Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Muzeum Izby Pamięci Kopalni Wujek

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Muzeum Izby Pamięci Kopalni Wujek

Katowice
graviteo
REKLAMA

Umowę w tej sprawie podpisali dziś Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego i Piotr Uszok, Prezydent Katowic.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się podpisać umowę o powołaniu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w tym symbolicznym dniu 16 grudnia. Ta instytucja kultury będzie korzystać z dotychczasowego dorobku osób zaangażowanych w pielęgnowanie dramatycznej historii tego miejsca i tych pamiętnych wydarzeń. Cieszę się również, iż akt jej powołania jest wspólnym dziełem władz samorządowych regionu i miasta Katowice - powiedział marszałek Adam Matusiewicz.


Kolejnym krokiem do powołania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności będzie przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego statutu instytucji, uzgodnionego z Miastem Katowice oraz aktu powołania. Centrum rozpocznie swoją działalność w terminie 14 dni od daty ogłoszenia statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo.


Działalność programowa nowej instytucji kultury ma koncentrować się m.in. na wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków, działalności NSZZ ,,Solidarność" oraz ruchów opozycyjnych na terenie województwa śląskiego. Jej zadaniem będzie działanie na rzecz zachowania pamięci ofiar pacyfikacji KWK ,,Wujek" oraz opieka nad pomnikiem upamiętniającym ofiary tych tragicznych wydarzeń. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności będzie także propagowało uniwersalne idee wolnościowe, demokratyczne i obywatelskie.


Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK ,,Wujek"
przekaże nowej instytucji stałą ekspozycję poświęconą pacyfikacji kopalni. Z myślą o zwiedzających zostanie przygotowana także stała wystawa poświęcona działalności NSZZ ,,Solidarność" na terenie województwa śląskiego, powstanie biblioteka oraz archiwum, które będzie gromadzić i konserwować zbiory związane z ruchem związkowym i opozycyjnym do 1989 roku. Na rynku wydawniczym pojawią się okolicznościowe, kulturalne i naukowe publikacje związane z tym okresem najnowszej historii.


Partnerami w prowadzeniu działalności Centrum
będą Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK ,,Wujek" Poległych 16 grudnia 1981 r. oraz Katowicki Holding Węglowy SA.

REKLAMA


Centrum będzie działać jako wspólna instytucja kultury Samorządu Województwa Śląskiego oraz Miasta Katowice. Budżet Województwa Śląskiego pokryje 51% kosztów, pozostałą część - Miasto Katowice. Katowicki Holding Węglowy SA zadeklarował opłacanie mediów.


Ideę utworzenia Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności poparł Bronisław Komorowski, Prezydent RP oraz Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA