DODAJ
Orzech 30.06.2010, godz. 10:52
W ramach budowy drogi ekspresowej S3, która ma połączyć Świnoujście z Lubawką, w pobliżu Wałbrzycha zostaną wydrążone dwa tunele. Mają być gotowe za trzy lata. Jeden, obok wsi Gostków, będzie miał długość 310 metrów. Drugi obok miejscowości Stare Bogaczowice - aż 2290 metrów. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
justek 14.07.2010, godz. 09:13
Przeczytałem cały artykuł Artura Szałkowskiego. Mowa tam o wałbrzyskich strażakach wyspecjalizowanych w ratownictwie podziemnym. Wyspecjalizowana wałbrzyska jednostka miałaby /jak zrozumiałem/ dbać o właściwy stan techniczny tunelów w Starych Bogaczowicach i Gostkowie, a w razie wypadku w którymś prowadzić akcję ratowniczą.
Ale czy zastanowił się ktoś nad tym, że wałbrzyscy ratownicy do akcji ratowniczych, będą musieli dojeżdżać przez Kamienną Górę, bo projektant nie przewidział budowy wjazdu na S3 pod Wałbrzychem?
Sprawa braku węzła komunikacyjnego na trasie S3 pod Wałbrzychem ma jeszcze inny aspekt. Otóż projektant przewidział wjazd na drogę S3 dla mieszkańców Wałbrzycha /ale również Świdnicy i Świebodzic/ w miejscowości Ptaszków pod Kamienną Górą. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby stwierdzić, że z węzła komunikacyjnego w Ptaszkowie korzystać będą tylko Ci mieszkańcy ponad 200 tys. społeczności /Wałbrzych, Świebodzice, Świdnica/, którzy jadą w kierunku południowym, a takich jak sądzę będzie stosunkowo mało.
Mieszkańcy obszaru Wałbrzych – Świebodzice – Świdnica w zdecydowanej większości będą zainteresowani przejazdem w kierunku północnym /tam jest droga nr 3, nr 5, autostrada A4 i wreszcie cała północna Polska/. Z braku węzła pod Wałbrzychem powstanie więc problem jak dostać się do węzła w Bolkowie.
Pozostaną stare dotychczasowe możliwości przejazdu. Najlepsza droga to: Świebodzice – Dobromierz – Bolków. Dla mieszkańców Wałbrzycha to ok. 24 km.
Wałbrzyszanie mogą korzystać z drogi mniej uczęszczanej i krótszej: Struga – Stare Bogaczowice - Dobromierz – Bolków /to ok. 20 km/. Pozostaje jeszcze możliwość przejazdu przez Sady Górne. To droga najkrótsza /ok. 18 km/, ale kręta i mocno dziurawa. Dla jasności dodam, że do Bolkowa przez Ptaszków będzie ok. 36 km.
Co więc z węzłem w Ptaszkowie? Przewiduję, że będzie służył przede wszystkim mieszkańcom Ptaszkowa i okolic /Kamienna Góra będzie miała swój odrębny wjazd na S3/. Jego wykorzystanie będzie więc niewielkie i pozostanie raczej „Pomnikiem Inżynierskiej Niekompetencji” /w skrócie PIN/.
Można sobie oczywiście ze sprawy żartować, ale tak na serio należałoby złożyć doniesienie do prokuratury zarzucając projektantom i decydentom niegospodarność. Jest prawie pewne, że węzeł w Ptaszkowie będzie wykorzystywany w niewielkim stopniu, a ponad 200 tys. społeczność będzie dojeżdżać do węzła w Bolkowie wymienionymi wyżej trasami.
Dziwne, że nikt przeciwko budowie węzła w Ptaszkowie nie protestuje. Milczą władze Wałbrzycha, Świdnicy, Świebodzic. Milczą dziennikarze. W roku 2013 /jak dobrze pójdzie/ obudzimy się z przysłowiową „ręką w nocniku”. Wszyscy zauważą, że węzeł w Ptaszkowie jest pusty, a problem dojazdu do S3 pozostał.
odpowiedz
eyango 14.07.2010, godz. 12:43
Justek nie powstał taki węzeł, gdyż kilka lat temu podczas wstępnych koncepcji i projektów w tych okolicach planowana była S8, ale czy powstanie? Szczerzę wątpię, gdyż Świdnica buduje sobie dwupasmowy łącznik z a4 .

6087_1000x.jpg
odpowiedz
eyango 14.07.2010, godz. 20:51
[quote:2d11gp00][u:2d11gp00]Planowana jest budowa autostrady A-3 i w dalszej kolejności A-8 (przewidzianych do realizacji po 2015 r.)[/u:2d11gp00]w północnej części gminy z węzłem autostradowym po północnej stronie Starych Bogaczowic. Projekt budowy autostrady winien uwzględniać szczególne uwarunkowania przy przejściu przez tereny leśne Gór Wałbrzyskich (A-3) i parkowe, szczególnie chronione Książańskiego Parku Krajobrazowego (A-8), a między innymi budowę tuneli lub przejść dla zwierzyny, a także osłony i ekrany przy przejściu trasy autostrad w pobliżu zabudowy (Stare i Nowe Bogaczowice, Cieszów Dolny). Obsługa gminy w ruchu autostradowym może nastąpić poprzez węzeł Kamienna Góra (A-3 z drogą nr 371) oraz Świebodzice (A-8 z drogą nr 5).[/quote:2d11gp00]

http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/?m=sc&n=14

Jest to zapewne stare, bo z A3 zrobili S3, aby zdążyć przed "łęłro dwtysioncedwanascie"
odpowiedz
Orzech 19.07.2010, godz. 21:49
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław Magdalena Dec 53-139Wrocław POLSKA +48 713347379 zamowienia@wroclaw.gddkia.gov.pl +48 713347363

Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi S-3 Nowa Sól-Legnica (A4)”.


Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.8.2010 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 26.8.2010 - 12:00
Miejsce

Siedziba Zamawiającego Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186 pok. 2.
odpowiedz
Rzehors 20.07.2010, godz. 06:26
"eyango" napisał:
Świdnica buduje sobie dwupasmowy łącznik z a4

"Dwupasmowy" łącznik to zdecydowane nadużycie. Takie o jeden pas za duże :D .
odpowiedz
Orzech 23.07.2010, godz. 19:43
Po wielu latach negocjacji i podchodów, za kilka tygodni powinna rozpocząć się budowa drogi szybkiego ruchu S3. Na razie od Międzyrzecza do Sulechowa. Dziś mają być podpisane umowy z firmami budowlanymi.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 21.09.2010, godz. 19:08
Posłanka pyta ministra o drogę S3: http://moto.lca.pl/legnica,news,23345,P ... ge_S3.html
odpowiedz
Orzech 30.09.2010, godz. 00:48
Pieniądze na budowę drogi S3 z Legnicy do Lubawki są zabezpieczone. Budowa 69 - kilometrowego odcinka rozpocznie się po 2012 roku. Obecnie trwają prace przygotowawcze.

Legnicko-jeleniogórska posłanka Elżbieta Zakrzewska dopytywała się ministra infrastruktury o szczegóły budowy drogi S3 z Legnicy do Lubawki.


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 23.10.2010, godz. 00:19
Wrocław: Wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (A4) - Lubawka (z wyłączeniem trasy obwodnicy Jawora w km 14+500 - 23+600)

data zamieszczenia: 20.10.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (A4) - Lubawka (z wyłączeniem trasy obwodnicy Jawora w km 14+500 - 23+600) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.11.2010r.w tym: - do dnia 19.11.2010r. - wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych, - do dnia 30.11.2010r. - przekazanie inwestorowi opracowania wyników badań.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 106.
odpowiedz
Orzech 02.11.2010, godz. 19:19
ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu , ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3347370, faks 071 334 73 63, 367 17 69.


Wrocław: Wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól - Legnica (węzeł A-4)

data zamieszczenia: 02.11.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 106.
odpowiedz
Orzech 03.12.2010, godz. 10:07
Już wiadomo, że w regionie nie powstanie odcinek drogi ekspresowej S3 Legnica- Lubawka.

Czesi przesunęli budowę swojego odcinka i strona polska też chce czekać.

- To cios dla samorządów z tego regionu - mówi zastępca burmistrza Bolkowa, Jacek Machynia.

POSŁUCHAJ:


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 10.12.2010, godz. 17:09
Budowa trasy ekspresowej S-3 na odcinakach Nowa Sól – Legnica - Lubawka oraz obwodnicy Bolkowa, znacznie się opóźni. Nowe drogi miały być gotowe do 2013 roku. Z opublikowanego właśnie projektu programu budowy dróg krajowych na lata 2011 - 2015 wynika, że budowa może zacząć się najszybciej za trzy lata.


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 28.12.2010, godz. 23:28
Dłużej niż wcześniej przypuszczano będzie trzeba czekać na budowę drogi ekspresowej S-3 między Nową Solą a Legnicą. Rząd właśnie zdecydował o ograniczeniu wydatków na inwestycje drogowe i niektóre zdania odłożył na bliżej nieokreśloną przyszłość.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 01.01.2011, godz. 17:50
Budowa odcinków drogi ekspresowej S3 Nowa Sól–Legnica i Legnica–Lubawka została przesunięta na jeszcze bliżej nie sprecyzowany czas po roku 2013. Zarząd województwa na takie przesuwanie się nie zgadza.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 04.01.2011, godz. 00:31
Budowa drogi S3 na odcinku z Legnicy do Lubawki „wypadła” z projektu zadań priorytetowych i powstanie – być może – dopiero po 2013 roku. Tak wynika z przedłożonego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu. Protest w tej sprawie złożyła posłanka Elżbieta Zakrzewska.

http://www.nj24.pl/content/view/10384/138/
odpowiedz
Orzech 05.01.2011, godz. 16:31
Grupa parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej złożyła dziś do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka wystąpienie w sprawie zmiany planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego, w części dotyczącej budowy odcinka pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Międzyrzeczem drogi ekspresowej S-3.

- Pod wystąpieniem podpisało się już ponad 30 posłów PO z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, również parlamentarzyści z innych województw wyrażają chęć poparcia naszej inicjatywy


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 05.01.2011, godz. 18:35

Lubuscy samorządowcy i parlamentarzyści protestują przeciw decyzji wstrzymującej budowę trasy S3. Każda z partii robi to jednak na własną rękę. SLD zapowiedziało interwencję w Komisji Europejskiej i ostro krytykuje lubuską PO. PiS zbiera podpisy pod protestem na decyzję rządu. A Platforma szuka wsparcia w województwie dolnośląskim.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 05.01.2011, godz. 22:01
Chcę zaprosić samorządowców z okolicznych gmin, wspólnie wystąpimy do Ministerstwa Infrastruktury w obronie drogi S3 – zapowiada prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. - Przedłużanie w czasie jej budowy to marnowanie pieniędzy.

http://www.nj24.pl/content/view/10401/138/
odpowiedz