Coraz więcej mieszkań bez piecyków gazowych

Coraz więcej mieszkań bez piecyków gazowych

Kraków
Damian Daraż
Damian Daraż
REKLAMA
Mieszkańcy budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bieżanów Nowy” pozbędą się gazowych piecyków podgrzewających wodę.
Centralna ciepła woda pojawi się w kolejnych 3,5 tys. mieszkań w
Krakowie. W poniedziałek podpisano umowę w tej sprawie.
REKLAMA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieżanów Nowy” jest już trzecią spółdzielnią, która przystąpiła w tym
roku do programu kompleksowej likwidacji piecyków gazowych. W sumie
prace modernizacyjne prowadzone są w tej chwili w dziesięciu
spółdzielniach, a w jednej – SM „Na Kozłówce” – zostały już w całości
zakończone. Stan zaawansowania realizacji prac to obecnie około 16%.


Końcowe terminy realizacji znacząco różnią się od siebie. Projekt który startuje w Bieżanowie obejmie 35 budynków
mieszkalnych z 3521 lokalami.

Program zakłada współpracę między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej SA w Krakowie, EDF Polska SA oddział nr 1 w Krakowie, CEZ
Skawina SA i instytucjami zainteresowanymi zmianą systemu podgrzewania
wody.

Co to jest ciepło systemowe?
Ciepło systemowe to produkt w postaci energii cieplnej dostarczany przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej lub lokalnych kotłowni gazowych i węglowych, który
charakteryzuje się:


bezpieczeństwem – dzięki wytwarzaniu ciepła systemowego w oddaleniu od lokali mieszkalnych eliminuje się między innymi niebezpieczeństwo zaczadzenia się, zatrucia ,ulatniającym się gazem niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu
oraz inne niebezpieczeństwa związane z eksploatacją urządzeń
grzewczych. Wszystko dlatego, że źródło wytwarzania ciepła i urządzenia
sterujące (kontrolujące temperaturę, ciśnienie itp.) znajdują się poza
miejscem przebywania użytkowników ciepła.
Dane są zaś
zatrważające. Każdego roku z powodu zatrucia czadem (tlenkiem węgla)
oraz zatrucia ulatniającym się gazem, traci życie co najmniej
kilkadziesiąt osób. Bardzo często wynika to z niewłaściwej eksploatacji
przewodów kominowych w budynkach i znajdujących się w nich urządzeń
grzewczych oraz niesprawnych instalacji gazowych.

ochroną zdrowia i środowiska naturalnego – dzięki
oddaleniu źródła ciepła od mieszkań, w których znajdują się użytkownicy
ciepła systemowego oraz zastosowanym technologiom odpylającym, chronimy zdrowie ludzi jak i środowisko naturalne przed tzw. niską emisją.
Niska emisja może powodować choroby układu krążenia wywołane
niedotlenieniem, zmniejszenie odporności układu oddechowego i zwiększoną
zachorowalność na choroby związane z układem oddechowym, alergie, bóle
głowy, bezsenność, a także ryzyko występowania nowotworów. Niska emisja
wpływa także na otaczające nas środowisko naturalne poprzez zatrucie
gleby, niszczenie roślinności, zwiększenie ilości trujących substancji w
warzywach i owocach.

komfortem i wygodą – z ciepła systemowego można korzystać w każdej chwili i o każdej porze roku.
To odbiorca decyduje kiedy uruchomi ogrzewanie oraz jaka temperatura
będzie w budynku oraz w każdym jego pomieszczeniu (mieszkaniu). Wszystko bez jakichkolwiek działań związanych z obsługą urządzeń grzewczych.

Ciepło Systemowe codziennie ogrzewa pond 15 mln Polaków. To całkowicie
bezpieczny produkt, zapewniający ciepło i ciepłą wodę, dostarczany do
budynków przez systemy miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo
ogrzewanie w pracy i w domu, które nie wymagają praktycznie żadnego
zaangażowanie ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to bezobsługowe,
ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez cały rok.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA