbrzych] NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) Sp. z o.o.

Napisz komentarz
Godfath3r
NSK Steering Systems Europe Polska przygotowuje rozbudowę kompleksu produkcyjnego w Wałbrzychu, na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

pokaz-artykul.png
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
Aktualności / Przetargi / Informacje o rozstrzygniętych przetargach


Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 29 sierpnia 2008r. (Podstrefa Wałbrzych) ogłoszonych w dniu 1.08.2008r.

Tresc

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 29 sierpnia 2008r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 29 sierpnia 2008r., mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Wałbrzych, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu.
Uchwałą Nr 676/V/08 z dnia 13 września 2008r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” Sp. z o.o. zatwierdziła wniosek Zarządu WSSE „INVEST – PARK” Sp. z o.o. w sprawie wyboru firmy NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Wałbrzych.powrót
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Orzech
http://www.pretki-design.pl/nsk.html
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA