DODAJ

Wrocławski Park Technologiczny "Centrum Innowacyjne Biznesu" (Budynek Alfa)

[Wrocław] Wrocławski Park Technologiczny "Centrum Innowacyjne Biznesu" (Budynek Alfa) 18734[Wrocław] Wrocławski Park Technologiczny "Centrum Innowacyjne Biznesu" (Budynek Alfa) 18733[Wrocław] Wrocławski Park Technologiczny "Centrum Innowacyjne Biznesu" (Budynek Alfa) 18732
Wrocławski Park Technologiczny S.A. realizuje w mieście Wrocław inwestycję Wrocławski Park Technologiczny Centrum Innowacyjne Biznesu (Budynek Alfa). Inwestycję wykonał Wrobis S.A.. Oddanie do użytku odbyło się I kw. 2009 roku
Szczegóły - [Wrocław] Wrocławski Park Technologiczny "Centrum Innowacyjne Biznesu" (Budynek Alfa)
inwestorWrocławski Park Technologiczny S.A.
wykonawcaWrobis S.A.
realizacja inwestycjiI kw. 2009
Orzech 26.06.2011, godz. 17:51
26.06.2011 (niedziela)

18731_1000x.jpg18732_1000x.jpg18733_1000x.jpg18734_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 12.06.2011, godz. 17:53
12.06.2011 (niedziela):

18100_1000x.jpg18101_1000x.jpg18102_1000x.jpg18104_1000x.jpg18105_1000x.jpg18106_1000x.jpg18107_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 26.05.2011, godz. 23:49
26.05.2011

97094879.jpg

32634326.jpg

99995495.jpg

44881401.jpg

Zdjęcia: Bartek 82 - SSC
odpowiedz
Orzech 20.05.2011, godz. 00:38
Wrocław: BUDOWA LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

data zamieszczenia: 19.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Teren przeznaczony pod inwestycję jest niezagospodarowany i wolny od zabudowy, położony w dzielnicy Muchobór Mały: działka nr 8/6, AM-6 oraz działka nr 47/33, AM-9, obręb Muchobór Wielki - między ulicami Duńską od południa, Duńską Boczną od zachodu i linią kolejową od wschodu. Od strony zachodniej sąsiaduje z powstającym zespołem budynków biurowych-laboratoryjnych. Zespół działek należy do Inwestora, jakim jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. Teren działki przeznaczonej pod budowę Laboratorium Badań Nieniszczących jest w kształcie nieregularnego czworoboku z niewielkim wzniesieniem od strony skarpy kolejowej. Porośnięty jest młodym samosiewem robinii białej, topoli białej, brzozy brodawkowatej i wierzby białej, o różnym stanie zachowawczym, oraz wysokimi trawami. 2. Opis uwarunkowań budowy: Laboratorium Badań Nieniszczących będzie znajdować się na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Pracownia - Bunkier, w którym będą prowadzone badania z wykorzystaniem akceleratora liniowego zostanie umieszczony w podziemiu dwukondygnacyjnego budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie bunkra (załącznik 1 i 2) znajdują się: droga dojazdowa, linia kolejowa, parking i, w dalszej odległości, około 70 m, nowo projektowane budynki projektu INNOPOLIS. Podstawowym zadaniem Laboratorium Badań Nieniszczących będzie wykonywanie usług w zakresie prześwietlania obiektów o znacznej grubości (do 500 mm dla stali) wyrobów przemysłowych oraz prowadzenie badań dla celów naukowych określonych w odrębnych, obowiązujących w dniu opracowania Projektu Budowlanego przepisach szczegółowych. Powierzchnia użytkowa: 3 432,60 m2, Powierzchnia zabudowy Laboratoriów: 1 208,90 m2, Powierzchna przeznaczona na bunkier akceleratora: 172,40 m2, Powierzchnia magazynowo-montażowa : 1 257,8 m2 3. Obowiązki Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu: Wykonawca w ramach inwestycji przygotuje i uzgodni we własnym zakresie projekt wykonawczy dla całego zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym postępowaniem.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Park Technologiczny S.A , przy ul. Muchoborskiej 18 , 54-424 Wrocław, pok. sekretariat
odpowiedz
Orzech 29.09.2010, godz. 22:54
Wrocławski Park Technologiczny to najlepsza tego typu placówka w Polsce i jedna z najlepszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie wynajmuje tam powierzchnie 115 przedsiębiorstw (o 35 więcej niż w zeszłym roku), w których jest zatrudnionych ponad 1000 osób. Dzięki dotacjom park znacznie się rozbuduje.

Niedawno przystąpiono tam do realizacji kolejnej części projektu "Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław". W lipcu rozpoczęła się budowa dwóch nowych budynków: Omega i Delta.


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 07.09.2010, godz. 11:11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WSR.O.JM.7682/3298/70-11/09/10 z dnia 3 września 2010r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji suplementów diety, planowanego do realizacji na terenie działki nr 47/16, AM 9, obręb Muchobór Mały, przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu
odpowiedz
Jan Augustynowski 15.07.2010, godz. 08:47
Mam wrażenie, że WPT ma dwa wątki. Zaraz spróbuję znaleźć i połączyć!

edit: dolnoslaskie-gospodarka-oparta-wiedzy/innopolis-kompleks-biurowo-laboratoryjny-t2574.html
Przepraszam pomieszałem fakty :)
odpowiedz
Orzech 14.07.2010, godz. 22:22
14 lipca 2010r.: -obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji suplementów diety, planowanego do realizacji na terenie działki nr 47/16, AM 9, obręb Muchobór Mały (Wrocławski Park Technologiczny), przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu, prowadzonego z udziałem z społeczeństwa
odpowiedz
Orzech 14.06.2010, godz. 23:06
ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Wrocławski Park Technologiczny S.A. , ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7985800, faks 071 7804034.


Ogłoszenie z dnia 2010-06-09

Wrocław: Projekt, budowa, wyposażenie, uruchomienie i wsparcie w eksploatacji Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium badań nieniszczących ma służyć do testów nieniszczących wyrobów przemysłowych i obiektów o znacznych grubościach ( do 500 mm dla stali).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Park Technologiczny S.A, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, sekretariat.
odpowiedz
Orzech 15.01.2010, godz. 10:45
Wrocław: Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Krótki opis zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku Delta oraz budynku Omega w ramach Kompleksu budynków laboratoryjno-biurowych „Innopolis Wrocław”.
Budowa budynku DELTA o charakterze biurowo-laboratoryjnym przy ul. Duńskiej na Muchoborze Małym we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek DELTA stanowi część Kompleksu budynków laboratoryjno-biurowych „Innopolis Wrocław”, należącego do Wrocławskiego Parku Technologicznego. Budynek przeznaczony jest do wynajęcia dla małych i średnich firm innowacyjnych, które będą prowadziły tu działalność naukowo-badawczą, projektową, doświadczalną, wdrożeniową, posiadającą zaplecze laboratoryjne i nieuciążliwą produkcyjną (produkcja programów komputerowych) oraz edukacyjną (przedszkole) i usługową (bar kawowy, fitness klub) zgodnie z zaleceniami § 14 ust. 1 Rozdziału 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Dla terenu objętego opracowaniem uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren przeznaczony pod inwestycję jest niezagospodarowany i wolny od zabudowy, położony w dzielnicy Muchobór Mały, między ulicami Duńską od południa, Duńską Boczną od zachodu i linią kolejową od wschodu. Zespół działek należy do Inwestora, którym jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. Od strony zachodniej sąsiaduje z powstającym zespołem budynków biurowych.
Budynek DELTA z Kompleksu budynków laboratoryjno-biurowych „Innopolis Wrocław”, zaprojektowano na rzucie kwadratu jako średniowysoki, o wysokości 24,80 m i powierzchni użytkowej 11 658,75 m2, w tym powierzchni przeznaczonej na funkcję biurową 1 893,40 m2, na laboratoria 3 003,35 m2 i na garaż podziemny 2 472,40 m2. Budynek o 3-6 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, przekryty płaskim dachem.
Budowa budynku OMEGA - budynek trzykondygnacyjny, technologiczno-biurowy pełnić będzie funkcje związane z wytwarzaniem energii i przetwarzaniem jej na czynniki grzewcze i chłodzące. W hali maszynowni (na parterze budynku), uwzględniono miejsce na lokalizacje silników gazowych i chłodziarek absorpcyjnych. Hala maszynowni o wymiarach 42,0 x 14,8 m i wysokości 7,9 m, z wciągnikami podwieszonymi. Na parterze od strony północnej przewidziano lokalizację pomieszczeń technicznych. Na pierwszym i drugim piętrze od strony północnej, zlokalizowano dwie serwerownie z podłogą podniesioną. Na parterze i I piętrze od strony zachodniej oraz na II piętrze od strony zachodniej i południowej zaprojektowano powierzchnie typu open space, przewidziane na funkcje biurowo-laboratoryjne. W części środkowej dachu przewidziano lokalizację urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Źródło: www.uzp.gov.pl
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję