[Wrocław] Jedności Narodowej 63/65

[Wrocław] Jedności Narodowej 63/65

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Jedności Narodowej 63/65

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 63/65

data zamieszczenia: 23.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 63/65. Zakres remontu klatki schodowej obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej, odnowienie powłok malarskich oraz wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 16.05.2011r. do 01.08.2011r.,

II etap - remont elewacji frontowej od 15.07.2011r. do 30.09.2011r.,

III etap - remont elewacji podwórzowej od 02.04.2012r. do 30.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w książce przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu Św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.
Napisz komentarz
worldinmyeyes
ale zielony/niebieski plastik wpleciony w barierki i magazyn na balkonach został. to powinno być prawnie zakazane.
Orzech
ZDJĘCIE z 7.09.2013 r : http://wroclaw.fotopolska.eu/445568,foto.html
Jan Augustynowski
Bes sensu to zrobili. Ani to ładne, ani funkcjonalne. Śrubokręt, drabina, wiertarka i do roboty. Jeszcze nie jest za późno, żeby to poprawić. Jak to się mówi: "Jakość tkwi w szczegółach" :)
franek123qweasdzxc
to sygnalizator od włamaniówki-śmiało go można było przesunąć
yagas
30851_1000x.jpg
[size=85:3b5kxxdf]tu im nie bardzo wyszło;) - takie detale widziałam od poczatku, tylko tego nie poprawili, chyba ze wzgledu na lampe[/size:3b5kxxdf]
yagas
moj alarm okazał się przed wczesny. wszystko wygląda w porządku. patrzyłam na detale w etapie ich montowania i przeraziłam się że tak je zostawią. teraz pomiedzy "wspornikami" załatali przestrzenie i jest ok.
30850_1000x.jpg
REKLAMA