[Wrocław] Wrocławski Park Technologiczny "Centrum Innowacyjne Biznesu" (Budynek Alfa)

[Wrocław] Wrocławski Park Technologiczny "Centrum Innowacyjne Biznesu" (Budynek Alfa)

Oświata/Wrocław/Fabryczna/Muchobór Mały
REKLAMA
Napisz komentarz
Orzech
26.06.2011 (niedziela)

18731_1000x.jpg18732_1000x.jpg18733_1000x.jpg18734_1000x.jpg
Orzech
12.06.2011 (niedziela):

18100_1000x.jpg18101_1000x.jpg18102_1000x.jpg18104_1000x.jpg18105_1000x.jpg18106_1000x.jpg18107_1000x.jpg
Orzech
26.05.2011

97094879.jpg

32634326.jpg

99995495.jpg

44881401.jpg

Zdjęcia: Bartek 82 - SSC
Orzech
Wrocław: BUDOWA LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

data zamieszczenia: 19.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Teren przeznaczony pod inwestycję jest niezagospodarowany i wolny od zabudowy, położony w dzielnicy Muchobór Mały: działka nr 8/6, AM-6 oraz działka nr 47/33, AM-9, obręb Muchobór Wielki - między ulicami Duńską od południa, Duńską Boczną od zachodu i linią kolejową od wschodu. Od strony zachodniej sąsiaduje z powstającym zespołem budynków biurowych-laboratoryjnych. Zespół działek należy do Inwestora, jakim jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. Teren działki przeznaczonej pod budowę Laboratorium Badań Nieniszczących jest w kształcie nieregularnego czworoboku z niewielkim wzniesieniem od strony skarpy kolejowej. Porośnięty jest młodym samosiewem robinii białej, topoli białej, brzozy brodawkowatej i wierzby białej, o różnym stanie zachowawczym, oraz wysokimi trawami. 2. Opis uwarunkowań budowy: Laboratorium Badań Nieniszczących będzie znajdować się na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Pracownia - Bunkier, w którym będą prowadzone badania z wykorzystaniem akceleratora liniowego zostanie umieszczony w podziemiu dwukondygnacyjnego budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie bunkra (załącznik 1 i 2) znajdują się: droga dojazdowa, linia kolejowa, parking i, w dalszej odległości, około 70 m, nowo projektowane budynki projektu INNOPOLIS. Podstawowym zadaniem Laboratorium Badań Nieniszczących będzie wykonywanie usług w zakresie prześwietlania obiektów o znacznej grubości (do 500 mm dla stali) wyrobów przemysłowych oraz prowadzenie badań dla celów naukowych określonych w odrębnych, obowiązujących w dniu opracowania Projektu Budowlanego przepisach szczegółowych. Powierzchnia użytkowa: 3 432,60 m2, Powierzchnia zabudowy Laboratoriów: 1 208,90 m2, Powierzchna przeznaczona na bunkier akceleratora: 172,40 m2, Powierzchnia magazynowo-montażowa : 1 257,8 m2 3. Obowiązki Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu: Wykonawca w ramach inwestycji przygotuje i uzgodni we własnym zakresie projekt wykonawczy dla całego zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym postępowaniem.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Park Technologiczny S.A , przy ul. Muchoborskiej 18 , 54-424 Wrocław, pok. sekretariat
Orzech
Wrocławski Park Technologiczny to najlepsza tego typu placówka w Polsce i jedna z najlepszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie wynajmuje tam powierzchnie 115 przedsiębiorstw (o 35 więcej niż w zeszłym roku), w których jest zatrudnionych ponad 1000 osób. Dzięki dotacjom park znacznie się rozbuduje.

Niedawno przystąpiono tam do realizacji kolejnej części projektu "Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław". W lipcu rozpoczęła się budowa dwóch nowych budynków: Omega i Delta.


pokaz-artykul.png
Orzech
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WSR.O.JM.7682/3298/70-11/09/10 z dnia 3 września 2010r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji suplementów diety, planowanego do realizacji na terenie działki nr 47/16, AM 9, obręb Muchobór Mały, przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu
REKLAMA