DODAJ

Kraków: Miasto ogłosiło przetarg na studium wykonalności budowy metra

Drogi i mosty / Kraków
Kraków: Miasto ogłosiło przetarg
Damian Daraż
2018-04-14 22:22:28
Urzędnicy miejscy ogłosili długo wyczekiwany przetarg na opracowanie studium wykonalności bezkolizyjnego transportu w Krakowie. Opracowanie precyzyjnie określi jaka forma metra będzie dla miasta najlepsza. Dokument ma być gotowy w 2019 roku.

Miasto Kraków ogłosiło przetarg na studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego. Celem tego dokumentu jest uszczegółowienie sformułowanych w dokumentach planistycznych kierunków rozwoju metra, parametrów techniczno-funkcjonalnych, technologii, nakładów finansowych podczas budowy i podczas eksploatacji.

Kraków jako zamawiający oczekuje rozwiązania, które zapewni wysoką zdolność przewozową na obszarze ścisłego centrum miasta oraz w miejscach występowania tzw. "wąskich gardeł" na trasach tramwajowych. Dokument ma dać odpowiedź jaka forma bezkolizyjnego transportu szynowego zapewni uzyskanie oczekiwanych standardów obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji, eliminację "wąskich gardeł", skrócenie czasu podróży komunikacją zbiorową, zwiększenie jej zdolności przewozowej, stworzenie wydajnych i wygodnych oraz zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a także podniesienie komfortu podróżowania.

Studium ma zawierać opracowania dla kilku wariantów oraz analizy ruchu. Pierwszy to przebieg zgodny z trasą I linii metra wschód-zachód zgodnie z opracowaną wstępną analizą możliwości budowy metra.

Kolejny wariant to przebieg I linii metra według wariantu IV.3 – Metrobus wg opracowania "Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa w tym budowy metra".

Trzeci wariant to przebieg metra w kierunku wschód-zachód wzdłuż pasa startowego w Czyżynach.

Czwarty wariant to przebieg metra na osi wschód-zachód wzdłuż alei Pokoju (tunel przynajmniej na odcinku od Kampusu AGH do ronda Grzegórzeckiego).

Trzy autorskie warianty przebiegu linii metra w kierunku wschód-zachód zapewniają dogodne połączenie z Dworcem Głównym w Krakowie.

Do każdych z wariantów wykonawca studium ma przedstawić lokalizacje stacji, podać ilość osób mieszkających, uczących się, pracujących w rejonie planowanych stacji, szczegółowe analizy czasu dojść pieszych do planowanych stacji do 300 metrów, 500 m, 800 m liczonego na trasach drogowych z uwzględnieniem przeszkód terenowych.

Miasto Kraków jako zamawiający oczekuje od autorów studium przedstawienia co najmniej dwóch wariantów – etapowania budowy z połączeniem odcinka realizowanego z istniejącą siecią tramwajową oraz funkcjonowanie odcinka metra niezależnie od systemu tramwajowego. Autorzy studium mają za zadanie przeanalizować kwestie środowiskowe, finansowe oraz ekonomiczne i na ich podstawie zarekomendować najkorzystniejszy do realizacji wariant.

Do przetargu mogą przystąpić firmy, które w przeciągu ostatnich piętnastu lat zrealizowały co najmniej jedno studium wykonalności dla linii metra, które na długości minimum dwóch kilometrów przebiega w tunelu, lub projekt budowlany dla systemu metra, który na odcinku minimum dwóch kilometrów przebiega w tunelu.

Termin składania ofert mija 8 maja. Zamówienie szacowane jest na kwotę 12,2 mln zł netto. Zwycięzca przetargu będzie miał 68 tygodni na zrealizowanie umowy od dnia jej podpisania.