Kierowcy i piesi zyskają nową przeprawę przez tory kolejowe w Legionowie PKP PLK / Foto: Martyn Janduła

Kierowcy i piesi zyskają nową przeprawę przez tory kolejowe w Legionowie

ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
REKLAMA

W Legionowie powstaje nowe bezkolizyjne skrzyżowanie. Gotowa betonowa konstrukcja tunelu jest już pod czterema torami z pięciu. Budowane są drogi dojazdowe. Obiekt zwiększy bezpieczeństwo na kolei oraz ułatwi komunikację drogową. Inwestycję realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współpracy z Gminą Miejską Legionowo. Wartość robót, zaplanowanych do wsparcia z użyciem środków unijnych POIiŚ, to blisko 32 mln zł.

Jest już ponad połowa konstrukcji tunelu w Legionowie bezpośrednio pod torami linii Warszawa – Trójmiasto. Betonowa rama powstała pod czterema z pięciu przebiegających w tym miejscu torów.

Bezkolizyjna przeprawa zastąpi dotychczasowy przejazd na ul. Polnej/Kwiatowej. Wykonawca zakończył betonowanie sufitu środkowej części obiektu. Następnie odtworzy dwa tory, które na czas budowy, zostały w tym miejscu zdemontowane. Kolejnym etapem będzie budowa trzeciej części tunelu pod ostatnim – piątym – torem. Po ukończeniu konstrukcji, rozpoczną się prace wykończeniowe we wnętrzu obiektu.

Równocześnie do budowy konstrukcji tunelu, powstają zjazdy do obiektu. Przy zabudowanych ścianach szczelinowych budowane są mury oporowe oraz ściana oddzielająca drogę pieszo-rowerową od drogi samochodowej. Wzmacniany jest teren, na którym będą układane warstwy asfaltu.

Na czas prac utrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej nr 9 Warszawa – Gdańsk.

PKP PLK / Foto: Martyn Janduła
PKP PLK / Foto: Martyn Janduła
PKP PLK / Foto: Martyn Janduła

Tunel drogowy, który powstaje we współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Gminy Legionowo, będzie miał 151 m długości oraz 13 m szerokości. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami jezdni o łącznej szerokości 6 m z dwoma pasami ruchu oraz 3 m trasy pieszo-rowerowej.

REKLAMA

Zaangażowanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zadanie wynosi ponad 14,5 mln zł brutto. Udział dotyczy finasowania budowy tunelu drogowego, likwidacji przejazdu w poziomie szyn, usunięcia kolizji nowego obiektu z infrastrukturą kolejową, opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad robotami prowadzonymi na terenie kolejowym. Według planów pierwsze samochody pojadą tunelem w I kwartale 2023 r. Łącznie zadanie warte jest blisko 32 mln zł.

PLK wspiera inwestycję w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PKP PLK / Foto: Martyn Janduła
PKP PLK / Foto: Martyn Janduła
PKP PLK / Foto: Martyn Janduła
PKP PLK / Foto: Martyn Janduła

Budowa tunelu w Legionowie wpisuje się w działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa w ruchu kolejowym przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań. W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” w całym kraju wybudowanych zostanie łącznie 25 bezkolizyjnych obiektów. Tylko w woj. mazowieckim program obejmuje pięć lokalizacji. Poza Legionowem, budowany jest wiadukt drogowy w Pruszkowie. W planach jest także budowa wiaduktu dla pieszych w Ciechanowie oraz tuneli drogowych w Teresinie i Celestynowie.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: PKP PLK

Komentarze (1)

Napisz komentarz
klarataka(gość)
Przypomnę, że 10 lat temu odbywała się gruntowna przebudowa linii Warszawa Gdynia na odcinku Warszawa Wschodnia-Legionowo. To się tylko zapytam, co stało na przeszkodzie, żeby zrobić ten tunel podczas pierwszej przebudowy linii? Chyba tylko to, że albo mamy fajtłapy w PKP-PLK i w UM Legionowo. A jeżeli nie fajtłapy to po prostu łapówkarzy
REKLAMA