DODAJ
Roboty remontowe zabytkowej elewacji Gmachu Starej Chemii A-3 Politechniki Wrocławskiej wraz z remontem przyległych elementów zagospodarowania terenu zostały już zakończone. Obejmował on remont schodów i podestów wejściowych, remont drzwi wejściowych, remont elewacji tynkowych, remont (rekonstrukcja i renowacja) elementów wystroju kamieniarskiego, remont elementów ślusarskich, remont elementów blacharskich, dekarskich, roboty w zakresie instalacji odgromowej.

Szczegóły - [Wrocław-Śródmieście] Smoluchowskiego 23
inwestorPolitechnika Wrocławska
Macunaima 23.05.2008, godz. 22:00
... i jeszcze - dodatek:

f72bd54a6c9b741c.jpg

ad3c0876a21bf211.jpg

ed1cddba00e262f0m.jpge967fe095cab1415m.jpg

A na tym wszystkim rośnie --- wrzód :shock: :
15deb55d7fa7720b.jpg
Ciekawe - jaki projekt wygra przetarg?
odpowiedz
Macunaima 23.05.2008, godz. 21:50
23.05.2008

Z dzisiejszej wyprawy na dziedziniec wewnętrzny.... :D
No, bajka!

2c40462dca90ea07.jpg

c66b0e8a869049b4.jpg

825ee673b70c5126.jpg
odpowiedz
Macunaima 04.05.2008, godz. 17:02
Ostatnie dotknięcia - od strony ul. Łukasiewicza:

7b3e8a1dc695872c.jpg
odpowiedz
Orzech 09.08.2007, godz. 23:47
Wrocław: Remont zabytkowej elewacji budynku Gmachu Starej Chemii A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. M. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu

Numer ogłoszenia: 137563 - 2007; data zamieszczenia: 08.08.2007


II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zabytkowej elewacji budynku Gmachu Starej Chemii A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. M. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe zabytkowej elewacji Gmachu Starej Chemii A-3 Politechniki Wrocławskiej wraz z remontem przyległych elementów zagospodarowania terenu. Roboty określone zostały w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: remont schodów i podestów wejściowych, remont drzwi wejściowych, remont elewacji tynkowych, remont (rekonstrukcja i renowacja) elementów wystroju kamieniarskiego, remont elementów ślusarskich, remont elementów blacharskich, dekarskich, roboty w zakresie instalacji odgromowej.

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... oun=484017

Budynek A3 od strony dziedzińca.

7237.jpg

Projekt remontu elewacji

005137.jpg
http://www.wroclaw.dolny.slask.pl
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję