DODAJ

Hotel "Park Inn"

[Wrocław] Hotel "Park Inn" 408190[Wrocław] Hotel "Park Inn" 408191[Wrocław] Hotel "Park Inn" 345528
Hotel "Park Inn" we Wrocławiu
Szczegóły - [Wrocław] Hotel "Park Inn"
inwestorMirosław Nelle
projektantBiuro Architektoniczne Bzdęga-Wiśniewski Sp. z o.o.
Mariusz Bartodziej 05.09.2017, godz. 14:12
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Hotel "Park Inn" Jest pozwolenie na budowę długo wyczekiwanego hotelu przy Zwycięskiej
odpowiedz
Orzech 21.07.2017, godz. 19:44
[Wrocław] Hotel "Park Inn" 345528
odpowiedz
Jan Augustynowski 22.04.2017, godz. 10:15
Orzech, zdjęcia tej działki ogrodzonej niedawno, tuż przed torami, to jest ten temat hotelu, czy co tam będą budować?
odpowiedz
Orzech 17.06.2016, godz. 19:02
16.06.2016263174_1500x.jpg

263175_1500x.jpg
odpowiedz
Orzech 28.01.2011, godz. 10:45
Coś się ruszyło w temacie?
odpowiedz
anubis 10.12.2010, godz. 20:59
"Orzech" napisał:
Pytanie do Anubisa: czy to prawda, że działka idzie na sprzedaż? :(Nie wiem. Ale patrząc na sytuację z Krzemieniecką (inną działką należącą kiedyś do Nelle, a sprzedaną Arkopowi), to sprzedaż działki na Zwycięskiej, jest jak najbardziej prawdopodobna.
odpowiedz
Orzech 06.12.2010, godz. 21:48
Pytanie do Anubisa: czy to prawda, że działka idzie na sprzedaż? :(
odpowiedz
Orzech 10.10.2010, godz. 23:11
Dziwne, niby operatora hotelarskiego mieli już załatwionego i to z górnej półki, a kredytu jednak nie dostali :(
odpowiedz
anubis 09.10.2010, godz. 18:45
Na razie nie ma zapewnionego finansowania tej inwestycji :(
odpowiedz
Orzech 28.09.2010, godz. 23:23
Wrocław: Poszerzenie ul Karkonoskiej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego polegającego na opracowaniu i modyfikacji wariantów.

data zamieszczenia: 28.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poszerzenie ul Karkonoskiej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego polegającego na opracowaniu i modyfikacji wariantów..

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zmodyfikowanie istniejących wariantów oraz stworzenie nowego, w ramach opracowywania KPP wariantu poszerzenia ul. Karkonoskiej w taki sposób, aby uwzględnić wykonanie dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogą oraz dodatkowe elementy które pojawiły się w trakcie realizacji zamówienia..

Uzasadnienie wyboru trybu

Konieczność udzielenia dodatkowego zamówienia wynika z potrzeby opracowania przez Biuro Projektowe dodatkowych materiałów tj. dodatkowego wariantu oraz modyfikacji istniejących wariantów, co jest niezbędne dla realizacji zamówienia podstawowego. Niezbędność opracowania nowego wariantu, jest wynikiem dyskusji na odbytych Radach Technicznych i uzyskiwania uzgodnień przez Wykonawcę, które ujawniły problemy konieczne do rozwiązania, a o których wcześniejszej wiedzy nie miał Zamawiający. Konieczność opracowania dodatkowego wariantu wynika m.in. z planów Urzędu Marszałkowskiego dotyczących udostępnienia do eksploatacji blisko położonej linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny - Jedlina Zdrój. Pierwotne zamierzenia inwestycyjne PKP, zgodnie z ustaleniami dokonywanymi przez Zamawiającego na etapie przygotowywania postępowania, zakładały iż linia nie będzie podlegała zwiększonej w stosunku do sytuacji obecnej eksploatacji (sporadyczny przejazd pociągów towarowych), a dopiero podczas uzyskiwania uzgodnień przez Wykonawcę, a wiec w trakcie wykonywania Umowy nr ZP/PN/03370/01/2009 (I, II 2010 r.) okazało się, iż linia ta objęta została planami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi uruchomienia w kierunku południa aglomeracji wrocławskiej kolei (przejazd pociągów 2-3 razy na godzinę). W związku z powyższym konieczne stało się opracowanie dodatkowego wariantu uwzględniającego wykonanie dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogą. Ponadto nowy wariant będzie przewidywał odpowiednie dla tego rozwiązania wpięcie do projektowanej przebudowy ul. Zwycięskiej, wobec której również trzeba było zmienić zamierzenia inwestycyjne w obrębie inwestycji hotelowych przy ulicy Zwycięskiej (Zwycięska 3 i 5), a które mają bezpośredni wpływ na sąsiadującą ul. Karkonoską. Inwestor firma Nelle, która będzie przy ul. Zwycięskiej budować hotel, powołując się na ustalenia MPZP dla tego rejonu Miasta zagroziła w miesiącach V-VI 2010 r. wystąpieniem z roszczeniem w stosunku do Miasta w przypadku ingerencji w działki planowane pierwotnie pod zajęcie w związku z realizacją projektu ulicy Zwycięskiej a stanowiące rezerwę komunikacyjną dla hoteli, w związku z powyższym zmodyfikowano projekt ulicy Zwycięskiej. Wyżej wymienione okoliczności powodują także konieczność zmodyfikowania już istniejących wariantów celem zapewnienia ciągłości komunikacyjnej, m.in. polegających na wpięciu w ul. Wyścigową i projekcie przebudowy linii kolejowej na długości 1,5 km w części z już opracowanymi wariantami oraz umiejscowienia peronu PKP, prezentacji dodatkowych natężeń ruchu w opracowanych wariantach, wykonania dodatkowych symulacji ruchowych i modyfikacji wcześniej zaprezentowanych. Przygotowane warianty przebudowy al. Karkonoskiej poprawne pod względem inżynierskim i opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, ujawniły ograniczenia obecnego układu architektonicznego, który ma być poddany przebudowie - m. in. skomplikowaną sytuację wysokościową (niwelety) czy konieczność wyburzeń obiektów budowlanych, w związku z czym koniecznym stało się wykonanie dodatkowych opracowań w tym związanych z przedstawieniem niwelet dla każdego z wariantów. Opracowanie wariantów służy wyborowi Koncepcji programowo - przestrzennej, a ta z kolei będzie służyła dalszym opracowaniom projektowym, a w konsekwencji rozwiązaniom przyjętym w trakcie robót budowlanych. Skomplikowane w tym rejonie zagospodarowanie przestrzenne powoduje liczne utrudnienia w opracowaniu i przyjęciu najbardziej optymalnego rozwiązania dla przebudowy ulic w taki sposób aby zapewnić jak najlepszą funkcjonalność komunikacyjną, przepustowość oraz jednolitość rozwiązań technicznych. Opracowanie, stanowiące przedmiot zamówienia dodatkowego, w wyniku zaistniałych okoliczności są niezbędne do tego aby został należycie zrealizowany przedmiot i cel zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie nie przekracza 50% wartości udzielonego zamówienia.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję